Arabia viljelypalstojen vuokrausperusteet

740

1. Viljelypalstojen vuosivuokra on 40 euroa pienempi palsta ja 49 euroa isompi palsta.

2. Tehtävä viljelysopimus on voimassa toistaiseksi, lähetämme vuosittain vuosimaksulaskun.

3. Palstamaksu on maksettava kahden viikon sisällä laskun saapumisesta. Palsta jonka maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä vuokrataan edelleen toiselle viljelijälle.

4. Vapautuvat viljelypalstat ovat haettavissa vuosittain ajalla: 15. maaliskuuta – 15. huhtikuuta. Palstan jonotus on uusittava vuosittain tai jonotusnumero purkaantuu. Palstatoimikunta tiedottaa jonotustilanteesta ensisijaisesti sähköpostilla. Vapautuvia palstoja tarjotaan jonotusjärjestyksessä halukkaille lähialueen asukkaille yksi palsta ruokakuntaa kohden. Jos kiinnostuneita lähialueen asukkaita ei ole, palsta voidaan vuokrata myös muualla Helsingissä asuvalle. Lähialueeksi Toukolan palstoille katsotaan koko keskusta-alue sekä alueet siitä Toukolaan saakka.

Vuokraoikeuden siirto on kielletty.

5. Palstan vuokraaja sekä jonottaja ovat velvollisia pitämään yhteystietonsa ajan tasalla.

6. Jos viljelyä ei ole aloitettu toukokuun loppuun mennessä, annetaan palsta seuraavalle jonottajalle.

7. Jos palstan vuokraaminen sanotaan irti ennen 15.6., palstavuokra palautetaan vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille.

8. Jos viljelijä luopuu palstastaan 15.6. jälkeen, palsta luovutetaan uudelle viljelijälle uuden ja luopuvan viljelijän kanssa kirjallisesti sovittuun päivään mennessä, kuitenkin viimeistään 30.6.

9. Viljelijäksi ryhtyvä sitoutuu noudattamaan palsta-alueen virallisia käyttö- ja hoito-ohjeita, sekä kaupunginosayhdistyksen määrittelemiä vuokrausperusteita. Kaupunginosayhdistys voi palstatoimikunnan esityksestä sanoa irti viljelypalstan vuokrasopimuksen, jos vuokraaja toistuvasti rikkoo palstojen hoidosta annettuja ohjeita ja sääntöjä.