Voiko uudelle asuinalueelle syntyä yhteisöllisyyttä osallistamisen avulla?

584

Hei!

Teen Taiteen maisterin lopputyötä Aalto-yliopiston Tilasuunnittelun koulutusohjelmassa. Aiheeni on “Käyttäjälähtöisyys uuden asuinalueen suunnittelussa – Osallistamisen vaikutukset yhteisöllisyyteen”.


Tärkeimpinä teemoina työssäni ovat nimenomaan asukkaan näkökulma ja yhteisöllinen asuinalue. (Ei kuitenkaan yhteisöasuminen) Haluan erityisesti selvittää, mitä mahdollisuuksia (jos niitä on) asukkailla olisi vaikuttaa asuinalueensa yhteisöllisyyteen osallistumalla suunnitteluun? Luon haastattelumateriaalin pohjalta asukasprofiilit, joiden perusteella suunnittelen asuinalueelle noin kolme esimerkkiasuntoa, jotka pohjaavat asukkaiden toiveisiin ja ideoihin.

Olen valinnut suunnitelmani referenssikohteeksi Arabianrannan. En itse asu alueella, mutta tuntemieni arabianrantalaisten, omien kokemusteni vuosien ajalta ja julkisen keskustelun perusteella arvioni asuinalueen yhteisöllisyydestä ja viihtyisyydestä on hyvä. Yritän löytää hyviä ratkaisuja, joita olisi mahdollista toteuttaa myös tulevaisuuden asuinalueilla ja suunnitelmia, jotka olisi voinut tehdä toisin.

Arabianrantalaisten haastatteluilla toivon saavani vastauksia kysymyksiin, mikä asuinalueesta tekee yhteisöllisen ja mitä yhteisöllisyys asukkaille tarkoittaa. Yhteisöllisyys, asukkaiden osallistaminen ja osallistuminen, urbaani kylä, pienyritysten ja yksityisyrittäjien toimiminen alueella, ei vain asutusta (mikä tekisi alueesta vähemmän lähiömäisen ja turvaisi palvelut).

Linkki kyselyyn:

https://docs.google.com/forms/d/1QYHRgLEXWhadipU6Q1TVIA_ZKNh1CkCzJHg12Nx9GDk/viewform?usp=send_form