Viljelypalstat

5837
viljely

Toukolassa, päiväkoti Flooran edustalla, sijaitsevat Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosa yhdistyksen ylläpitämät viljelypalstat. Helsingin kaupunki on valtuuttanut kaupunginosayhdistyksen ylläpitämään ja vuokraamaan palstoja. Alueella on yhteensä 78 palstaa. Palstoja on kahta kokoa: isoja (n. aari) ja pieniä, jotka ovat noin puolet isoista palstoista.

Vuokrasopimuksen tekevä viljelijä sitoutuu noudattamaan Helsingin kaupungin puisto-osaston virallisia käyttö- ja hoito-ohjeita sekä kaupunginosayhdistyksen määrittelemiä vuokrausperusteita.

Pienen palstan vuosivuokra on 48 euroa ja suuremman 58 euroa (2024). Palstat vuokrataan ensisijaisesti lähialueen asukkaille (sisältää kantakaupungin) ja toissijaisesti muille helsinkiläisille. Palstojen vuokratuotoilla katetaan palstojen ylläpitoon liittyvät kulut.

Palsta-asioita hoitaa kaupunginosayhdistyksen asettama palstatoimikunta. Palstatoimikunnan tavoitat sähköpostitse osoitteesta viljelypalstat@gmail.com.

Vapautuvat viljelypalstat ovat haettavissa vuosittain ajalla: 15. maaliskuuta – 15. huhtikuuta. Hakemus jätetään Viljelypalstahakemus-lomakkeella tai lähettämällä hakuaikana palstatoimikunnalle sähköpostia. Hakuajan ulkopuolella lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. 

HUOM! Palstan jonotus on uusittava vuosittain tai jonotusnumero purkaantuu, jonossa on vuosittain kymmeniä ihmisiä. Uusille palstalaisille ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakuajan päätyttyä.

> Helsingin kaupunki: Viljelypalstat

Toukolan viljelypalstat Facebookissa:

https://www.facebook.com/groups/viljelypalstat/