Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna 2011

656
vapaaeht.jpg
vapaaeht.jpg

Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan. Vuosi tarjoaa mahdollisuuden tuoda yhdessä esiin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan yhteiskunnallista merkitystä ja innostaa uusia ihmisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan.

”Vuoden tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja edistää sitä kautta vapaaehtois- ja järjestötoiminnan toimintaedellytyksiä. Vuoden jälkeen on Suomessa toivottavasti uusia vapaaehtoistoimijoita, vanhojen kiittämistä unohtamatta”, sanoo vuoden toteutusta ohjaavan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan puheenjohtaja Riitta Särkelä.

Vapaaehtoisena vaikutat

Vuodella on Euroopan-laajuinen slogan ”Volunteer! Make a difference”, joka suomeksi kuuluu ”Vapaaehtoisena vaikutat”. Vuosi tuokin esiin vapaaehtoistoimintaa väylänä vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Vuoden viesteissä halutaan korostaa vapaaehtoistoiminnan eri merkityksiä. Vaikuttamisen lisäksi viestinnässä tulevat esille vapaaehtoistoiminnan suuri yhteiskunnallinen merkitys ja rooli yhteisöllisyyden tukemisessa, vapaaehtoistoiminta oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun välineenä sekä vapaaehtoistoiminnan luoma hyvinvointi ja ilo. Vapaaehtoistoiminnan perustana halutaan korostaa tasavertaisten ihmisten kohtaamista.

Suomessa vuoden suojelija on tasavallan presidentti Tarja Halonen. Vuoden toteutusta koordinoivat Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi. Teemavuoden toteutuksessa on mukana laajasti suomalainen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kenttä.

Vapaaehtoistoimintaa tuodaan esille vuoden aikana mm. viestintäkampanjalla, toimintaideoilla ja järjestämällä tapahtumia. Näkyvyyteen tarvitaan jokaisen suomalaisen vapaaehtoistoimijan panosta.

”Haluamme antaa vuoden aikana oikean kuvan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan suuresta merkityksestä ja määrästä Suomessa. Yksin tämä ei onnistu”, toteaa Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen. Manninen kannustaakin järjestöjä ja muita toimijoita suunnittelemaan omia alueellisia tapahtumia ja ideoimaan, miten vuosi voi näkyä omassa perustoiminnassa. ”Vuosi tarjoaa hienon tilaisuuden vaihtaa hyviä ideoita ja tehdä yhteistyötä yli sektorirajojen.”

Kampanja haastaa kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa

Vuoden rungon muodostaa helmikuussa käynnistyvä kampanja, jossa haastetaan yksilöitä ja yhteisöjä kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. ”Kampanja tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Tutkimusten mukaan ihmisillä on kiinnostusta osallistua vapaaehtoistoimintaan nykyistä enemmän, jos he vain löytävät itselleen sopivan toimintamuodon”, kertoo Manninen.

Haastekampanjaan liittyy nettitesti, jolla voi etsiä itselleen sopivan vapaaehtoistoiminnan muodon. Lisäksi kampanjassa luodaan toimintaideoita oppilaitoksille sekä haastetaan työyhteisöt kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. Järjestöille ja muille vapaaehtoistoimintaa tarjoaville haastekampanja on tilaisuus kertoa helpolla tavalla omista vapaaehtoistoiminnan paikoista sekä saada lisää vapaaehtoisia ja näkyvyyttä omalle toiminnalle.

Vuosi välittää viestiä vapaaehtoistoiminnasta

Teemavuoteen ja haastekampanjaan liittyen tuotetaan viestintämateriaaleja, jotka tukevat järjestöjen ja muiden toimijoiden omaa viestintää. Tavoitteena on saada näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle myös järjestöjen olemassa olevien viestintäkanavien kautta.

Viestinnän rungon muodostavat vapaaehtoistoimijoiden tarinat eri puolilta Suomea. Tarinoiden kautta tuodaan esiin myös vuoden lähettiläitä. Teemavuoden kansalliset nettisivut avataan loppuvuodesta 2010. Internet-sivut tiedottavat vuoden ajankohtaisista asioista, tarjoavat mahdollisuuden ideoiden vaihtamiseen sekä antavat toimintaideoita vuoteen.

Tapahtumat rytmittävät vuotta

Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaari aloittaa vuoden. 3.12.2010 Helsingissä järjestettävä seminaari toimii starttina vuoteen, mutta laajemmalle yleisölle vuosi näkyy erityisesti kevättalvesta 2011 alkaen haastekampanjan avauksen myötä.

Vuoden juhlaviikko on syyskuun viikolla 37. Komission messukiertue käy kaikissa EU-jäsenmaiden pääkaupungeissa. Tapahtuma on suomalaisille toimijoille mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa sekä järjestää messujen tiloissa erilaisia vapaaehtois- ja järjestötoimintaa koskevia yleisötilaisuuksia ja keskusteluita. 15.9. vietetään kansainvälistä demokratian päivää. KANE:n vuosittainen kansalaisyhteiskuntafoorumi juhlistaa silloin vapaaehtoistoiminnan merkitystä demokratian edistämisessä.

Vapaaehtoistoiminnan vuosi näkyy useissa muissakin tapahtumissa. Näistä esimerkkeinä ovat Helsingissä toukokuussa järjestettävä Maailma kylässä -tapahtuma sekä ympäri Suomen pidettävät Mahdollisuuksien torit, joiden teemana on ensi vuonna vapaaehtoisuus. Porin SuomiAreena -tapahtumassa vapaaehtoisuuden vuosi näkyy 12.7. Lavaohjelman lisäksi paikan päällä esitellään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia toiminnallisesti.

Liity vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 tiedotuslistalle

Teemavuoden ajankohtaisista asioista ja mahdollisuuksista Suomessa tiedotetaan vapaaehtoistoiminta2011-sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen sympa@list.alli.fi seuraavilla tiedoilla:

Kirjoita otsikkokenttään: subscribe vapaaehtoistoiminta2011@list.alli.fi Etunimi Sukunimi. Jätä viestikenttä tyhjäksi.

Kirjoittaja: Karoliina Tikka, vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri, Allianssi ry