Vallanjakoa

409

Kolme vuotta olemme jakaneet valtaa ja vastuuta kaikille sitä haluaville. Olemme miettineet kaupunginosayhdistyksen hallituksessa, sessioissa ja tapaamisissa kuinka se tehdään ja kuinka välttää vallan henkilöityminen. Tässä sitä kuitenkin kirjoitan Kuohun vallankäyttäjäpalstalle henkilönä. Minuun ja muihin hallituksen jäseniin on henkilöitynyt valtaa. Valtaa ja vastuuta on onneksi myös onnistuttu jakamaan tehokkaasti suurelle joukolle alueen ihmisiä.

Mitä valtaa kaupunginosayhdistyksellä sitten on jakaa? Valtaa mahdollistaa asioita, yhteistyötä, toimia välittäjänä, tarjota tiedotusalusta, toimintamalleja, onnellistuttaa, tehdä alueesta turvallisempi ja suvaitsevampi, luoda artovan henki, yhteisöllisyys, tunne siitä että kuuluu johonkin, että on mahdollista muuttaa ympäristöään. Valtaa antaa ihmisten luoda uusia toimintamalleja, auttaa muuttamaan vallitsevaa järjestystä ja auktoriteetteja. Valtaa rohkaista uteliaisuuteen, kurittomuuteen, pelottomuuteen, luovuuteen. Valtaa nyrjäyttää näkökulmia.

Mistä tämä valta on tullut? Omaehtoisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta, läpinäkyvyydestä, tiedon ja toimintamallien kirjaamisesta, selkeistä rooleista, kuuntelusta. Valitusten ja lausuntojen sijaan viranomaisten inhimillistämisestä ja ihmisenä kohtelusta. Kehitysehdotuksista, yhteistyöstä, luottamuksesta, arvostamisesta, nautinnon ja inhimillisyyden korostamisesta.

Artovan aluetta pidetään nykyään mahdollisuuksien maana. Jos haluaa toteuttaa ennen näkemättömiä, aiemmin kokeilemattomia asioita niin kannattaa tulla tänne. Millainen valta voisi olla hienompaa kuin omata valtaa jolla voi antaa ihmisille valtaa.

Janne Kareinen

Kirjoittaja on Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja neljättä vuotta ja saa energiaa anarkismista sekä taiteesta.

__________

Kuohu 1/11