Vahvasti valtuustossa

394
valtuutetut.png
valtuutetut.png

Viime syksyn kuntavaalit olivat kaupunginosamme kannalta menestys, sillä alueelta valittiin viisi ehdokasta uuteen Helsingin kaupunginvaltuustoon. Suhteutettuna asukaslukuun valtuutettujen määrä on kaupungin parhaita. Alueemme valtuutetut kannustavat asukkaita aktiivisuuteen ja olemaan yhteydessä heihin. Kysyimme heiltä:

1. Voiko Helsingin kokoinen kaupunki olla yhteisöllinen?
2. Miten toivoisit asuinalueesi kehittyvän tulevalla valtuustokaudella?


Kuvassa Sirpa Puhakka, Juho Romakkaniemi, Sanna Hellström, Otto Lehtipuu ja Outi Ojala

Sanna Hellström, Vihreät
1. Helsingissä on hyvät edellytykset yhteisöllisyyteen, koska täällä on paljon asukkaita ja monenlaisia asuinalueita.
2. Päivähoidossa ja koulussa on oltava tilaa alueen lapsille. Asukastoiminnalle on saatava vakituiset tilat ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi koulun läheisyydessä.

Otto Lehtipuu, Vihreät
1. Yhteisöinä voivat toimia kaupunginosien ohella myös taloyhtiöt, yhdistykset, miksei työpaikatkin. Tärkeintä on helsinkiläisten oma asenne ja halu toimia yhdessä.
2. Yritän vauhdittaa Bokvillanin huvilan saamista asukastilaksi ja toivon asukastoiminnan pysyvän aktiivisena. Liikenneturvallisuuden kannalta tärkein hanke on Kustaa Vaasan tien alikulkutunneli.

Outi Ojala, Vasemmistoliitto
1. Kaupunginosissa yhteisöllisyyden toteutuminen on mahdollista. Se ei tapahdu itsestään, vaan tarvitaan yhteistä toimintaa.
2. Asukasmäärän kasvaessa toivon, että tietty omaleimaisuus ja luonnonläheisyys säilyvät. Arabianrannalla on jatkossakin toivottavasti tärkeä rooli kulttuurialan koulutuksessa. Alueella on myös oltava hyvät lähipalvelut, kuten päiväkodit, koulut ja terveysasema.

Sirpa Puhakka, Vasemmistoliitto
1. Helsinki muodostuu mosaiikkimaisesta yhteisöllisyydestä, jossa alueiden yhteisöllisyys on vaikuttamassa koko ”Helsingin henkeen”. Olemme hyvässä kehitysvaiheessa ja kaupunkimme ei ole vielä pahasti jakautunut.
2. Toivon laajentuvasta Arabian peruskoulusta alueen toiminnallista sydäntä siten, että tilat olisivat myös iltakäytössä. Koulun erityisopetukseen ja oppilashuoltoon toivon myös kehitystä.

Juho Romakkaniemi, Kokoomus
1. Helsinki kaupunkina on enemmän poliittinen näyttämö kuin yhteisö. Yhteisöllisyys on luontevampaa kaupunginosissa, kortteleissa ja harrastusten piireissä. Oman yhteisön arvoja ja päämääriä voi toteuttaa myös kaupungin päätöksenteon kautta, mutta tärkeintä on toimiminen kaikilla tasoilla.
2.  Alueemme on nopean kasvun vaiheessa, joten on huolehdittava asukkaillemme kuuluvista palveluista. Vanhankaupunginlahden luonto- ja kulttuurimaisema on yhdistävä tekijä, jonka kehittämisessä on oltava aktiivinen.

Teksti Sanna Wuorio
Kuvat Tuukka Troberg, Aino Korpela

Kirjoittaja on arabianrantalainen asukasaktiivi ja mukana kaupunginosayhdistyksen hallituksessa.