Tutustu infosivuun asunnottomuudesta ja tuetusta asumisesta

404

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on laatinut Kaikkien Helsinki -infosivun asunnottomuusteemaan liittyen osoitteessa http://helka.net/kaikkienhelsinki  Sivu sisältää tietoa asuntoloista, tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta sisältäen mm. video- ja kirjallisuuskokonaisuuden sekä linkkejä asunnottomien palveluihin. Sivu auttaa hahmottamaan erityisasumisen moninaista kokonaisuutta ja antaa aineistoa asunnottomuuden seurausten pohdintaan.

 

Kaikkien Helsinki -kokonaisuus on Helkan vastaus Hiertävä kivi -haasteeseen; se tarjoaa kaupunkilaisille väylän tiedonsaantiin ja mahdollisuuden tuoda esiin omia ehdotuksiaan erityisasumisen järjestelyiksi. Kaikkien Helsinki -sivu jää elämään kyselyn päättymisen
jälkeen.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helka ry,
puh (09) 641 045, gsm 041-522 2071
Viestintävastaava Päivi Savolainen, Helka ry,
puh. (09) 641 045

Mikä Hiertävä kivi -haaste?

Hiertävä kivi on päättäjien sekä vastuunkantokykyisten ja -haluisten vaikuttajatahojen kesken kiertävä ja tekoihin haastava kivi. Kivi kiertää kunnes asunnottomuusasioissa ei ole enää liiemmin muistutettavaa. Ensimmäisellä kerralla kivi luovutettiin Asunnottomien yö -tapahtumassa, lokakuussa 2007, asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Vuotta myöhemmin, lokakuussa 2008, Hiertävän kiven vastaanottajaksi kutsuttiin Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka.

Helka toivoo ennen haasteen luovuttamista eteenpäin tuovansa Kaikkien Helsinki -kyselyn avulla Helsingin kaupunginosien äänen kuuluviin asunnottomuusasioissa. Helka yhtyy Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen toiveeseen siitä, että Hiertävä kivi kiertäisi enintään 10 vuotta, jonka jälkeen se voitaisiin heittää pois tai palauttaa tarpeettomaksi tulleena takaisin luonnon kiertokulkuun.