Toimintasuunnitelmat

3082

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Vanhemmat toimintasuunnitelmat:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

35. toimintavuosi

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry (ARTOVA)

Vuonna 2012 on tarkoitus keskittyä säänöissä määritellyn lisäksi erityisesti seuraaviin asioihin:

Painotammme toiminnan vakauttamista ja alueellisen toiminnan merkittävyyden kasvattamista. Tavoitteisiin päästään toteuttamalla korkealaatuisia kulttuuritapahtumia, osallistamalla ihmisiä mukaan toimintaan, tekemällä töitä terveydenedistämisen parissa sekä konseptoimalla ja levittämällä Artovan toimintamalleja.

Toteutamme Artovan WDC Helsinki 2012 hanketta – Artova Henkeä kolmen pilottiprojektin ja kolme tapahtuman kautta voimaannuttaen aluetta ja  kasvattamalla samalla alueen näkyvyyttä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Hankimme aktiivisesti uusia jäseniä ja huomioimme vanhojen jäsenten kehitysehdotukset ja tarpeet toiminnassamme. Alueen eri toimijoiden mielipiteet ovat yhdistykselle tärkeitä ja kuulemme niistä parhaiten laajan jäsenkunnan kautta. Järjestämme itse ja otamme osaa laadukkaiden kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Julkaisemme 4 kertaa vuodessa kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua, hallinnoimme viljelypalstoja, kaupunkiviljely-tonttia ja nostamme entisestään elokuvakerhotoiminnan tasoa.

Jatkamme yhdistyksen toiminnan avaamista alueen sisällä ja sen ulkopuolella. Tiedotamme niin, että tavoitamme alueen mahdollisimman tarkasti, sekä mainostamme tapahtumia ja tilaisuuksia painottaen uudenmedia väyliä. Selvitämme lisää yhteistyöhenkilöitä alueen muihin toimijoihin.

Tuemme aktiivisesti kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikan ja Bokvillanin toimintaa. Seuraamme myös muiden asukastilojen, kuten päiväkotien, seurakunnan tilojen ja puistojen tilannetta ja rakentamista sekä otamme niihin tarvittaessa osaa ja kantaa.

Jatkamme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä pyrimme kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Käynnistämme yritysyhteistyön, sekä jatkamme alueen kehityssessioiden järjestämistä. Käynnistämme päättäjien yhteistyöverkoston muodostamisen ja selvityksen Artovan mahdollisesta yritystoiminnasta.

Jatkamme alueen aktiivisuuden jatkuvuuden analysointia ja kehittämistä sekä hallitustyön uusien muotojen käyttöönottoa.

Tuemme paikallisidentiteetin voimistumista ja rakentumista.

Kaupunginosayhdistys pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan alueen olojen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä korkeatasoisen kulttuurin, kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden lisäämiseen.

Toimintasuunnitelma vuodella 2011

Vuonna 2011 on tarkoitus keskittyä säänöissä määritellyn lisäksi erityisesti seuraaviin asioihin:

Painotammme toiminnan vakauttumista ja alueellisen toiminnan merkittävyyden kasvattamista korkealaatuisten kulttuuritapahtumien, toimintaan osallistuttamisen ja ennaltaehkäisevän terveydenedistämisen kautta.

Jatkamme edelleen yhdistyksen toiminnan avaamista jäsenille, asukkaille, opiskelijoille ja muille alueen toimijoille. Tiedotamme niin, että tavoitamme alueen mahdollisimman tarkasti, sekä mainostamme tapahtumia ja tilaisuuksia perusteellisesti. Selvitämme lisää yhteistyöhenkilöitä alueen muihin toimijoihin.

Hankimme aktiivisesti uusia jäseniä ja huomioimme vanhojen jäsenten kehitysehdotukset ja tarpeet toiminnassamme. Alueen eri toimijoiden mielipiteet ovat yhdistykselle tärkeitä ja kuulemme niistä parjaiten laajan jäsenkunnan kautta. Järjestämme itse ja otamme osaa laadukkaiden kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Julkaisemme 4 kertaa vuodessa kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua sekä hallinnoimme viljelypalstoja.

Ajamme aktiivisesti vakinaisten yhteiskerhotilojen saamista alueelle sekä tuemme kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikan toimintaa. Seuraamme myös muiden asukastilojen, kuten päiväkotien, seurakunnan tilojen ja puistojen tilannetta ja rakentamista sekä otamme niihin tarvittaessa kantaa.

Jatkamme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä pyrimme kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Käynnistämme yritysyhteistyön, sekä jatkamme alueen kehitys-sessioiden järjestämistä. Jatkamme yhteistyötä Helkan Caddies-projektin kanssa ja käynnistämme päättäjien yhteistyöverkoston muodostamisen.

Käynnistämme alueen aktiivisuuden jatkuvuuden selvittämisen ja kehittämisen sekä jatkamme hallitustyön kehittämistä.

Tuemme paikallisidentiteetin voimistumista ja rakentumista.

Kaupunginosayhdistys pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan alueen olojen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä kotiseututuntemuksen, korkeatasoisen kulttuurin ja viihtyvyyden lisäämiseen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010:
33. toimintavuosi

Vuonna 2010 on tarkoitus keskittyä säännöissä määritellyn lisäksi erityisesti seuraaviin:

Jatkamme edelleen yhdistyksen toiminnan avaamista jäsenille, asukkaille, opiskelijoille ja muille alueen toimijoille. Pyrimme tiedottamaan niin, että tavoitamme alueen mahdollisimman tarkasti, sekä mainostamme tapahtumia ja tilaisuuksia perusteellisesti. Selvitämme lisää yhteistyöhenkilöitä alueen muihin toimijoihin.

Jatkamme jäsenhankintaa kaikessa kekseliäisyydessämme. Alueen eri toimijoiden mielipiteet ovat yhdistykselle tärkeitä ja parhaiten niistä kuulemme laajan jäsenkunnan kautta. Järjestämme ja osallistumme juhlien järjestämiseen. Julkaisemme 4 kertaa vuodessa kulttuuri ja kaupunginosalehti Kuohua sekä hallinnoimme viljelypalstoja.

Ajamme aktiivisesti vakinaisten Yhteiskerhotilojen saamista alueelle ja tuemme kulttuuri ja asukastalo Kääntöpaikan toimintaa. Seuraamme myös muiden asukastilojen, kuten päiväkotien, seurakunnan tilojen ja puistojen tilannetta ja rakentamista ja otamme niihin tarvittaessa kantaa.

Jatkamme tiiviistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä pyrimme kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Käynnistämme yritysyhteistyön, sekä jatkamme alueen kehitys-sessioiden järjestämistä. Jatkamme yhteistyötä Helkan Caddies-projektin kanssa ja käynnistämme päättäjien yhteistyöverkoston muodostamisen.

Käynnistämme hallitustyön kehittämisen.

Tuemme paikallisidentiteetin voimistumista ja rakentumista.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2009:

32. toimintavuosi

Vuonna 2009 on tarkoitus keskittyä säänöissä määritellyn lisäksi erityisesti seuraavin asioihin:

Jatkamme edelleen yhdistyksen toiminnan avaamista jäsenille, asukkaille, opiskelijoille ja muille alueen toimijoille. Pyrimme tiedottamaan niin, että tavoitamme alueen mahdollisimman tarkasti, sekä mainostamme tapahtumia ja tilaisuuksia perusteellisesti. Selvitämme lisää yhteistyöhenkilöitä alueen muihin toimijoihin.

Jatkamme jäsenhankintaa kaikessa kekseliäisyydessämme. Asukkaiden mielipiteet ovat yhdistykselle tärkeitä ja parhaiten niistä kuulemme laajan jäsenkunnan kautta. Haluamme saada myös Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaat aktiivisesti toimintaan mukaan. Järjestämme ja osallistumme juhlien järjestämiseen. Alamme julkaista 4 kertaa vuodessa ilmestyvää kaupunginosalehteä.

Ajamme aktiivisesti vakinaisten Yhteiskerhotilojen saamista alueelle ja tuemme yhteiskerhotilatoiminnan käynnistämistä. Seuraamme monitoimitilan (peruskoulun laajennus, johon on tulossa, päiväkoti, leikkipuisto ja nuorisotila) edistymistä sekä siihen suunniteltavaa toimintaa. Seuraamme myös muiden asukastilojen, kuten päiväkotien, seurakunnan tilojen ja puistojen tilannetta ja rakentamista ja otamme niihin tarvittaessa kantaa.

Jatkamme tiiviistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, sekä pyrimme kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kaupunginosayhdistysten kanssa. Käynnistämme yritysyhteistyön, sekä aluefoorumi-toiminnan.

Tuemme paikallisidentiteetin voimistumista ja rakentumista.

Kaupunginosayhdistys pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan alueen olojen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden lisäämiseen.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2008:

31. Toimintavuosi

Kaupunginosayhdistys uudistuu parhaillaan ja vuonna 2008 on tarkoitus keskittyä säänöissä määritellyn lisäksi erityisesti seuraavin asioihin:

Avaamme yhdistyksen toiminnan jäsenille, asukkaille, opiskelijoille ja muille alueen toimijoille. Parannamme tiedotusta niin, että tavoitamme alueen mahdollisimman tarkasti, sekä mainostamme tapahtumia ja tilaisuuksia perusteellisesti. Selvitämme yhteistyöhenkilöt alueen muihin toimijoihin, sekä pyrimme muodostamaan vapaamuotoisia eri intressiryhmien keskusteluryhmiä, joilla on yhteyshenkilö hallitukseen. Uusimme nettisivut ja perustamme postituslistan tiedotukseen, johon keräämme aktiivisesti osoitteita.

Käynnistämme jäsenhankinnan kaikessa kekseliäisyydessämme. Asukkaiden mielipiteet ovat yhdistykselle tärkeitä ja parhaiten niistä kuulemme laajan jäsenkunnan kautta. Haluamme saada myös Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaat aktiivisesti toimintaan mukaan. Järjestämme ja osallistumme juhlien järjestämiseen.

Ajamme aktiivisesti Yhteiskerhotilojen saamista alueelle ja seuraamme monitoimitilan (peruskoulun laajennus, johon on tulossa, päiväkoti, leikkipuisto ja nuorisotila) edistymistä sekä siihen suunniteltavaa toimintaa. Seuraamme myös muiden asukastilojen, kuten päiväkotien ja puistojen rakentamista ja otamme niihin tarvittaessa kantaa.

Pyrimme tiiviiseen yhteistyöhön alueen muihin toimijoihin, sekä ympäröiviin kaupunginosayhdistyksiin.

Tuemme myös paikallisidentiteetin voimistumista.

Kaupunginosayhdistys pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan alueen olojen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden lisäämiseen.