Toimintakertomus 2012

747

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –kaupunginosayhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 35. toimintavuosi

Kaupunginosayhdistyksen aktiivisessa vuodessa 2012 näkyi vahvasti vapaaehtoistoimijoiden määrän ja kirjon kasvu sekä kaupunginosayhdistystoiminnan lisäksi vakiintunut kulttuuritoimijuus. Vuoden aikana toteutettu massiivinen Artovan Henki, World Design Capital Helsinki 2012 -hanke muun muassa vakiinnutti omaehtoisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuvia toimintamalleja. Artova sai vuoden aikana lukuisia yhteistyöehdotuksia eri tahoilta.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskittyi yhteistyökanavien ja -muotojen rakentamiseen hallintoviranomaisten, valtuutettujen ja paikallisten toimijoiden välille. Toiminnan keskeisiä painopisteitä olivat avoimuus, inhimillisyys sekä yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin rakentaminen.

1. HALLINTO

1.1 Hallitus Janne Kareinen, puheenjohtaja varajäsen Matti Kosola Kirsi Autio, varapuheenjohtaja varajäsen Sanjaana Gavalas Kati Pelkonen varajäsen Essi Ahopelto Malin Grahn varajäsen Pirita Viita-aho Nikita Gavrilenko varajäsen Tuomas Jaanu Lauri Alhojärvi varajäsen Pihla Putkonen Leila Mäkelä varajäsen Susanna Snellmann Anne Suvanto varajäsen Riku Nikkilä

Hallitus piti vuoden 2012 aikana 11 kokousta, joista 2 sähköisessä muodossa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3.2012. Kokouksen alustajana toimi Arabianrannan taidekoordinaattori Tuula Isohanni. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 26.11.2012. Syyskokouksen alustajana oli Kansalaisnavigointia Metropolissa -hanke – esityksellinen tutkielma ja työpaja läntisen demokratian haasteista.

1.2 Toimintaryhmät 1.2.1 Design-koirapuistoryhmä Paikallisista koiraystävällisistä henkilöistä muodostettu ryhmä suunnitteli ja konseptoi yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uudenlaisen koirapuiston, jossa huomioitiin sekä koirien että ihmisten viihtyvyys. Prosessin aikana saatiin myös valaistua, millaisia ongelmia Helsingin kaupungin, asukkaiden ja yritysten kolmikantayhteistyössä tällä hetkellä on. Ryhmän vetäjänä toimi Anna Vaihia.

1.2.2 Minun taloni Arabianranta -työryhmä Minun taloni Arabianrannan kautta kahdeksan taloyhtiön asukkaiden ja vierailijoiden suhde arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen sekä omaan taloonsa syveni ja tekijäryhmistä muodostui yhteisöjä. Projektissa toteutettiin uusi konsepti, jonka kautta suunnittelijoiden unelmat ja mahdollisuudet siirtyivät asukkaille. Projektin kautta saatiin myös näkyväksi Arabianrannan kaavoituksellisia erityispirteitä yhteispihoista ja kattosaunoista ja kuinka tällaiset kaavoitukselliset ratkaisut ovat edistäneet alueen yhteisöllisyyden syntyä. Järjestelyporukassa oli mukana 90 asukasta, joista noin 20 oli erittäin aktiivisia, 15 suunnittelijaa (arkkitehtejä, taiteilijoita), jotka vetivät 12 opastettua kierrosta sekä 1 graafikko. Ryhmän vetäjänä toimi Satu Onnela.

1.2.3 Kaupunkiviljelytoimikunta / Syötävä Arabianranta -ryhmä Syötävässä Arabianrannassa alueen ihmisten ideasta toteutettiin yhdessä Helsingin kaupungin ja Aalto yliopiston ympäristötaiteenlaitoksen yhteistyönä esteettisesti ja eettisesti kestävä, viljeltävä ympäristötaideteos. Kaupunkiviljelijöistä on muodostunut yhteisö. Työryhmässä oli kuusi jäsentä, kolme suunnittelijaa ja neljä suunnittelijaopiskelijaa (taidekoordinaattori, ympäristötaide, arkkitehtejä). Teos koostuu 30 viljelypisteestä. Ryhmän vetäjänä toimi Anna Oksanen.

1.2.4 Apuraha- ja strategiatyöryhmä Ryhmä suunnitteli ja koordinoi yhdistyksen apurahakäytänteitä. Ryhmään kuului neljä henkilöä.

1.2.5 Viljelypalstatoimikunta Hallinnoi kaupunginosayhdistyksen viljelypalstoja. Puheenjohtajana toimi Sanna Wuorio.

1.2.6 Lähidemokratiatyöryhmä ”Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana.”

Työryhmän hankesuunnitelmassa esitettiin muun muassa, että Arabian rantapuistoa ja alueen asukastilojen käyttöä suunnitellaan asukasvoimin keväällä ja kesällä 2013. Helsingin kaupunginhallitus valitsi 17.12. Artovan sekä yhdeksän muuta alueellisen osallistumisen pilottikohdetta vuodelle 2013. Ryhmän vetäjänä toimi Kirsi Autio.

1.2.7 Viestintätyöryhmä Viestintäryhmä suunnitteli Artovan perustoiminnan tiedotusta sekä nettisivu-uudistusta. Ryhmän vetäjänä toimi Anne Suvanto.

1.2.8 Kuohun toimitusneuvosto Kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohun suunnitteluun ja toteutukseen keskittynyt työryhmä. Kuohu-lehti ilmestyi vuonna 2012 neljä kertaa. Kuohun päätoimittajana toimi Marika Rosenborg.

1.2.9 Kotikaupunkipolkuryhmä

Ryhmä suunnitteli ja toteutti Arabian Kotikaupunkipolut -kokonaisuuden, joka nosti Arabian alueelta esiin paikkoja, joissa kannattaa käydä. Ryhmä kokosi kattauksen, jossa on taidetta, luontoa, historiaa – valoa ja värejä. Ryhmään kuului 8 henkilöä.

1.3 Henkilöstö Koordinaattori Saara Vanhala, kokopäiväinen suhteella 50 % kaupunginosayhdistys ja 50 % kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka Hankepäällikkö Janne Kareinen, puolipäiväinen, Artovan Henki –hanke Vastaava tuottaja, Taneli Kainulainen, projekti, Arabian Katufestivaali Vastaava tuottaja, Pirita Viita-aho, projekti, Artova Film Festival Projektipäällikkö Satu Onnela, projekti, Minun taloni Arabianranta Kääntäjä Aura Nurmi, Artovan Henki Graafikko Tero Juuti, tapahtumat Koordinaattori Minna Reinilä, työkokeilu 6 kk, Artovan Henki Työharjoittelija Sauli Hänninen, Arabian Katufestivaali

1.4 Taloushallinto Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Pretax Oy. Toiminnantarkastajana toimi Marit Oksanen ja varatoiminnantarkastajana Eila Ahokas.

2. TOIMINTA 2.1 Artovan Henki – World Design Capital 2012 hankekokonaisuus

Artovan Hengessä kerättiin tietoa omaehtoisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Kuusi eri työryhmää teki lähes 180 projektikuvauspäivitystä analysoinnin materiaaliksi. Artovan Hengessä toteutettiin kolme eri hanketta: Syötävä Arabianranta, Minun taloni Arabianranta ja Design-koirapuisto. Lisäksi toimintavuoden aikana toteutettiin kolme isoa tapahtumaa: Artova Kino, Artova Film Festiva AFF ja Arabian Katufestivaali. Kävijöitä oli vuoden 2012 aikana noin 11 000.

Hankkeet ja tapahtumat toteutti kuusi eri työryhmää itseohjautuvasti ja omaehtoisesti yhteistyössä lukuisten eri kumppaneiden kanssa. Työryhmät koostuivat pääasiassa vapaaehtoisista alueen asukkaista, opiskelijoista, työntekijöistä ja muista toimijoista, kuten oppilaitoksista, viranomaisista, yrittäjistä ja kolmannen sektorin toimijoista. Keskeisissä tehtävissä oli 107 henkilöä ja kokonaisuudessaan toteuttajia oli noin 350 henkilöä. Artovan Henki perustui yhteistyöhön ja yhteistyökumppaneita – yrityksiä, yhdistyksiä, verkostoja, viranomaisia ja oppilaitoksia – oli 89.

Toimintamallin jalkautus aloitetaan varsinaisesti vuoden 2013 aikana, mutta jo vuonna 2012 toimintamallia on esitelty lukuisille, niin pohjoismaisille että suomalaisille, kaupunginosakehittäjille sekä kulttuuritoimijoille (mm. Keski-Suomen kulttuuritoimi, pääkaupunkiseudun kulttuuri-, kirjasto- sekä sosiaalitoimi ja Länsbygderådet i Stockholms läna/Hela Sverige Ska Leva sekä East Sweden).

Artovan Henki sai hyvin medianäkyvyyttä. Se oli ollut alueen oman Kuohu-lehden lisäksi ainakin viidessätoista lehdessä (mm. Hesari, Nyt-liite, Voima, Metro, Filmihullu, Hiidenkivi), kahdella tv-kanavalla, viidellä radiokanavalla ja kolmessakymmenessä eri nettilehdessä ja blogissa laajemmin.

Artovan Henki teki Artovasta entistä merkittävämmän uudenlaisen kaupunginosakulttuurin ja uusien taidemuotojen toimijan. Ihmisten osallistuttaminen sai uutta rakenteellista taustaa ja vahvistusta. Projektien ja tapahtumien kautta alueen ihmiset ja toimijat kehittivät yhdessä monimuotoisesti Arabian aluetta ottaen sitä entistä voimakkaammin haltuunsa.

2.2 Viestintä Kaupunginosayhdistys toimi avoimesti ja pyrki osallistamaan toimintaan mukaan mahdollisimman paljon uusia ihmisiä. Tätä toteutettiin muun muassa artova.fi-sivuston, Facebook-ryhmien, Artovan Henki -blogin, Twitterin, postituslistojen ja kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohun kautta, joissa aktiivisesti tiedotettiin kaikista alueen asioista sekä tapahtumista. Artova.fi on vakiinnuttanut paikkansa toimien alueellisena tiedotuskanavana ja yhteisöllisenä sisällöntuotannon väylänä. Postituslistoista on muodostunut kaupunginosayhdistykselle merkittävä tiedotuskanava nettisivujen ja Facebookin ohella. Tarpeen mukaan tiedotettiin myös sidosryhmien, kuten Arabian asukastalot ry:n, Helka ry:n, Arabian peruskoulun vanhempainyhdistyksen, Hyötykasviyhdistyksen ja Sarjakuvakeskuksen kautta alueen asioista. Myös laajemman mediahuomion saamiseen panostettiin.

2.2.1 Kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohu Kuohu ilmestyi numeroittain vaihtuvalla kulttuuriteemalla neljästi vuodessa. Kuohun paperilehden levikki on 20 000 kappaletta, joista 17 500 toimitetaan kotitalousjakeluna 12 kaupunginosaan Latokartanosta aina Kallioon asti. Lehdistä 2 500 jaetaan Kuohun omissa lehtitelineissä Helsingin itäisessä kantakaupungissa. Artova on kehittänyt Kuohu-lehdelle yhteisösivu-rahoitusmallin, jonka ansiosta lehti on omavarainen ja silti laajalevikkinen. Kuohun päämääränä on olla paikallinen ja ulospäin kääntynyt kulttuuri- ja kaupunginosalehti. Kuohu on myös Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen.

2.3 Tapahtumat Yhdistys järjesti vuonna 2012 korkealaatuisia taide- ja kulttuuritapahtumia. Tapahtumien keskeisiksi piirteiksi linjattiin laadukkuus, korkea kulttuurin taso, mahdollisimman suuri näkyvyys ja osallistuttaminen. Tapahtumat tuotettiin omaehtoisesti ja itseohjautuvasti monen alueen toimijan yhteistyönä, ja niillä oli merkittävä osuus alueen näkyvän identiteetin rakentamisessa. Helsingin Kulttuurikeskus myönsi loppuvuodesta Artovalle kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuksen vuodelle 2013.

Tapahtumat saivat runsaasti mediahuomiota lehdissä, radiossa, tv:ssä ja blogeissa. Muun muassa Basso- radio, Ylen Aikainen, StadiTV, Helsingin Sanomat, Vartti, Metro, Helsingin Uutiset, Demari, Chydenius, Keskisuomalainen, Kansan Uutiset, Kaupunkiradio ja Uusi Musta tekivät haastatteluita, tapahtumanostoja ja juttuja. Lisäksi toimintaa ja tapahtumia käytiin esittelemässä esimerkiksi erilaisissa sidosryhmille suunnatuissa seminaareissa.

2.3.1 Kulttuuritapahtumat

2.3.1.1 Arabian Katufestivaali Arabian Katufestivaali kehittyi pääkaupunkiseudun suurimmaksi katutaide- ja kierrätystapahtumaksi. Arabian tehdaskorttelin osalta suljetulle Hämeentielle keskittynyt tapahtuma kokosi yhteen 114 taiteilijaa musiikin, tanssin ja katutaiteen ympärille. Tapahtumassa maalattiin myös ensimmäinen laillinen katumaalaus (70 metriä pitkä muraali) Helsingissä vuoden 1998 jälkeen. Tapahtumassa oli noin 5 000 kävijää ja se toteutettiin 33 yhteistyökumppanin kanssa.

2.3.1.2 Artova Kino Artova Kino on kunnianhimoinen elokuvakerho, jossa aikuisten ja lasten kinossa näytettiin elokuvia pääasiassa 35 mm filmiltä. Vuoden teema oli muoto elokuvassa. Aikuisten sarjassa näytettiin alkukuvina ennen pääelokuvaa Artova Film Festivalin voittajalyhytelokuvat, jonka jälkeen tekijät olivat keskustelemassa yleisön kanssa. Illan elokuva käynnistettiin arvostettujen ammattilaisten alustuksella. Artova Kino toteutettiin yhteistyössä Helsingin Kulttuurikeskuksen, Arcadan, Finlandssvenskt Filmcentrumin ja Walhallan kanssa.

2.3.1.3 Artova Film Festival AFF AFF vakiinnutti alueellisen elokuvafestivaalikäsitteen. Artova Film Festivalissa törmäytettiin toisiinsa alueen audiovisuaalisten oppilaitosten (Aalto yliopisto Taideteollinen korkeakoulu ELO, Arcada, Metropolia ja Pop & Jazz Konservatorio) opiskelijat, työntekijät ja alan ammattilaiset sekä yleisö alueelta että muualta. AFFin voittajatyöt nähtiin myös Rakkautta ja Anarkiaa -festivaaleilla. Jurynä toimivat Olli Sulopuisto, Reetta Neittaanmäki ja Sami Sänpäkkilä. AFFin yhteydessä toteutettiin Vyyhti-hankkeen ja Elokuvakontaktin yhteinen vähemmistöteemainen ammattilaisseminaari. Yhteistyökumppaneiksi vakiintui joukko arvostettuja elokuva-alan toimijoita.

2.3.1.4 Artovan elävä joulukalenteri 24 alueen toimijaa järjesti pienimuotoisia luukkutapahtumia avaten toimintaansa. Artova koordinoi ja toteutti tapahtumalle mainosmateriaalit.

2.3.1.5 Arabian Piknik Arabian Piknik kokosi Arabianrannan rantapuistoon noin 600 klassisen musiikin ystävää. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Metropolian Urbaani luovuus -hankkeen kanssa.

2.3.1.6 Artovan 35-vuotisjuhla Juhla kokosi ihmiset yhteen Arabian kivitorille Arabianmäen puistoon, josta tehtiin kotikaupunkipolkukävely.

2.3.2 Sessiot, kaupunginosakehittämistapahtumat

Vuonna 2012 järjestettiin kaupunginosakehittämisen sessioita teemoista: Rantapuiston kehittäminen, Kotikaupunkipolku, Minun taloni Arabianranta, Kaupunkiviljely ja Lähidemokratiapilotti. Sessioiden kautta toimintaan tuli uusia vapaaehtoisia ja muodostettiin uusia toimintaryhmiä.

2.4 Vaikuttaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskittyi yhteistyökanavien ja -muotojen vakiinnuttamiseen hallintoviranomaisten, valtuutettujen ja paikallisten toimijoiden välille. Arabian Palvelu Oy:n hallituksessa jatkoi kaksi asukasjäsentä varajäsenineen pitkäjänteisen vaikuttamisen tuloksena. Kaupunginosayhdistys jatkoi sessio-sarjaa. Sessioissa törmäytettiin asukkaat, edustajat alueen yhdistyksistä, oppilaitoksista, yrityksistä, alueen valtuutetut ja asiaan liittyvät viranomaiset keskustelemaan ja laatimaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Sessioiden toimintatapa poikkesi täysin aiemmista kanssakäymisen ja vaikuttamistapojen muodoista asukkaiden, viranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden kesken.

Kaupunginosayhdistys järjesti vuoden aikana lukuisia tapaamisia eri toimijoiden kanssa. Tapaamisissa ajettiin alueen asioita ja kehitettiin muun muassa osallistuttamista ja alueellista aktiivisuutta. Kaupunginosayhdistys tapasi myös viranomaisia ja päättäjiä sekä osallistui useisiin alueellisiin tutkimuksiin. Kaupunginosayhdistys osallistui erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin, useisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin puhujina, panelisteina, jäseninä, järjestäjinä ja osallistujina. Näissä tuotiin esiin ja edistettiin muun muassa omaehtoista osallistuttamista ja alueellisen toimijoiden aktivoimista sekä voimaannuttamista.

2.4.1 Edustukset

Kaupunginosayhdistyksen nimetyt edustajat toimivat seuraavissa elimissä: Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry hallitus, varajäsen Janne Kareinen (Keskiset kaupunginosayhdistykset), Helka viestintätyöryhmä Janne Kareinen, Vyyhti-hankkeen ohjausryhmä Janne Kareinen, Leader-hankkeen ohjausryhmä Janne Kareinen, Artovan Hengen ohjausryhmä Taina Mikkola (pj), Kati Pelkonen, Miikko Oikonen.

2.4.2 Lausunnot ja kehitysehdotukset Kaupunginosayhdistys antoi seuraavat lausunnot: Linja 68 reittimuutos, Kevyenliikenteen reittijärjestelyt Tapio Wirkkalan ja Arabiankadun rakennustyömaiden yhteydessä ja Bokvillanin mahdollisesta hankinnasta seurannut verkkokeskustelu.

2.6 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenille tuotettiin useita kiinnostavia tapahtumia sekä aktivoitiin jäseniä onnistuneesti mukaan toimintaan. Jäsenille lähetettiin postituslistan kautta tietoa alueen tapahtumista sekä kutsuttiin mukaan muun muassa erilaisiin kehittämistapaamisiin.

2.7 Muu toiminta

2.7.1 Aluetta laajempi kaupunginosakehittäminen Kaupunginosayhdistys jakoi aktiivisesti hyviä käytäntöja muille kaupunginosille ja sitoutui levittämään hyviä toimintamalleja muihin kaupunginosiin. Kaupunginosayhdistys konsultoi omaehtoisessa ja itseohjautuvassa toiminnassa lukuisia tahoja ja erilaisia viranomaisten ja yhdistysten hankkeita. Kaupunginosayhdistys osallistui myös aktiivisesti koko Helsinkiä käsittävään aluekehittämiseen.

2.7.2 Luottamushanke Kaupunginosayhdistys piti yllä yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltua Luottamushanketta. Hankkeessa ennakoidaan lasten kasvua nuoriksi kasvattamalla yhteisön yhteistoiminnallisuutta tulevien nuorten ympärillä. Hankketta päätettiin edistää aktiivisesti tulevan vuoden aikana.

3. YHTEISTYÖ

Kaupunginosayhdistys jatkoi aiempien vuosien linjaa rakentamalla ja ylläpitämällä suhteita alueen toimijoihin, viranomaisiin ja muihin päättäjiin. Tämä onnistui erittäin hyvin, ja yhteistyötä tehtiin lukuisien paikallisten toimijoiden kanssa sekä tapahtumissa että asioiden eteenpäin viemisessä. Myös suhteet viranomaisiin, Helkaan, kuten alueen valtuutettuihinkin, muodostuivat läheisiksi.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat WDC Helsinki 2012 säätiö, Helsingin kulttuurikeskus, Kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka/Arabian asukastalot ry, Metropolia amk, Arcada amk, Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu, Arabianrannan kirjasto, Pop & Jazz Konservatorio, Hyötykasviyhdistys, Arabian nuorisotalo, Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys, Sarjakuvakeskus, kaupunginvaltuutetut, Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry, Sosiaalivirasto, Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Liikennesuunitteluvirasto, Ravintola Olotila, StadiTV, Rakkautta & Anarkiaa elokuvafestivaali, Finlandssvenskt Filmcentrum ja Walhalla. Lisäksi kulttuuritapahtumissa tehtiin yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa.

Kaupunginosayhdistys osallistui useiden alueen toimijoiden tapahtumien järjestämiseen tarjoamalla tiedotuskäytännöt ja -väylät sekä välittämällä toimijoita eri tapahtumiin. Toimintaryhmät toimivat kiinteässä yhteistyössä useiden kaupungin virastojen kanssa. Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelman kanssa jatkettiin yhteistyötä kaupunginosayhdistyksen tapahtumien tuotannoissa.

Kaupunginosayhdistys on Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n, Suomen Kotiseutuliitto ry:n, Lasten kirjallisuustalon ja Kultti ry:n jäsen.

4. Talous

4.1 Varsinaisen toiminnan tulot 2012 Sosiaalivirasto, alueellisen senioritoiminnan juurruutaminen, 2450e 2012 Sosiaalivirasto, koordinaattorin palkkaus, 30 000e 2012 Kulttuurikeskus, Artova Film Festival, 2000e. 2012 Kulttuurikeskus, Arabian Katufestivaali, 1500e. 2012 Suomen kulttuurirahasto, 20.000€ 2012 Kulttuurikeskus, Arabian Picnic, Kekrijuhla, Artovan elävä joulukalenteri tuotantokustannuksiin 3.000€

4.2 Varainhankinnan tulot Koostuivat jäsen- ja viljelypalstamaksuista. Jäsenmaksut olivat 12 euroa/ jäsenet, 7 euroa/eläkeläiset ja opiskelijat, 30 euroa/yhteisöt ja 150 euroa yritykset. Palstamaksut olivat 34/puoli aaria ja 41 euroa/aari.

4.3 Vuoden 2012 tilikauden alijäämä Alijäämä oli -5738,99€. Alijäämä muodostui toimintakuluista. Alijäämä katetaan yhdistyksen tilillä olevasta pääomasta ja vuoden 2013 tuloista.