Toimintakertomus 2010

910

Kaupunginosayhdistyksen vuosi 2010 oli erittäin aktiivinen, ja radikaalia toiminnan sekä toimintamallien kehittämistä jatkettiin läpi vuoden. Kaupunginosayhdistys vakiinnutti asemansa kehittämis- ja toimeenpano-organisaationa ja jatkoi korkeatasoisten kulttuuritapahtumien järjestämistä.

Vuoden aikana käynnistettiin kaupunginosakäsitteen ja toimintamallien järjestelmälinen uudistaminen ja konkretisoitiin tätä muun muassa omaehtoiseen kehittämiseen, vaikuttamiseen ja aktivoimiseen tähtäävillä toimenpiteillä, joita levitettiin myös muihin kaupunginosiin. Kaupunginosayhdistys käynnisti myös toiminnan vakiinnuttamisen. Kaupunginosayhdistys jatkoi alueen aktivoimista ja toimi aktiivisesti alueen kehittämiseksi, edistäen alueen ihmisten hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kaupunginosayhdistys tuki voimakkaasti yhteiskerhotilojen toimintaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskittyi Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun alueella pysymisen selvittämiseen ja yhteistyökanavien ja -muotojen muodostamiseen hallintoviranomaisten, valtuutettujen ja paikallisten toimijoiden välille. Toiminnan keskeisiä painopisteitä olivat avoimuus sekä yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin rakentaminen.
1. HALLINTO
1.1 Hallitus
Janne Kareinen, puheenjohtaja
Taina Mikkola, varapuheenjohtaja
Jenni Hakala, sihteeri
Jarne Atsar
Mårten Bjurström
Tiina Hallakorpi
Tuomas Kurttila
Tuomas Niinimäki

Varajäsenet:
Tuula Kousa
Hannu Kuuskoski
Kari Nyberg
Pirkko Pasanen
Sanna Wuorio

Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 11 kertaa.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 31.3.2010, alustajana Arabian Palvelu Oy:n tj Jarmo Malkakorpi, ja yhdistyksen syyskokous pidettiin 23.11.2010, alustajana WDC Helsinki 2012 ohjelmajohtaja Kaarina Gould.
1.2 Toimintaryhmät
1.2.1 Viestintä- ja markkinointiryhmä
Koordinoi ja toteutti jäsenhankintaa ja viestintää. Puheenjohtajana toimi Jenni Hakala. Toimintaryhmä käynnisti järjestelmällisen viestintäsuunnittelun ja jäsenhankinnan.
1.2.2 Valaistus- ja liikenneryhmä
Muodostui yhdistyksen järjestämän Turvallisuus-session pohjalta. Ryhmän puheenjohtajana toimi Mårten Bjurström. Toimintaryhmä jätti Helsingin kaupungille 93 alueen kehittämisehdotusta. Kehittämisehdotuksista toteutettiin vuoden aikana mm. opastus Viikkiin Kustaa Vaasan kadun kautta ja Hämeentien 40km/h -nopeusrajoitus. Työryhmän jäsenet toimivat kiinteässä yhteistyössä kaupungin virastojen kanssa.
1.2.4 Interessiryhmä
Keskittyi Taikin säilyttämiseen alueella, Arabian Palvelu Oy:n toimintaan ja suhdetoiminnan rakentamiseen alueen päätöksentekoon vaikuttaviin henkilöihin. Kokoonkutsujana toimi Tuomas Kurttila.
1.2.3 Kaupunkiviljelyryhmä
Suunnitteli yhteistyössä Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun ympäristötaiteenkoulutusohjelman, Taikin taiteellisen koordinaattorin ja Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa viljeltävän ympäristötaideteoksen Muotoilijankadun ja Arabiankadun kulmatontille. Ryhmän puheenjohtajana toimi Airikka Mannerkoski.
1.2.5 Viljelypalstatoimikunta
Hallinnoi kaupunginosayhdistyksen viljelypalstoja. Puheenjohtajana toimi Sanna Wuorio.
1.3 Työntekijät
Kaupunginosayhdistyksessä aloitti vuoden 2010 syyskuussa kokopäiväinen koordinaattori suhteella 50% Kaupunginosayhdistys ja 50% Kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka. Luottamushankkeessa työskenteli 2,5 kk projektityöntekijä Minna Paasio. Lisäksi yhdistyksen kulttuuritapahtumissa työskenteli lyhyissä työsuhteissa kaksi tuottajaa, tiedottaja, graafikko ja useampia taiteilijoita ja muusikoita. Palkattomassa harjoittelussa oli kolme tuottajaa ja ympäristöneuvoja.
1.4 Taloushallinto
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Teemu Miettinen, tilintarkastajana Marit Oksanen ja varatilintarkastajana Eila Ahokas.
2. TOIMINTA
2.1 Avoimuus ja tiedotus
Kaupunginosayhdistys noudatti mahdollisimman suurta avoimuutta yhdistyksen toiminnassa. Tätä toteutettiin muun muassa Artova.fi -portaalin, Facebook-ryhmien, postituslistojen ja kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohun kautta, joissa aktiivisesti tiedotettiin kaikista alueen asioista sekä tapahtumista. Artova.fi -portaali on kolmessa vuodessa vakiinnuttanut paikkansa, ja se on mahdollistanut alueellisen ja yhteisöllisen sisällöntuotannon. Postituslistoista on muodostunut kaupunginosayhdistykselle merkittävä tiedotuskanava nettisivujen ja Facebookin ohella. Tarpeen mukaan tiedotettiin myös sidosryhmien, kuten Arabian peruskoulun vanhempainyhdistyksen, Helsingin omakotiyhdistyksen, Pienperheyhdistyksen, Hyötykasviyhdistuksen, Kääntöpaikan ja Sarjakuvakeskuksen kautta alueen asioista. Myös laajemman mediahuomion saamiseen panostettiin.
2.1.1 Kuohu
Kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohu julkaistiin vuoden 2010 aikana 4 kertaa Vartti-lehden välissä, painos 78 600, jakelu Etelä-Helsinki. Kuohu toimi omaehtoisesti ja itseohjautuvasti toimitusneuvoston ohjaamana. Toimitusneuvostoon kuulivat päätoimittaja Marika Rosenborg, toimitussihteeri Anna-Riikka Carlsson, toimittaja Jenni Hakala, graafikko Aino Korpela, valokuvaaja Taika Ilola ja Janne Kareinen. Kuohun tekemiseen osallistui lähes kaksikymmentä avustajaa, joista suurin osa alan ammattilaisia. Vuoden 2010 teemat olivat moniarvoisuus/yhteisöllisyys, lapset/nuoriso, luonto/ympäristö/ilmasto/kierrätys ja luova talous/yrittäjyys.
2.2 Tapahtumat
Vuonna 2010 jatkettiin edellisen vuoden onnistunutta linjausta alueen korkeatasoisten tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumien keskeisiksi piirteiksi linjattiin laadukkuus ja mahdollisimman näkyvä profiili alueella. Tapahtumat tuotettiin omaehtoisesti ja itseohjautuvasti monen alueen toimijan yhteistyönä, ja niillä oli merkittävä osuus alueen identiteetin rakentamisessa.
2.2.1 Kulttuuritapahtumat
2.2.1.1 Iso Kierrätystapahtuma
Helsingin suurin alueellinen kierrätys- ja katutaidetapahtuma, noin 5000 kävijää. Iso Kierrätystapahtuma yhdisti ainutlaatuisella tavalla kierrätyksen, taiteen, luonnon ja yhdessätekemisen. Iso Kierrätystapahtuma kiteytti tapahtumatuotantona omaehtoisen ja itseohjautuvan, ketterän ja kevyen toimintatavan.
2.2.1.2 Artova Kino
Käynnistettiin koko perheen Totoro-näytöksellä. Alueellinen elokuvakerho, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin Kulttuurikeskuksen kanssa.
2.2.1.3 Arabian Picnic
Yhteisöllinen picnic. Esiintyjinä mm. The Valkyrians, Ratface ja Samae Koskinen. Toteutus yhteistyössä mm. Arabian Nuorisotalon ja Sarjakuvakeskuksen kanssa.
2.2.1.4 AFF Artova Film Festival
Loi alueellisen elokuvafestivaalikäsitteen. Artova Film Festivalissa törmäytettiin toisiinsa alueen audiovisuaalisten oppilaitosten (Aalto yliopisto Taideteollinen korkeakoulu ELO, Arcada, Metropolia ja Heltech AV) opiskelijat, työntekijät ja alan ammattilaiset sekä yleisö alueelta että muualta. AFF:ssa kehitettiin elokuvafestivaalia myös palveluna elokuvan tekijöille ja siirrettiin elokuvien arvoimisen painopistettä tekniikasta sisältöön sekä pehmeisiin arvoihin. AFF:n voittajatyöt nähtiin myös Rakkautta ja Anarkiaa -festivaaleilla.
2.2.1.5 Kekrijuhlat
Kekriperinnettä esiintuova koko perheen juhla, jonka päätteeksi poltettiin kekripukki. Esiintyjinä mm. Tulikansa- ja Shamanat Perfomans Projectin -tuliteatteriryhmät.
2.2.1.6 Uudenvuoden valo
Luontoystävällinen ja raketiton uudenvuodentaidetapahtuma, jossa toteutettiin Tiina Hallakorven ympäristötaideteos.
2.2.2 Kaupunginosakehittämistapahtumat
2.2.2.1 Ylipormastarin ilta
Kaupunginosayhdistys järjesti yhdessä Helsingin kaupungin kanssa ylipormestarin illan Lume-salissa. Paikalla oli keskustelemassa noin 350 osallistujaa. Sekä osallistujat että virkamiehet olivat tyytyväisiä kehitysorientoituneeseen ilmapiiriin.
2.2.2.2. Sessiot
Vuonna 2010 järjestettiin kuusi kaupunginosakehittämisen sessiota teemoista: Yhteisöllinen kaupunginosa, Moninainen kaupunginosa ja WDC Helsinki 2012 Artovan alueella. Sessioiden kautta toimintaan tuli uusia vapaaehtoisia ja toimintaryhmiä muodostettiin.
2.2.2.3 Asukastaloseminaari
Kaupunginosayhdistys järjesti yhdessä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kehitämispalveliden ja Haty ry:n kanssa asukastaloseminaarin, johon kutsuttiin kaikki Helsingin alueen asukastalojen edustajat. Alustukset hyvistä käytänteistä pyydettiin kuudelta hyvin erilailla toimivalta asukastalolta: Kultuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka, Jakomäen lähiötupa, Kumpulan kylätila, Mellari, Pasilan asukastalo ja Viikin asukastalot.
Tapahtumat saivat runsaasti mediahuomiota lehdissä, radiossa ja tv:ssä, mm. Yle 1 ja 2, Basso-radio, Ylen Aikainen, Helsingin Sanomat, Vartti, Metro, Helsingin Uutiset ja Kuohu tekivät haastatteluita, tapahtumanostoja ja juttuja.

2.3 Vaikuttaminen
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskittyi Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun alueella pysymisen selvittämiseen ja yhteistyökanavien ja -muotojen vakiinnuttamiseen hallintoviranomaisten, valtuutettujen ja paikallisten toimijoiden välille. Arabian Palvelu Oy:n hallitukseen saatiin ensimmäinen asukasjäsen kahden vuoden vaikuttamisen seurauksena. Kaupunginosayhdistys jatkoi sessio-sarjaa, joissa pureuduttiin alueen keskeisiin teemoihin, joita olivat moninaisuus ja yhteisöllisyys. Sessioissa törmäytettiin asukkaat, edustajat alueen yhdistyksistä, oppilaitoksista, yrityksistä, alueen valtuutetut ja asiaan liittyvät viranomaiset keskustelemaan ja laatimaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Sessioiden toimintatapa poikkesi täysin aiemmista kanssakäymisen ja vaikuttamistapojen muodoista asukkaiden, viranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden kesken.
Kaupunginosayhdistys järjesti vuoden aikana lukuisia tapaamisia eri toimijoiden kanssa. Tapaamisissa ajettiin alueen asioita ja kehitettiin mm. osallistuttamista ja alueellista aktiivisuutta. Kaupunginosayhdistys tapasi vuoden aikana valtavan määrän alueen eri toimijoita, viranomaisia ja päättäjiä ja osallistui lukuisiin alueellisiin tutkimuksiin. Kaupunginosayhdistys osallistui erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin, useisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin puhujina, panelisteina, jäseninä, järjestäjinä ja osallistujina. Näissä tuotiin esiin ja edistettiin muun muassa omaehtoista osallistuttamista ja alueellisen toimijoiden aktivoimista sekä voimaannuttamista.
2.3.1 Kaupunginosayhdistyksen nimetyt edustajat toimivat seuraavissa elimissä:
Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry hallitus, varsinainen jäsen Janne Kareinen (Keskiset kaupunginosayhdistykset)
Arabian näkyväksi matkailuhankkeen ohjausryhmä Taina Mikkola
Arabianrannan aluetyöryhmä ja Helka viestintätyöryhmä Janne Kareinen
Kääntöpaikan hallintaryhmä Jarne Atsar
Stadin rantaryhmä Tuula Kousa
2.3.2 Lausunnot ja kehitysehdotukset
Kaupunginosayhdistys antoi kehitysehdotuksia ja osallistui seuraaviin lausuntoihin: Voimalamuseon kehittäminen, Sipoonkorven kaupunkipuisto, Kustaa Vaasan kadun alikulku sekä ylikulku, Vallilanlaakson joukkoliikennekatu, Arabian peruskoulun tilojen iltakäyttö.
2.4 Koulutus
2.4.1 Tutkivan journalismin kurssi
Koulutettiin seitsemän henkilöä Helsingin kaavoitus- ja päätöksentekoprosesseihin ja tuottamaan niistä tutkivan journalismin metodein juttuja. Asiantuntijakouluttajina toimivat Liisa Heikinheimo, Jyrki Alkio, Veikko Tarvainen ja Riikka Kaihovaara.
2.4.2 Muu Artovan koulutus
Hallituksen jäsenet ja koordinaattori osallistuivat Vapaaehtoisten työnohjauksen ja InDesign -kursseille.
2.4.3 Fasilitaattorikoulutus
Kaupunginosayhdistys suunitteli yhdessä Elevator Oy:n, Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n ja Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa kaupunginosakehittämisen työkalut -koulutuksen kaikille Helsingin kaupunginosille.
2.5 Jäsenet
Jäsenmäärä kasvoi aktiivisen jäsenhankinnan seurauksena. Jäsenet saivat jäsenetuja useasta paikallisesta yrityksestä ja noin kerran kuukaudessa jäsenpostia.

2.6 Muu toiminta
2.6.1 Aluetta laajempi kaupunginosakehittäminen
Kaupunginosayhdistys jakoi aktiivisesti hyviä käytäntöja muille kaupunginosille, esim. Sessioiden mallinnus Kulken tuottamaan Ruohonkärjet -kaupunginosakehittämiskirjaan ja sitoutui levittämään hyviä toimintamalleja muihin kaupunginosiin Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa Helka ry:n Caddies EU-projektissa. Kaupunginosayhdistys konsultoi omaehtoisessa ja itseohjautuvassa toiminnassa lukuisia tahoja, mm. Norrköping Hyresbostäderia ja Movensea. Kaupunginosayhdistys osallistui myös aktiivisesti koko Helsinkiä käsittävään aluekehittämiseen.mm. Kotikatu-kaupunginosaportaalin kehittämiseen ja kaupunginosakehittämisen työkaluja -koulutuksen suunnitteluun sekä toimi neuvonantajana ja fasilitoijana Helkan työpajatoiminnan käynnistämisessä.
2.6.2 Luottamushanke
Kaupunginosayhdistys käynnisti alueelle odotettavissa olevan teinikriisin negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseen sekä aikuisten ja lasten luottamuksellisten välien kasvattamiseen tähtäävän hankkeen. Esiselvityshankkeessa työskenteli projektityöntekijä Minna Paasio 15.10.2010-31.1.2011. Ohjausryhmään kuuluivat Satu Onnela, Mårten Bjurström, Jarne Atsar, Saara Vanhala ja Janne Kareinen.
2.6.3 WDC Helsinki 2012 -hankkeiden käynnistys
Kaupunginosayhdistys järjesti kaksi WDC Helsinki 2012 -sessiota, joissa kehitettiin Artovan hanke-ehdotukset sekä omaehtoisen ja itseohjautuvan toimintamallin kuvaamisen hankekokonaisuus. Pilottiprojekteiksi hankkeessa ehdotettiin: Syötävä Arabia, Minun taloni Arabianranta, Design koirapuisto ja Design Recycle Center.
2.6.4 Viljelypalstat
Kaupunginosayhdistys hallinnoi Arabia-viljelypalstoja, joiden toimintaa pyörittää kolmihenkinen palstatoimikunta.
2.6.5 Vapaaehtoispooli
Käynnistettiin kevyen osallistumiskynnyksen vapaaehtoispooli, joka mahdollistaa hyvin kevyen tavan tulla kaupunginosayhdistyksen toimintaan mukaan.

3. YHTEISTYÖ
Kaupunginosayhdistys jatkoi edellisen vuoden linjaa rakentamalla ja ylläpitämällä suhteita alueen toimijoihin, viranomaisiin ja muihin päättäjiin. Tämä onnistui erittäin hyvin, ja yhteistyötä tehtiin lukuisien paikallisten toimijoiden kanssa sekä tapahtumissa että asioiden eteenpäin viemisessä. Myös suhteet Helkaan, niin kuin alueen valtuutettuihinkin, muodostuivat läheisiksi.
Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Kääntöpaikka, Metropolia, Arcada, Arabianrannan kirjasto, Pop&Jazz Konservatorio, Hyötykasviyhdistys, Pienperheyhdistys, Koskelan ja Arabian nuorisotalot, Flooran ja Arabian peruskoulun vanhempainyhdistykset, Taideoppilaitos Alfa Art, Sarjakuvakeskus, kunnallisvaltuutetut, Haelsingin kaupunginosayhdistykset Helka, Helsingin Kulttuurikeskus, Sosiaaliviraston kehittämisyksikkö, Helsingin kaupungin talous ja suunnittelukeskus, KSV Liikennesuunitteluvirasto, Elevator, Ravintolat Olotila, Helsinge ja Koskenranta, Kauppakeskus Arabia, Kustannusosakeyhtiö Avain, Art And Design City Helsinki.

Kaupunginosayhdistys osallistui useiden alueen toimijoiden tapahtumien järjestämiseen tarjoamalla tiedotus-käytännöt ja väylät sekä välitti toimijoita eri tapahtumiin, mm. Kauppakeskus Arabian tapahtumat, Rantapuiston siivoustapahtuma, Tekniikan museon sähkötyöpaja ja Seniorikahvit.
Toimintaryhmät toimivat kiinteässä yhteistyössä useiden kaupungin virastojen kanssa. Metropolian kulttuurituotanto-koulutusohjelman kanssa sovittiin yhteistyöstä kaupunginosayhdistyksen tapahtumien tuottamisessa.
4. Jäsenyydet
Kaupunginosayhdistys on Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n, Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Lasten kirjallisuustalon jäsen.
5. Talous
5 .1 Varsinaisen toiminnan tulot
Koostuivat perustoimintaan saaduista apurahoista ja paikallisten yritysten sponsorituloista. Vuonna 2010 saadut apurahat:
Helsingin kulttuurikeskus, 1000€, Artova Kino elokuvakerhojen perustamiseen ja toimintaan
Helsingin kulttuurikeskus, 7000€, tapahtumien järjestämiseen
Suomen kulttuurirahasto, 1500€, Kotikaupunkipolun tekemiseen
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, 3750€, luottamushankkeen työntekijän palkkaukseen
Helsingin sosiaalivirasto (elokuu 2010-heinäkuu 2011) 30 000€, Kaupunginosayhdistyksen ja Kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikan työntekijän palkkaamiseen
5.2 Varainhankinnan tulot
Koostuivat jäsen- ja viljelypalstamaksuista. Jäsenmaksut olivat 10 euroa/jäsenet, 5 euroa/eläkeläiset ja opiskelijat, 30 euroa/yhteisöt ja 150 euroa yritykset. Uusia jäseniä kaupunginosayhdistykseen liittyi noin 100.
Palstamaksut olivat 34/puoli aaria ja 41 euroa/aari.
5.3 Vuoden 2010 tilikauden ylijäämä
Ylijäämä oli 2986,39€. Ylijäämä muodostui yhdistyksen varainhankinnasta. Ylijäämä käytetään yhdistyksen toimintaan.