Toimintakertomus 2008

688

1. Yleistä
Kaupunginosayhdistyksen vuosi 2008 oli erittäin aktiivinen. Vuoden aikana kaupunginosayhdistys uudisti radikaalisti toimintaansa kehittämällä yhteistyötä ja luomalla kattavan suhdeverkoston alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Kaupunginosayhdistys aloitti alueen aktivoimisen ympäri vuotta levinneiden tapahtumien sarjalla ja toimi aktiivisesti alueen kehittämiseksi, edistäen asukkaiden hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kotiseututuntemusta. Kaupunginosayhdistys ajoi voimakkaasti muun muassa yhteiskerhotilojen saamista alueelle. Koko vuoden toiminnan keskeisiä painopisteitä olivat avoimuus sekä yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin rakentaminen.

2. Toiminta
2.1 Avoimuus ja tiedotus
Kaupunginosayhdistys linjasi periaatteekseen mahdollisimman suuren avoimuuden yhdistyksen toiminnassa. Tätä toteutettiin muun muassa uudistamalla nettisivut (www.kaupunginosat.net/artova), joiden kautta alettiin aktiivisesti tiedottaa kaikista alueen asioista sekä tapahtumista. Sivut perustettiin Helkan tarjoamalle portaalialustalle ja ne ovat mahdollistaneet alueellisen ja yhteisöllisen sisällöntuotannon. Vuoden kuluessa nukkumalähiöksi luultu alue paljastui varsin virkeäksi ja kaupunginosayhdistys toimi hyvin aktiivisesti eri toimijoiden kanssa tehdäkseen alueen lukuisat tapahtumat ja tilaisuudet näkyviksi asukkaille. Kaupunginosayhdistys perusti myös sähköpostituslistan johon kerättiin osoitteita tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Postituslistasta on muodostunut kaupunginosayhdistykselle merkittävä tiedotuskanava nettisivujen ohella. Mahdollisuuksien mukaan tiedotettiin myös sidosryhmien, kuten peruskoulun vanhempainyhdistyksen, Helsingin omakotiyhdistyksen ja pienperheyhdistyksen kautta alueen asioista.

2.2 Tapahtumat
Kaupunginosayhdistys linjasi vuoden 2008 tapahtumien keskeisiksi piirteiksi se että osallistujien pitää päästä osallisiksi tapahtumien tekemiseen ja että niiden pitää näkyä alueella. Keskeisenä piirteenä pidettiin myös sitä että tapahtumat järjestään yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Toiminta aloitettiin järjestämällä lapsiystävällinen uudenvuoden ilotulitus 31.12.07 klo 19:00. Ilotulitus ja tuliesitys keräsivät rantapuiston tulvilleen Arabianrannan, Toukola, Vanhankaupungin ja lähikaupunginosien asukkaita.

Toukokuun 17. päivä järjestettiin Iso Kierrätystapahtuma, jonka järjestämiseen osallistui neljätoista alueellista toimijaa. Taloyhtiöt ja asukkaat osallistuivat myös runsain joukoin, yhdeksälle pihalle oli esimerkiksi hankittu siirtolava, jonka kautta ihmiset kierrättivät tavaroita. Tapahtuma tutustutti kolmellatoista eri tapahtumapisteellä ihmisiä koko Artovan (Arabianranta. Toukola, Vanhakaupunki) alueeseen ja alueelle levittäytyneisiin katutaiteilijoihin. Tapahtumaan osallistui noin 2000 henkilöä.

Arabian picnic kutsui 16.8 alueen ihmiset syömään omia eväitä ja kuuntelemaan musiikkia, Nopsajalalan ja Svengalin johdolla. Tapahtumassa oli mukana Nuorisoasiainkeskus ja Kulttuuriasiainkeskus. Tihkusateessa pidetty picnic keräsi hämmästyttävän paljon picnicin ystäviä sadevarusteissa paikalle.

Kekrijuhlat 8.11 järjestettiin yhdessä Hyötykasviyhdistyksen ja Lasten- ja nuorten puutarhayhdistyksen kanssa. Kekrijuhlat nosti esiin suomalaisen sadonkorjuujuhlan jo unohtuneen perinteen ja keräsi Annalaan ja Rantapuistoon lumoutuneen ja massiivisen kävijäkunnan Artovan alueelta sekä runsaasti maahanmuuttajaperheitä. Tapahtumaa oli järjestämässä yhteensä yhdeksän paikallista toimijaa.

31.12.2008 järjestettiin toistamiseen lapsiystävällinen ilotulitus ja tuliesityksineen siitä on jo muodostunut perinne jota odotetaan. Kävijöiden ampumia ilotulituksia oli edellistä vuotta huomattavasti enemmän ja paikalle saapui hyvin runsaasti kaikenikäisiä alueen ja lähialueiden asukkaita.

Kaupunginosayhdistys järjesti myös kaksi asukasiltaa Arabian peruskoulun auditoriossa: peruskoulun laajennuksesta (Arabia 2) yhdessä neljän eri kaupungin hallintokunnan kanssa sekä palvelulinja-uudistuksesta yhdessä HKL:n kanssa. Asukasiloissa tarjottiin asukkaille tilaisuus suoraan kohtaamiseen viranomaisten kanssa.

Kaupunginosayhdistys järjesti ennen kuntavaaleja vaalitilaisuuden, johon osallistui neljätoista paikallista kuntavaaliehdokasta.

Kaupunginosayhdistys oli myös yhdistämässä Kuningassoundi-klubin ravintoloitsijan ja klubin pyörittäjät ja antoi taustatukea mainostamisessa sekä kuvasi klubeja suorana sivuilleen. Kuningassoundi oli yksi menestyneimmistä klubeista Helsingissä kesällä 2008.

Hallituksen jäsen Aino Korpela teki kaikkien tapahtumien paljon kehua saaneet julisteet ja suurimman osan sponsoreista hankki varapuheenjohtaja Pekka Savinainen.

Tapahtumat saivat mediahuomiota lehdissä ja radiossa, mm. Vartti, Volt, Helsingin Uutiset ja Ylen Aikainen.

2.3 Vaikuttaminen
Kaupunginosayhdistys toimi erittäin aktiivisesti yhteiskerhotilojen saamiseksi alueelle. Bokvillanin suunnittelu alkoikin edistyä kaupunginosayhdistyksen toiminnan seurauksena ja Arabian Palvelu Oy vuokrasi kaupunginosayhdistyksen ehdotuksesta väliaikaiset yhteiskerhotilat osoitteesta Intiankatu 1. Kaupunginosayhdistys kasasi yhteiskerhotilojen asukashallintoon hallinta- ja toimintaryhmät, joiden toimintaa myös tuettiin.

Kaupunginosayhdistys oli aktiivisesti miettimässä peruskoulun laajennuksen asukaskäyttöä sekä ideoimassa Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvostossa seurakunnan tulevien tilojen sisältöä.

Kaupunginosayhdistys osallistui Arabianrannan aluetyöryhmän toimintaan, sekä Stadin rantaryhmän kokouksiin.

Hallituksen puheenjohtaja osallistui alustajana What’s next Arabianranta seminaariin, jossa ideoitiin alueen tulevaisuutta.

Edellisten lisäksi kaupunginosayhdistys järjesti lukuisia tapaamisia eri toimijoiden kanssa, joissa ajettiin alueen asioita.

2.4 Yhteistyö
Kaupunginosayhdistyksen keskeisiin tavoitteisiin vuodelle 2008 kuului suhteiden muodostuminen alueen eri toimijoihin. Tämä onnistui erittäin hyvin ja yhteistyötä tehtiin lukuisien paikallisten toimijoiden kanssa sekä tapahtumissa että asioiden eteenpäin viemisessä. Myös suhteet Helkaan, niin kuin alueen valtuutettuihinkin, muodostuivat läheisiksi.

Kaupunginosayhdistys onnistui myös yhdistämään eri toimijoita niin, että useampi keskinäinen yhteistyökuvio alkoi alueella (ks. 2.2. Tapahtumat).

Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Metropolian Urbaani luovuus, Arabianrannan kirjasto, Pop&Jazz Konservatorio, Hyötykasviyhdistys, Pienperheyhdistys, Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys, kunnallisvaltuutetut, Ravintolat Olotila ja Helsinge, Kustannusosakeyhtiö Avain sekä Art And Design City Helsinki.

Yhteistyö Kulttuuriasiainkeskuksen ja Nuorisoasiainkeskuksen kanssa käynnistyi hyvin.

2.5 Jäsenet
Jäsenhankinta käynnistettiin ja vuoden aikana jäsenmäärä nousi reilusta kymmenestä 93 maksaneeseen jäseneen. Jäsenille neuvoteltiin jäsenetuja useasta paikallisesta yrityksestä ja jäsenet saivat noin kerran kuukaudessa jäsenpostia.

2.6 Muu toiminta
Kaupunginosayhdistys neuvotteli sopimuksen Sanoma kaupunkilehtien kanssa Kuohu kaupunginosalehdestä ja ensimmäinen lehti ilmestyy 11. helmikuuta 2009, Etelä-Helsingin Vartin liitteenä. Lehti tulee ilmestymään neljä kertaa vuodessa. Jakelu on 74800 + 2000 kappaletta. Yhdistys hankki lehteen osaavan päätoimittajan ja toimitussihteerin, jotka ovat saaneet mukaan noin kolmekymmentä avustajaa.

Kaupunginosayhdistys osallistui aktiivisesti Helkan kotikatu-nimellä kulkevan kaupunginosaportaalipohjan kehittämiseen sekä muuhun Helkan järjestämään toimintaan. Nettisivuilla pilotoitiin mm. Floobs-nettitv.

Taloudenhoitaja osallistui Yhdistyksen talous -koulutukseen ja puheenjohtaja osallistui kolmannen sektorin päättäjäseminaariin.

Kaupunginosayhdistys hallinnoi Arabia-viljelypalstoja ja toimintaa keventämään muodostettiin kolmehenkinen palstatoimikunta.

3. Vuosikokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3. puheenjohtajana Janne Kareinen ja sihteerinä Aino Korpela, kokouksessa suunniteltiin Kierrätystapahtumaa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11. puheenjohtajana Janne Kareinen ja sihteerinä Aino Korpela, alustajana alueen päiväkotitilanteesta oli alueen päivähoidon suunnittelija.

4. Hallitus, taloudenhoitaja ja tilintarkastajat
Hallitus kokoontui kesätaukoa lukuun ottamatta joka kuukauden toinen tiistai, yhteensä kymmenen kertaa. Hallitukseen kuuluivat Janne Kareinen puheenjohtajana, Pekka Savinainen varapuheenjohtajana ja jäsenet: Marianne Lehtimäki, Airikka Mannerkoski, Aino Korpela, Riitta Sassi ja Sanna Wuorio. Sihteerin tehtäviä kierrätettiin. Heli Stenvall Loppukiristä osallistui hallituksen ensimmäisiin kokouksiin vierailijana.

Taloudenhoitajana toimi Teemu Miettinen. Tilintarkastajana Marit Oksanen ja varatilintarkastajana Sari Tiiro.

Kaupunginosayhdistyksen ja hallituksen pitkäaikaiselle jäsenelle Riitta Sassille myönnettiin Helkan kunniamaininta ja Kaupunginosayhdistyksen kunniajäsenyys.

5. Jäsenyydet
Kaupunginosayhdistys on Helka ry:n ja Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

6. Talous
Kaupunginosayhdistyksen toiminnan rahoitus koostui jäsen- ja palstamaksuista, Kultuuriasiainkeskuksen tuesta ja paikallisten yritysten sponsoroinneista. Vuoden 2008 erittäin aktiivisen toiminnan seurauksena tilinpäätös on alijäämäinen 745,45 euroa.

Jäsenmaksut olivat 7 euroa/jäsenet, 5 euroa/eläkeläiset ja opiskelijat, 30 euroa/yritykset ja yhteisöt. Uusia jäseniä kaupunginosayhdistykseen liittyi reilut 80.

Palstamaksut olivat 31/puoli aaria ja 38 euroa/aari.

Kulttuuriasiainkeskuksen tuki Arabian Picnikille ja Kekrijuhlille oli 3000 euroa.