Toiminta / Kannanottoja

Artovan kannanotto Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmiin Arabianrannan, Toukola ja Vanhankaupungin alueella

KANNANOTTO KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMISTA ARABIANRANNAN, TOUKOLAN JA VANHANKAUPUNGIN VAIKUTUSALUEELLA 

 

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaiden keskuudessa on viime viikkojen aikana herättänyt runsaasti huolta HSL:n uusi Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman nimellä kulkeva suunnitelma, joka koskee nimestä huolimatta myös tätä aluetta. Artova kyseli asiasta tammikuun lopussa lisätietoja HSL:n joukkoliikennesuunnittelijalta, jonka jälkeen tiedotti asiasta 1. helmikuuta Facebook-sivuillaan kysellen asukkaiden mielipiteitä suunnitelmista, jonka jälkeen kymmenet asukkaat ovat ilmaisseet monien eri kanavien kautta huolensa alueen joukkoliikenteen tulevaisuudesta. 

Artova kannattaa Helsingin julkisen liikenteen kehittämistä ja pitää kaupungin tasolla tehtävää strategista linjojen tarkastelua tärkeänä. Artovan alueen osalta linjastouudistus on kuitenkin herättänyt alueen asukkaissa seuraavia huolia: 

1) Yhteys Sörnäisiin heikkenee 

Kalasataman kehittämisen ja erityisesti alueen sote-palveluiden Kalasataman keskukseen siirtymisen takia on erinomaista, että yhteyttä Kalasatamaan kehitetään. Alueen asukkaat ovat kuitenkin huolissaan siitä, että yhteys Sörnäisiin heikkenee merkittävästi. Linjastouudistuksen jälkeen mikään alueen läpi Hämeentietä pitkin kulkeva bussilinja ei jatka suoraan Sörnäisiin, vaikka Sörnäinen on merkittävä palvelukeskittymä ja vaihtoasema useille alueen asukkaille. 

2) Arabianrannan pohjoisosan alueen asukkaiden joukkoliikenneyhteydet heikkenevät merkittävästi

Linjastouudistuksen jälkeen alueen eteläosan asukkaiden joukkoliikenneyhteydet säilyvät hyvinä johtuen Kustaa Vaasan tien läheisyydestä ja linjan 71 vuorovälin tihentämisestä. Arabianrannan pohjoisosan asukkaat tulevat olemaan erittäin riippuvaisia linjasta 71, kun muut yhteydet keskustaan loppuvat. Samalla näiltä asukkailta katkeaa liikenneyhteys Sörnäisiin. Kävelymatka raitiovaunupysäkeille alueen pohjoisosista on pitkä, ja esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvat tai pienten lasten kanssa vaunuilla liikkeellä olevat pelkäävät oman liikkumisensa vaikeutuvan, koska bussit ovat usein jo nyt täynnä vaunuja. Käytännössä he ovat uudistuksen jälkeen riippuvaisia yhdestä bussilinjasta. Linjastouudistus onkin herättänyt erityistä huolta näissä asukkaissa. 

Artovaan yhteyttä ottaneen asukkaan mukaan tällä hetkellä esimerkiksi Hämeentien R-kioskin pysäkiltä lähtee suoraan keskustaan 17 vuoroa arkisin klo 8:00 - 9:00 välillä, mutta uuden suunnitelman mukaan enää vain 6 vuoroa. Vuorojen leikkaus keskustaan on tältä osin noin 65 prosenttia. Uusi linja 71B kulkee vain arkisin ja vain n.klo 6:00 - 9:00 ja 14:00 - 18:00 ja ehdotelman mukaan siis syksystä 2018 alkaen ei keskustaan vaan Kalasatamaan. Linjan 68 tai muun vastaavan linjan kuljettaminen jatkossakin Hämeentien kautta olisi pikaisesti ajatellen järkevin ja helpoin ratkaisu. 

3) Raitiovaunujen vuorovälit pitenevät liikenteen saavutettavuudesta riippuen

Raitiovaunuyhteys Sörnäisiin ja keskustaan säilyy hyvänä niillä asukkailla, jotka asuvat kävelymatkan päässä raitiovaunupysäkeistä. Asukkaat ovat kuitenkin olleet huolissaan raitiovaunujen pitenevistä vuoroväleistä, kun bussilinjojakin samalla harvennetaan. Raitiovaunujen käytettävyys ja luotettavuus liikkumisessa perustuu nimenomaan niiden tiheään liikennöintiin, joka mahdollistaa jouhevan vaihdon muihin liikennevälineisiin ja toisaalta parantaa esimerkiksi lastenvaunujen tai pyörätuolien mahdollisuutta mahtua kyytiin. 

Artova pahoittelee tämän kannanoton myöhäistä laatimista suhteessa uuden suunnitelman vuorovaikutusaikaan. Alueen asukkaat ja Artova pitävät kuitenkin ongelmallisena tapaa, jolla linjastosuunnitelmasta ja –uudistuksesta on tiedotettu, koska ei ole tavoittanut silloista vuoden 2014 ja vuoden 2015 hallitusta. Suunnitelma ja siihen liittyvä vuorovaikutusmahdollisuus on jäänyt alueen 

asukkailta ja muilta toimijoilta laajasti huomaamatta, ja tehdyt päätökset ovatkin herättäneet sen vuoksi erityistä hämmennystä ja huolta. Alueelle tiedottaminen on kokemusten mukaan selvästi epäonnistunut, ja myös linjastouudistuksen otsikoiminen ”Koillis-Helsingin” linjastouudistukseksi on omiaan siihen, että edes aktiivisesti paikallisia asioita seuraavat asukkaat ja toimijat eivät ole oivaltaneet suunnitelmien koskevan myös Artovan aluetta, joka sijaitsee keskisessä Helsingissä. 

Artova toivookin, että linjastouudistus voidaan palauttaa valmisteluun erityisesti niiltä osin, joilta suunnitelma vaikuttaa alueen pohjoisosien saavutettavuuteen ja Sörnäisiin kohdistuviin yhteyksiin. 

Ystävällisin terveisin, 

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys 

 

Artova ry:n ja Arabian asukastalot ry:n kirjelmä sosiaali- ja terveyslautakunnalle

Artova ry:n ja Arabian asukastalot ry:n kirjelmä sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Helsinki 19.3.2013


Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kaupunginosayhdistys ry:n (Artova) toiminta-avustus ollaan puolittamassa ilman minkäänlaista ennakkotiedotusta tai keskustelua. Toiminta-avustus käytetään kokonaisuudessaan kokopäiväisen työntekijän palkkaukseen.

Artova ja Kääntöpaikka tekevät voimallisesti sosiaalista hyvinvointia edistävää sekä ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa, jota mikään muu taho Arabian (Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki) alueella ei toteuta. Arabian alueella ei ole esimerkiksi aluetyöntekijää, työväenopistoa tai muutakaan tahoa, joka tällaista toimintaa järjestäisi. Nuorisoasiainkeskus, peruskoulu ja leikkipuisto hoitavat tiukasti oman kohderyhmänsä, mutta eivät muuta. Artova ja Kääntöpaikka toteuttavat yhteistyössä alueen eri ikä- ja intressiryhmille suunnattuja toimintoja, jotka kiinnittävät ja sitouttavat alueen asukkaat, työntekijät, oppilaat, opiskelijat ja eri toimijat edistämään alueellista sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään sosiaalisia ongelmia. Mikäli toimintaa koordinoimaan ei pystytä jatkossa palkkaamaan kokopäiväistä työntekijää, nykyisen kaltainen toiminta ei ole mahdollista.

Arabian alueen asukasmäärä on kasvava ja alueella on runsaasti lapsiperheitä. Noin viiden vuoden sisällä olemme tilanteessa, jossa lapsiperhealue muuttuu teini-ikäisten alueeksi. Artova ja Kääntöpaikka ovat valmistautuneet määrätietoisesti eri toimenpiteillä tulevaisuuden sosiaalisten ongelmien minimoimiseen. Myöskään tätä ei pystytä jatkamaan ilman kokopäiväistä työntekijää. 

Artova ja Kääntöpaikka pitävät erittäin valitettavana, jos sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lopettaa tämänkaltaisen pitkäjännitteisen alueellisen sosiaalisen kehittämisen ja ehdotamme, että nykyinen 30 000 euron toiminta-avustus pidetään ennallaan.

Artova ja Kääntöpaikka haluavat tuoda myös tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 10.12.2012 vahvistaa alueellisia asukas- ja demokratiatiloja. Lisäksi Artova valittiin kuluvan vuoden alussa toteuttamaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa lähidemokratian alueellista pilottihanketta. Hanke toteutetaan ilman erillistä rahoitusta, joten sen jatkaminen Artovan toiminta-avustuksen puolittuessa ei ole mahdollista.

Ystävällisin terveisin,

Lauri Alhojärvi
Artova ry:n hallituksen puheenjohtaja

Leila Mäkelä
Arabian asukastalot ry:n hallituksen puheenjohtaja

pdfYhteenveto sosiaaliviraston toiminta-avustuksen käytöstä vuonna 2012 - Artova

Kannanotot päivitetään syksyn aikana

Artovan kannanotot päivitetään tänne syksyn aikana. 

COPYRIGHT © 2014 ARTOVA, ALL RIGHTS RESERVED.