Toiminta / Kannanottoja

Artovan kannanotto Kumpulanmäen asemakaavaan

KUMPULANMÄKI, ASEMAKAAVA

 

Artovan kannalta on merkittävää, että koko seudulle keskeinen liikenne- ja maisemakokonaisuus kehitetään toimivaksi osaksi kaupunkirakennetta, mitä se ei nyt kaikilta osiltaan ole.

"Arabianranta–Kalasatama -akseli rakentuu voimakkaasti lähitulevaisuudessa ja muuttuu tiiviimmin osaksi kantakaupunkia. Uudella rakentamisella Kumpulanmäki halutaan liittää osaksi tätä kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta." On myös varmistettava, että liitos toimii asukkaiden, liikkumisen ja eri toimintojen osalta.

"Tavoitteena on vahvistaa Kumpulanmäelle suuntautuvia kävely- ja pyöräily-yhteyksiä erityisesti Vallilanlaakson ja Kustaa Vaasan tien suunnalta. Rinnemaastossa esteettömien ja toisaalta mahdollisimman sujuvien yhteyksien ratkaiseminen on erityisen tärkeää." Tässä kohtaa on syytä korostaa Toukola-Arabian suunnan yhteyksiä:

-Kävelijän ja pyöräilijän tulee voida ylittää Kustaa Vaasan tie helposti ja turvallisesti. Nykyinen Hämeentien risteystä lähin suojatie on kaukana ja vaikeuttaa merkittävästi kulkua tästä suunnasta.

-Hämeentien sillan puolelle risteystä sijoitettu liikennevalolla varustettu suojatie toisi helppokulkuisen yhteyden, jossa ensin ylitetään Hermannin Rantatie nykyisen valoliittymän kohdalla ja sitten Hämeentie.

-Esitämme myös jalankululle ja pyöräilylle sopivan vihersillan toteuttamista Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasantien yli. Silta voisi mahdollisesti sijaita Ernst Lindelöfin kadun jatkeella, suunnaten korttelin 23677 viereiselle alueelle.

-On ratkaistava sujuva yhteys Kalasatama-Pasila-raitiolinjaan ja myös vaihdot Hämeentien raitio- ja bussiyhteyksistä. Tämä saattaa edellyttää Hämeentien-Kustaa Vaasan tien- Hermannin Rantatien silta- ja risteyskokonaisuuden merkittävää muutosta.

Nämä ovat suurelta osin asioita, jotka eivät sisälly kilpailuehdotusten rajaukseen, mutta on sekä mahdollista että ehdottomasti tarpeen löytää niihin ratkaisuja itse asemakaavatyössä.

Korostettaessa Kustaa Vaasan tien varren julkisivua on samalla otettava huomioon, että nouseva julkisivulinja voi - kuten on käynyt HOASn uuden rakennuksen kanssa - heijastaa liikennemelua kadun vastakkaiselle puolelle ja vaatii siksi meluntorjunnan läpiajattelua ja uusimista tai julkisivujen sellaista toteutusta, joka ei edistä melun heijastumista.

Kun kaava-alueeseen sisältyy merkittäviä viherkokonaisuuksia, on myös varmistettava, ettei uudisrakentaminen olennaisesti heikennä tämän alueen maisemallisia ja luontoarvoja. Esillä olevista kilpailuehdotuksista 'Kaupungin porteilla, tiedon portailla' täyttää tämän ehdon parhaiten. Myös 'Banana split' on tässä suhteessa myönteinen. Sen sijaan ehdotukset 'GoGo' ja ’Sykloni' eivät sellaisenaan ole tähän ympäristöön sopivia.

 

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry

10.9.2019

 

kumpulakaava

 

Artovan kannanotto Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämiseen

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry on tutustunut linjastoluonnoston toiseen versioon ja kiittää erityisesti linjan 52 korvaavaa linjaa 53 koskevaa esitystä. 

Koemme tärkeäksi, että linjan 53 kautta yhteydet Arabiasta  asukkaiden suosimille työ-, koulu- ja harrastematkoille Oulunkylään, Maunulaan jne. säilyvät vaihdottomina. Sen sijaan  toivomme reitille lisäystä erityisesti viikonloppuihin ja harkinnan mukaan iltoihin. Linja on käyttäjien suosiossa samalla tavalla viikonloppuisin mm. lasten ja aikuiisten harrastematkojen takia.

Saamamme palatteen johdosta olemme tulleet siihen tulokseen, että linjan 506 reittiä pitäisi muuttaa siten, että bussilla pääsisi mahdollisimman lähelle sairaala-aluetta. Alueemme päivystävä terveysasema on Haartmannin sairaala ja pidämme suoria yhteyksiä sinne tärkeänä.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry

27.2.2019

 

Artova ry:n kannanotto Helsingin poikittaislinjaston luonnokseen

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alue- ja kulttuuriyhdistys Artova ry on tutustunut linjastoluonnokseen. Poikittaisyhteydet Helsingissä ovat melko kehnoja ja alueeltamme suoranaisen huonoja; yhteyksien kehittäminen on siten varsin tervetullutta. Mutta nähdäksemme luonnos ei suinkaan vastaa tavoitteeseen joukkoliikenteen poikittaisyhteyksien parantamisesta.

Luonnos merkitsee poikittaisyhteyksien suhteen vaihdottomien yhteyksien vähenemistä alueeltamme. Yhteydet Maunulan suuntaan heikkenevät merkittävästi. "Linjalta 52 poistuu nykyinen reittiosuus Arabiasta Haagaan... Arabia–Oulunkylä-välillä korvaavana yhteytenä on linja 55, jonka reitti jatkuu Koskelasta Oulunkylään. Arabiasta Kumpulan kautta Käpylään pääsee linjalla 506." Tässä siis alueeltamme poistuu yksi suorahko tiheän vuorovälin yhteys länteen. Sitä pidennyksellään osittain korvaava linja 55 on peruslinja, eli heikomman vuorovälin linja "Linjan 55 reitti säilyy Rautatientorin ja Koskelan välillä nykyisenä, mutta linjan reittiä jatketaan Koskelasta Oulunkyläntien kautta Oulunkylään. Reittimuutoksella korvataan linjan 52 poistumista Arabian ja Oulunkylän väliltä." 

Alueemme eteläosassa yhteyksiä palvelee tiheän vuorovälin linja 56, mutta se jatkuu Kannelmäelle, mikä ei kovin suurelta osin liity välittömiin itä-länsiyhteystarpeisiin alueeltamme "Linjan 56 nousijamäärät ovat kasvaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Asukas- ja työpaikkamäärät reitin vaikutuspiirissä erityisesti Kalasatamassa ja Postipuistossa kasvavat tulevina vuosina, joten kysynnän kasvu todennäköisesti jatkuu. Linjan reitti ei muutu, mutta linjan liikennöintiajat laajenevat ja vuorovälit tihenevät, jolloin esimerkiksi Käpylässä junaan vaihtaminen sujuvoituu. "

 Mutta myös peruslinjan 506 reitti muuttuu; yhteys Meilahden sairaala-alueen suuntaan poistuu. Kun yhä suurempi osa kaupungin sairaanhoidon toimintaa keskitetään tälle alueelle, tämä muutos heikentää juuri yhteyksiä tähän suuntaan "Linjan 57 vuorovälin tihentyessä linjan 506 reitti siirretään Viikin alueella kulkemaan suoraan Latokartanonkaarta sekä Pihlajiston ja Viikinmäen kautta. Muutos parantaa poikittaisyhteyksiä Pihlajiston ja Viikinmäen alueella sekä tarjoaa nykyistä paremmat yhteydet Viikin lähipalveluihin (muun muassa Prisma ja kirjasto). Länsipäässä linjan 506 päätepysäkki siirtyy Meilahden sairaala-alueelta Ruskeasuolle Invalidisäätiön kääntöpaikalle. "

Linjastossa ei Kalasatama-Pasilareitin ja 550n reitin välille näy mahtuvan yhtään kohtuullisen vaihdotonta itä-länsiyhteyttä, eikä 550n pysäkille tästä suunnasta helpolla pääse. Mannerheimintie jää muuriksi, jonka yli ei juuri ole pääsyä, jos haluaa siirtyä kantakaupungin koillisosista länteen.

Artova ehdottaa siksi, että

  • niin Kalasatamayhteyden kuin Oulunkylän terveyskeskuksen merkityksen takia, linja 55 siirretään tiheän vuorovälin linjaksi, jolloin se tältä osin korvaa linjan 52 poistumisen
  • linjaa 506 ei lyhennetä, vaan pidennetään siten että se ulottuu niin Meilahden sairaala.alueen kohdalle kuin Munkkiniemen aukion vieressä olevalle, linjan 52 alkuperäiselle kääntöpaikalle.

Artova ry 9.12.2018

Artova ry:n kannanotto Hämeentie 157:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmisteluaineistoon

Toteamme, että Hämeentie 157:n säilyttäminen kokonaan yrityskäytössä lienee kohtuutonta. Asuntojen rakentaminen on tarpeellista, kun muistetaaan turvata pienyrittäjien, taiteilijoiden ja pienten liikevaihdon yrittäjien toimitilat.

Asemakaavanmuutoksesta Artova toteaa tässä vaiheessa pitävänsä ehdotettua toimistorakennuksen asunnoiksi muutostapaa tarkoituksenmukaisena ja ympäristöönsä sopivana. Korkea rakennusosuus toimisi, kuten selostuksessa todetaan, Arabian alueen porttina – olisi siksi perusteltua kehittää sen muotoilua edelleen, joko siten että se sopeutuu nyt esitettyä huomattavasi paremmin ympäröivään rakennuskantaan, tai sen sijaan erottautuu rohkealla, veistoksellisella muotoilulla. Nyt luonnosteltu ratkaisu ei oikein toteuta kumpaakaan.

Artova näkee yleisemminkin olevan tarve että kaupunki selvittää aktiivisesti sen, miten voitaisiin turvata pienten yritysten ja yhteisöjen tilat alueella. Kaupunkitilan tulee olla monimuotoinen ja se koskee koko väestöä ja kaupungin muuta toimintaa. Arabianranta on Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa, alue on prosenttitaiteen edelläkävijä ja tunnettu muotoilusta taiteesta ja designista myös historiallisesti. Kun huomioidaan niin pienyrittäjien kuin taiteilijoiden toimitilatarve, Artova esittää tutkittavaksi ehdotetun toimitilaosuuden kaksinkertaistamista.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alue- ja kulttuuriyhdistys Artova ry Artovan kaupunkikehitysryhmä
Helsingissä
27.4.2018

Araban peruskoulun sisäilmaongelmista

Johdanto:

 
Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys lähetti vetoomuksen rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenille. Olemme Artova ry:n hallituksessa tutustuneet vetoomukseen ja siihen liittyen halumme lausua oman kannanottamme asiaan ja jakaa vanhempien huolen koulun kunnosta ja tähänastisista siihen kohdistuneista toimista. 

Arabian peruskoulun sisäilmaongelmista

Arabian peruskoulun kunto ja turvallisuus on yksi keskeinen tekijä koko alueen palvelutasossa. Artova jakaa vanhempien huolen koulun kunnosta ja tähänastisista sitä koskevista toimista. Artova näkee että koulun sisäilmaongelmat, niiden selvittäminen ja niiden ratkaiseminen edellyttää tehokasta yhteistyötä kaupungin vastuullisten elinten ja vanhempien välillä.

Toivomme, että korjaustöiden päätyttyä koulun tilannetta seurataan tiiviisti ja pitkäaikaisesti. Koulun oppilasmäärä on edelleen nousussa ja alueen väkiluku on tulevaisuudessa kasvamassa mm. Arabia135-korttelin valmistuessa. Tämä lisää painetta koulutilojen määrän ja laadun suhteen ja edellyttää ongelmien ratkaisemista ajoissa.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry hallitus

27.5.2018

 

Artovan kannanotto HSL:n hallitukselle tehtyyn linjastoehdotukseen 14.4.2018

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry esitti 7.1.2018 kannanoton HSL:n liikennöintisuunnitelmaan vuosille 2018–2018. HSL:n hallitus palautti kokouksessaan 23.1. suunnitelmassa esitetyn linjan 71 reittimuutokseen uudelleen valmisteltavaksi, antaen vahvan viestin linjan säilymisen puolesta. Alunperin linjalle 71 esitettiin muutosta, jonka myötä reitti olisi siirtynyt kulkemaan Hakaniemen ja Arabian välisen osuuden Hämeentien sijaan Sörnäisten rantatien, Kalasataman keskuksen ja Hermannin rantatien kautta. Samassa yhteydessä ruuhka-ajan linja 71B esitettiin lakkautettavaksi ja sen tarjonta siirrettäväksi linjalle 71.

HSL:n hallitukselle annetussa uudessa ehdotuksessa on kirjattu seitsemän mahdollista tapaa järjestää uudet yhteydet Kalasataman suuntaan. Ehdotukset voidaan jakaa kustannuksiltaan neutraaleihin ja kustannuksia synnyttäviin vaihtoehtoihin. Ve 0 kuvaa nykytilaa, jolloin linja 71 jatkaa entisellä reitillään, eikä yhteyttä Kalasatamaan toteuteta. Ve 1 on HSL:n hallituksen hylkäämä vaihtoehto linjan 71 reitistä Kalasataman kautta. Vaihtoehdossa 2 linja 71 säilyy asukkaiden toivomalla vanhalla reitillään ja 55 siirtyy kulkemaan Arabianrannan kautta Kalastamaan. Vaihtoehdossa 6 linja 71 siirtyy jo kertaalleen hylätyn esityksen mukaan kulkemaan Kalasataman kautta keskustaan ja linja 55 merkittävästi nyky-yhteyttä harvemmalla aikataululla Arabian kautta Sörnäisiin.

Esittelijöiden mukaan kustannuksia lisäävät vaihtoehdot 3, jossa linja 71 siirtyisi reitille Kalasatamaan mutta Arabian ja Sörnäisten välille tulisi uusi linja. Vaihtoehdossa 4 linja 71B siirtyisi kulkemaan Viikistä Kalasatamaan ja vuoroja lisättäisiin runsaasti. Vaihtoehdossa 5 linja 71 kulkisi Kalasataman kautta, linja 78 Arabian kautta Sörnäisiin ja linjan 78 vuoroväli tihennettäisiin arkisin. Vaihtoehdossa 7 linja 52 kulkisi jatkossa Kalasatamaan, mutta ehdotuksessa ei selviä mitä tämä muuten merkitsisi.

Artova pitää hyvänä asiana, että vaihtoehtoja on kattavasti selvitetty, minkä lisäksi HSL on esityksessään hakenut ratkaisua, jolla pystyttäisiin takaamaan suora yhteys sekä Sörnäisiin että Kalasatamaan myös Arabianrannan pohjoisosasta.

HSL kannattaa esityksessään kustannusneutraaleja vaihtoehtoja 2 ja 6, mutta esittää vaihtoehtoa 6 hyväksyttäväksi. Vaihtoehdossa 6 Sörnäisten kautta kulkevan reitin palvelutaso laskisi kuitenkin nykyiseen verrattuna merkittävästi. Artova katsoo että kustannusneutraaleista vaihtoehdoista ainoastaan vaihtoehto 2 tarjoaa palvelutason, joka vastaa alueen asukkaiden tarvetta. Artovan suuressa joukkoliikennekyselyssä 25.5.–12.6.2017 71:n reittiä Sörnäisten kautta kannatti vajaa kaksi kolmannesta vastaajista. Runkolinjana Sörnäisten kautta tiheällä vuorovälillä kulkeva linja 71 mahdollistaa parhaat kytkennät myös muihin joukkoliikenteen reittisuuntiin.

Kustannusneutraalien vaihtoehtojen lisäksi kehottaisimme harkitsemaan vaihtoehtoa 5 sillä muutoksella, että linjan 71 (ja 71B) reitti säilyy nykyisellään ja linja 78 vuorostaan siirtyy vanhalle reitilleen, jossa se kulki Arabian ja Kalasataman kautta keskustaan. Molemmat reitit olisivat linjojen 68/78 ja 71 käyttäjille ennestään tuttuja. Se tekisi julkisesta liikenteestä entistä paremman vaihtoehdon ja tarjoaisi linjan 71 käyttäjille nopeammat yhteydet Helsingin keskustaan. Kaupunkistrategian kunnianhimoinen visio on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki - hyvin toimiva julkinen liikenne tekee siitä houkuttelevamman vaihtoehdon yksityisautoilulle.

HSL:n päätöksenteon lisäksi joukkoliikenteen palvelutason ja yhteyksien kehittäminen edellyttää myös muita toimenpiteitä. Hämeentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi palvelee tätä tarkoitusta, mutta merkitsee samalla liikennemäärien kasvua niin Hermannin rantatiellä kuin Sörnäisten rantatielläkin. Joukkoliikennekaistojen toteuttaminen tällä reitillä on välttämätöntä.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry (Artova) Artovan kaupunkikehitysryhmä

Artovan suuren joukkoliikennekyselyn yhteenveto (2017) Artova ry. http://artova.fi/ajankohtaista/5187-artovan-suuren-joukkoliikennekyselyn-yhteenveto

Artovan kannanotto HSL:n hallitukselle tehtyyn linjastoehdotukseen 14.4.2018

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry kannattaa Helsingin julkisen liikenteen kehittämistä ja pitää kaupungin tasolla tehtävää strategista linjojen tarkastelua tärkeänä. Artovan alueen osalta tehty linjastouudistus on kuitenkin merkinnyt yhteyksien heikentymistä erityisesti Arabianrannan pohjoisen osan asukkaiden kannalta ja palvelutason heikentymistä koko alueella.

Keskustaan suuntaavien yhteyksien lisäksi nopeat ja riittävän taajat yhteydet Kalasatamaan ja Pasilaan ovat ensiarvoisen tärkeitä alueen elinvoimaisuudelle. Koska alueella on niukasti palveluita, hyvät yhteydet palvelukeskittymiin ovat tärkeitä kaikille alueen asukkaille ja toimijoille. Erityisen tärkeä liikkumismuoto julkinen liikenne on alaikäisille, opiskelijoille, lapsiperheille ja eläkeläisille. Asukkaiden määrä on lisäksi kasvamassa Arabia135-korttelin ja Hämeentie 153:n rakentamisen myötä ainakin 1500 asukkaalla. Alueen opiskelijayhteisö - Arkada, Practicum, DIAK ja nyt toimintaansa voimakkaasti kehittävä Metropolia - on myös merkittävä julkisen liikenteen käyttäjä.

Ekologisen kaupunkiliikenteen kehittämisen ja päästöjen vähentämisen tavoitteiden kannalta on tärkeää, että julkisen liikenteen saavutettavuus ja palvelutaso ovat hyviä etenkin tiheästi asutuilla kaupunkialueilla.

Liikennöintisuunnitelman 2018-19 luonnoksen mukaan linja 71 tullaan siirtämään Kalasataman kautta kulkevaksi keskustayhteydeksi. Muutos muodostaisi yhteyden Kalasatamaan siirtyviin terveydenhoitopalveluihin, mutta heikentäisi tuntuvasti yhteyksiä Vallilan ja Sörnäisten suuntaan erityisesti Arabianrannan pohjoisosassa asuvien asukkaiden kannalta. Muutokseen liittyisi lisäksi linjan 71B lakkauttaminen ja ilmeisestikin vuorovälien pidentyminen (luonnoksen mukaan “ruuhka-aikoina vuoroväli on noin 6 minuuttia sekä ruuhka-aikojen laidoilla noin 7–8 minuuttia” eli oletettavasti  muutoin 10 tai 15 minuuttia).

Luonnoksen mukainen linjan 71 reititys Arabia–Hermannin Rantatie–Kalasatama–Hakaniemi pidentäisi merkittävästi niin Arabian kuin kaikkien muiden tämän reitin käyttäjien matka-aikaa Helsingin keskustaan etenkin huomioiden Hermannin Rantatien ja Sörnäisten Rantatien tuntuvat ruuhkat liikenteen huippuaikoina. Kalasatamasta on tulossa mittava asukkaiden ja työpaikkojen keskittymä, jolla on huomattava vaikutus myös Artovan alueen joukkoliikenteeseen. Alueelta tarvitaan ruuhkautumaton joukkoliikenneyhteys Kalasatamaan, bussilinja Hämeentieltä Hermannin Rantatielle. Tämä ei poista tarvetta Hämeentieltä Sörnäisten kautta keskustaan kulkevalle bussilinjalle.

Nykyisellään Hermannin rantatie ruuhkautuu kuten jossain määrin myös Hämeentie Vallilan kohdalla. Hämeentiellä tilanne helpottanee joukkoliikennekadun toteuttamisen jälkeen, mikä puolestaan pahentaa tilannetta Hermannin Rantatiellä. Ehdotamme, että Hermannin rantatielle tehdään erillinen bussikaista raitiotiekaistan ohella. Näiden suurten muutosten ja kasvavien liikennemäärien takia pidämme hyvin tärkeänä, että myös raitiotieyhteyden toteuttamista Kalasatamasta Vallilanlaakson kautta Pasilaan kiirehditään.

Suunnitelman mukaan vaihdoton yhteys Arabianrannan pohjoisimman osan bussipysäkeiltä Sörnäisiin poistuisi ja ainoaksi suoraksi yhteydeksi keskustan suuntaan jäisi raitiolinja 6. Suora yhteys Sörnäisiin on alueen asukkaiden haastatteluiden perusteella hyvin tärkeä isolle osalle asukkaista sekä liikenteen vaihtoyhteyksien että palveluiden, esimerkiksi lasten päivähoitojärjestelyjen, takia. Vanhankaupungin asukkaiden arkeen vaikuttaa lisäksi linjan 78 vuorovälien harveneminen, josta olemme saaneet kriittistä palautetta sieltä suunnalta.

Artova kannattaakin suoran yhteyden muodostamista alueelta Kalasatamaan, mutta samalla toivoo painokkaasti, että kehitystyössä säilytetään myös suora bussiyhteys keskustaan Sörnäisten kautta. Tätä varten tulisi tarvittaessa perustaa uusi linja. Yhteenvetona Artova esittää että

  • Linja-autoyhteys Rautatientorille Kurvin ja Hakaniemen kautta tulee säilyttää
  • Luodaan koko Arabianrannan kattavat ilman vaihtoa toimivat nopeat ja taajat yhteydet Kalasatamaan ja Pasilaan
  • Kalasataman ja Pasilan välisen Vallilanlaakson kautta kulkevan raitiovaunulinjan valmistumista kiirehditään
  • Raitiovaunujen 6 ja 8 vuorovälejä ei pidennetä. Aamuliikenteen alkamisajankohtaa ja iltaliikenteen loppumisajankohtaa tarkistetaan liikennöintiaikaa pidentäen
  • Kaironkadun pysäkkiä ei poisteta; sijaintia harkitaan

Helsingissä 7.1.2018

Artova ry

Artovan kaupunkikehitysryhmä

Kannanotto Kalasataman ja Pasilan välille suunnitellusta raitiotieyhteydestä sekä siihen liittyvästä asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueen asukkaat ovat jo kauan kaivanneet nykyistä nopeampaa joukkoliikenneyhteyttä Pasilan suuntaan ja nyt palvelujen kehittyessä Kalasatamassa myös Kalasatamaan suuntautuva sujuva joukkoliikenneyhteys tulee erittäin tärkeäksi. Myös vielä rakentamattoman Kyläsaaren alueen tulevien asukkaiden kannalta suunniteltu raitiotieyhteys on ensiarvoisen tärkeä. Näemme joukkoliikenneverkoston kehittämisen suunnitelmissa esitetyllä tavalla vihreänä hankkeena, joka vähentää autolla liikkumisen tarvetta alueellamme ja sujuvoittaa useiden asuinalueiden asukkaiden päivittäistä liikkumista.

Arabian aluetta ja Kumpulan kampusta lähinnä on suunnitelmassa esitetty pysäkit Hämeentien sillan alle. Nykyisillä suojatiejärjestelyillä vaihtoyhteys Kumpulan kampuksen raitiotiepysäkeiltä on huono, suojatiet sijaitsevat etäällä ja se saattaa johtaa suunnittelemattomien oikoreittien syntymiseen. Kampuksen ja Arabianrannan suunnan kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille tulisikin esittää nykyistä laajemmin. Olisi ainakin syytä järjestää sillan alle pysäkin tuntumaan alue myös polkupyöriä varten.

Tulevaisuuden raitiotieyhteyden johtaminen pohjoisesta Kustaa Vaasantieltä ja Hämeentieltä Vallilanlaaksoon tulee esittää jollain tavalla jo tämän suunnitelman yhteydessä, esimerkiksi Nylanderin puistorinteen reunan mukaisesti. Koska rakentamisesta joka tapauksessa aiheutunee huomattava rakennusaikainen haitta tälle yhdelle Helsingin tärkeimmistä sisääntuloväylistä kannattaisi tarvittavan rataliittymän rakentaminen tehdä jo nyt muun rataosuuden rakennuksen yhteydessä jolloin vältytään toistuvilta tietyömailta, valmistaudutaan tuleviin Viikin ja Malmin yhteyksiin ja mahdollistetaan jo nyt suurempi asukaspotentiaali olemassa olevan rataverkon alueelta.

Hermannin rantatie ruuhkautuu helposti, ja myös sinne tulevan bussiliikenteen sujuvuuteen voisi kiinnittää huomiota. Suunnitelmissa raitiotielle on esitetty oma kaista, mitä pidämme hyvänä ratkaisuna.

Vallilanlaaksossa raitiotielinja, joka on suunniteltu vanhan radan paikalle, sopii hyvin siellä olevaan siirtolapuutarhan aidatun alueen ja kasvitieteellisen puutarhan alueen väliseen käytävään. Vallilanlaakson poikki kulkevan, kenttäalueen länsipuolisen kevyen liikenteen reitin johtaminen radan yli näyttäytyy turvallisuuden kannalta sekä maisemallisesti hyvänä ratkaisuna. 

 

25.10.2017 Helsingissä

Artova ry

Artovan Kaupunkikehitysryhmä

 

 

Artova kannanotto yleiskaavaan 11.3.2014

1) Poikittaisliikenteen kehittäminen.

Artova katsoo, että joukkoliikenteeseen nojaavien ja toimivien poikittaisyhteyksien kehittäminen on keskeistä kaikkien kaupunkilaisten arjen sujuvuuden ja kaupungin kehittämisen näkökulmasta. Artovan alueella ja lähialueilla asuvien kymmenien tuhansien asukkaiden (mm. Viikki, Kalasatama, Hermanni) näkökulmasta olisi erityisen keskeistä saada aikaan suora ja nopea joukkoliikenneyhteys Pasilaan. Samalla Artova kannattaa pyöräilyverkoston kehittämistä.


2) Bulevardisointi ja tiivistäminen.

Artova kannattaa uudessa yleiskaavassa visioitua sisääntuloväylien bulevardisointia ja siihen liittyvää sekä rakentamisen laadukasta tiivistämistä että julkisen liikenteen kasvavaa merkitystä. Artovan alueella bulevardisointi koskettaa erityisesti Kustaa Vaasantietä, Lahdenväylää ja niiden ympäristöä. Artova ehdottaa, että bulevardisointia olisi mahdollista tutkia koeluontoisesti bulevardisoimalla Kustaa Vaasantien alue jo lähivuosina. Bulevardisointisuunnitelmien ja niihin liittyvien liikennejärjestelmätason muutosten yhteydessä Artova toivoo huomioitavan, ettei suunnitteluratkaisuista seuraisi kasvavaa läpiajoliikennettä Hämeentien loppupäähän.

 3) Kantakaupungin laajentaminen ja alueiden sisäisen monimuotoisuuden turvaaminen.

Artova kannattaa kantakaupunkimaisen, tiiviin ja toiminnoiltaan sekoittuneen rakentamisen vaalimista nykyisen kantakaupungin rajoilla. Artovan alueella tämä tarkoittaa erityisesti alueen kulttuuritoimintojen, virkistysalueiden ja -palveluiden sekä asuin- ja toimitilakäytön säilyttämistä ja tukemista, jotta alueesta ei kehity nukkumalähiötä.

 4) Kaupungin merellisyyden tukeminen.

Artova näkee, että Helsingin merellisyys on yksi kaupungin keskeisiä vahvuuksia, jota voisi kehittää luontevasti eteenpäin sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden palvelemiseksi. Keskeisiä merellisyyden tukemisen elementtejä ovat ainakin vesiliikenteen kehittäminen, rantojen käytettävyyden korostaminen ja saariympäristön saavutettavuuden parantaminen myös sille suurelle enemmistölle, jolla ei ole mahdollisuutta oman veneen käyttöön. Artovan alueella merellisyyden tukeminen voisi keskeisesti tarkoittaa vesiliikennöinnin aloittamista (vesibussit) sekä esimerkiksi kajakkimelontatoiminnan tms. julkisen virkistystoiminnan kehittäminen Artovan alueella.

 5) Kaupunkiluonnon ja virkistysalueiden kehittäminen.

Artova katsoo, että tiivistyvän kaupungin rinnalla on kiinnitettävä erityistä huomiota luontoalueiden ja virkistysalueiden riittävyyteen, laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä luontoarvojen että kaupunkilaisten virkistystarpeiden näkökulmasta. Artovan alueella tämä tarkoittaa erityisesti Vanhankaupunginlahden luontoarvojen säilymisestä huolehtimista ja samanaikaista luontoalueiden virkistyskäytön kehittämistä. Vanhankaupunginlahden alueelle olisi esimerkiksi mahdollista perustaa linnuston tarkkailuun ja suojeluun kannustava pieni luontokeskus esimerkiksi Tekniikan museon yhteyteen.

 

Artovan lausunto tehdaskorttelin asemakaavan muutoksesta

Lausunto Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutoksesta  

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry pitää Arabia135-tehdaskorttelin suunnitelmia pääosin hyvinä ja uskoo suunnitelmien vaikuttavan myönteisesti alueen toimivuuteen ja imagoon. Tehdaskorttelin muutos lisää alueen kaupallista potentiaalia, parantaa palveluja, lisää turistien kiinnostusta ja ennen kaikkea kehittää aluetta ja Arabian historiallista tehdaskorttelia ja sen tarinaa.

Artova kiittää Arabian tehdaskorttelin asemakaavan muutokseen liittyvissä suunnitelmissa erityisesti korttelin kauttakulun mahdollisuuksia, taidetta osana alueen aukioita ja pihoja ja suunniteltua asumisen monimuotoisuutta. Koko uusi Arabianranta on suunniteltu sosiaalisen sekoittamisen periaatteella ja tehdaskorttelin asumisen hallinnan tulee noudattaa suurin piirtein samankaltaista jakoa.  

Artova ehdottaa korkeinta tornitaloa kehitettäväksi ainakin siten, että tornin huipulla tai jollakin välitasanteella olisi myös avointa julkista tilaa, kuten näköalamahdollisuus Vanhankaupunginlahdelle. Näköalatasannetta olisi mahdollista täydentää esimerkiksi kaukoputkella ja palveluilla. Kahvila, pieni kahvinmyynnin mahdollistava myyntikoju tai luontoalueita esittelevä infopiste yhdistettynä näköalapaikkaan palvelisi sekä asukkaita että vierailijoita, mikäli nämä olisivat taloudellisesti mahdollisia ratkaisuja. Näköalatasanne mahdollisin lisäpalveluin nostaisi korkeimman tornin kiinnostavuutta suhteessa muihin vastaaviin, sopisi mainiosti alueen brändiin ja kiinnostaisi turisteja: omaleimaisuus on hyvä asia, ja maisemamahdollisuus korkealla lisää koko korttelin houkuttelevuutta. Samalla julkinen tila korostaisi alueen yhteispihaperiaatteen toimivuutta ja avoimuutta kaikille kävijöille. Natura-alueen reunalla maisemaa Vanhankaupunginlahdelle voisi hyödyntää ja tornitalon näköalatasanteelle saattaisi mennä esimerkiksi erillinen näköalahissi.

Kolmen korkeimman rakennuksen suhdetta olemassa olevaan, maisemallisesti leimaavaan Arabian tehtaan piippuun ja suhdetta jo rakennettuun 12-kerroksiseen (oranssiin) taloon tulee pohtia myös visuaalisena kokonaisuutena.    

Arabia135 -korttelin Hämeentien puolen aukion käyttöä ja mahdollisuuksia kannattaa pohtia tarkasti. Ehkäpä muutama puu ja vesiaihe korttelin sisällä olevalla torilla tekisi aukion houkuttelevammaksi ihmisille istua ja viettää aikaa. Leikittävyys, leikillisyys sekä toiminnallisuus ovat erittäin kannatettavia. Nostamme esille ajatuksen lasisesta katetusta tilasta, jota voisi hyödyntää vuodenaikojen vaihdellessa.

Tehtaan eteläsiiven purettavan rakennuksen korvaava korotettu vanhan rakenteen hahmoa mukaileva asuinrakennus saattaa olla hiukan liian massiivinen kyseiseen paikkaan. Nykyisten Arabiankadun asukkaiden huolet alueen varjoisuudesta on otettava huomioon ja selvitettävä tarkasti.

Erityisen tärkeitä ovat sujuvat ja selkeät liikenneyhteydet Arabiaan. Kilpailevia palvelukeskittymiä on tulossa hyvin lähelle, joten yhteyksiä Arabianranta-Toukola - Vanhakaupunki -alueelta Kalasatamaan ja Pasilaan pitäisi saada nopeammiksi. Kalasataman merkitystä läheisenä metroasemana voisi nostaa esiin, vaihto on huomattavan helppoa verrattuna Sörnäisiin. Lisäksi tulee huomioida raitiovaunujen reitit ja aikataulujen kattavuus viikonloppuisinkin. Myös rakentamisen aikana tulee ottaa huomioon liikenteen sujuvuus.

Arabia135 -korttelin muutos voi olla huomattava kehityaskel alueella. Yhdessä Annalan historiallisen kartanon puutarhakeskuksen, Metropolian kulttuurikampuksen ja Vanhankaupunginlahden luonnon kanssa, avoin, luontoon, designiin, taiteeseen ja kulttuuriin laajalti  painottuva alue voi tuoda mahdollisuuksia nostaa Arabian alue itäisen kantakaupungin keskittymäksi ja eläväksi, houkuttelevaksi alueeksi. Kivijalassa ja korttelin eri tasoissa tapahtuva toiminta elävöittää kaupunkikuvaa ja pitää Arabian alueen osana kantakaupunkia.

Artova ry

30.6.2017

COPYRIGHT © 2014 ARTOVA, ALL RIGHTS RESERVED.