Tiedote Arabian Palvelu Oy:n taloyhtiöille

357

Pyydämme taloyhtiöitä valitsemaan kustakin talosta edustajan alueemme yhteiskerhotila Kääntöpaikan edustajakokoukseen 22.4. klo 18:00 Kääntöpaikalle, Intiankatu 1. Edustajat valitsevat keskuudestaan hallintaryhmän, sekä ehdokkaat Arabian Palvelu Oy hallituksen varsinaiseksi sekä varajäseneksi. Edustajakokous valitsee uuden hallintaryhmän. Jotta edustajakokous on päätösvaltainen, paikalla on oltava vähintään kahdeksan äänivaltaista edustajaa. Kunkin talon edustajalla on yksi ääni.

Toivomme että edustaja olisi kiinnostunut alueen yhteiskerhotilatoiminnasta. Taloyhtiön edustaja voi siis hyvin olla muukin kuin hallituksen jäsen. Edustajan voi valita muullakin kokoonpanolla kuin hallituksen päätöksellä, tärkeää on että kustakin talosta löytyy yhteiskerhotilatoiminnasta kiinnostunut henkilö edustajakokoukseen.

Kukin osakasyhteisö valitsee vuosittain edustajansa Kääntöpaikan edustajakokoksiin ja jokaisella Arabian Palvelu Oy:n osakasyksikköön kuuluvalla taloyhtiöllä on mahdollisuus osallistua edustajansa välityksellä kaksi kertaa vuodessa pidettävään edustajakokoukseen ja sitä kautta saada päivitettyä tietoa toiminnasta ja olla mukana vaikuttamassa alueeseemme, vaikka ei haluaisi olla aktiivisemmin mukana esimerkiksi hallintaryhmässä.

Kääntöpaikan hallintaryhmä ei ole juridinen toimija, vaan toiminnasta on vastuussa Arabian Palvelu. Hallintaryhmä keskittyy toimimaan yhteistyössä Arabian Palvelu Oy:n ja Kääntöpaikan toimintaryhmän kanssa suunnitellen yhteiskerhotilojen tulevaisuutta, kokonaisuutta ja rahoitusta.

Tämän hetken väliaikaisessa hallintaryhmässä on edustettuina seuraavat taloyhtiöt:
1. Toini Muonan Katu 3b/ Piia Frondelius
2. Asunto Oy Helsingin Villa Kine, Kaj Franckin katu 8/ Kalinka Nyholm
3. Asunto Oy Kosmos / Seija Toukonen
4. Arabianvillat, Gunnel Nymanin piha 2/ Hannele Palsi-Grahn
5. Gunnel Nymanin katu 5/ Mila Nirhamo, toimintaryhmän vetäjä
6. Asunto Oy Tila (Posliinikatu 3)/ Jarne Atsar, Kaupunginosayhdistyksen edustaja

Hallintaryhmä kokoontuu tarvittaessa, noin joka toinen kuukausi. Vuodessa on kaksi edustajakokousta, joista toisessa valitaan uusi hallintaryhmä.

Varsinaista toimintaa Kääntöpaikalla pyörittää toimintaryhmä, jossa on vajaa kymmenen energistä vapaaehtoista pyörittämässä käytännön toimintaa. Toimintaryhmän vetäjänä toimii Kumpulan Kiinteistöjen Gunnel Nymanin katu 5:n taloyhtiöstä Mila Nirhamo.

Kääntöpaikka toimii läheisessä yhteistyössä Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistyksen sekä Arabian Palvelun kanssa. Molemmilla on nimetty edustaja hallintaryhmän kokouksessa sekä läsnäolo että puheoikeus.

Yhteiskerhotilojen hallintamalli löytyy kokonaisuudessaan täältä: index.php?option=com_content&task=view&id=1281&Itemid=473

Arabian Palvelu Oy:n hallitukseen valitaan tämän kevään yhtiökokouksessa asukasjäsen sekä henkilökohtainen varajäsen. Nämä tullaan valitsemaan myös edustajakokouksessa.

Yhteiskerhotila Kääntöpaikka luo hyvää oloa ja turvallisuutta koko alueelle!

TERVETULOA!
Terveisin väliaikainen Hallintaryhmä