Stadi.TV ger helsingforsarna både röst och bild

387
raisalaukkanen

I dagens läge har individen fler möjligheter än någonsin tidigare att påverka sin omgivning. Genom kommunikation på webben som inlägg via social media, bloggar och videomaterial kan vem som helst få fram sitt budskap. Nu kan helsingforsarna göra mer än så, de kan sända sitt budskap i tv.

Stadi.TV är en lokal icke-kommersiell tv-kanal som kan ses både på nätet (www.stadi.tv) och på tv (kanal 93 i Welhos kabelnät). Det är ett nytt sätt att förena en redaktionell tv-kanal med innehåll producerat av användarna själv. Vem som helst kan grunda en kanal eller ladda upp material på webbtjänsten och få ut sitt program på kabel-tv. Det skall kännas litet som en blandning mellan YouTube och YLE.

Det är dock lätt att tappa bort sig i det enorma informationsflödet som finns tillgängligt, ifall man inte har en kontext för sitt budskap. Stadi.TV erbjuder ett uttryckligen lokalt sammanhang för det producerade materialet. Stadi.TV strävar också tillsammans med Helsingfors stad efter att göra kanalen till en gemensam plattform för lokala beslutsfattare och stadsbor.

Stadi.TV har även ett eget produktionsteam, A-redaktionen, som gör olika serier och aktualitetsprogram till kanalen. Redaktionen sköts av Högskolan Arcada och är belägen i högskolans utrymmen i Arabiastranden. Kanalen används också mycket av Arcadas studenter, som producerar program och direktsändningar som en del av sina studier. Många blivande och utexaminerade medianomer från Arcada har fått värdefull arbetspraktik på kanalen.

Det blir intressant att se ifall kanalen finner sin plats i helsingforsarnas vardag och bland
huvudstadsregionens massmedia. Testa själv och tala om för oss vad du tycker!

Raisa Laukkanen, kanalchef för Stadi.TV