Sosiaali- ja terveyslautakunta on puolittamassa Artovan toiminta-avustuksen ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta

571

Artova sai tietää sattumalta maanantaina 18.3., että sosiaali- ja terveyslautakunta (entiset sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta) olivat päättämässä vuoden 2013 järjestöjen toiminta-avustuksista tiistain 19.3. kokouksessa. Esityksenä oli, että Artovan saama toiminta-avustus puolitetaan edellisen vuoden avustukseen verattuna.

Artova on saanut sosiaaliviraston toiminta-avustusta kolme edellistä vuotta 30 000 euroa, jolla on maksettu Artovan ja Asukastalo Kääntöpaikan yhteisen koordinaattorin palkka. Käytännössä avustuksen puolitus tarkoittaisi radikaalia toiminnan alasajoa.

Järjestöjen toiminta-avustukset on aiemmin päätetty touko-kesäkuussa ja sinällään on hienoa, että päätöstä on aikaistettu. Silti esityksen valmistellut työryhmä tai kukaan muukaan ei ole ollut yhteydessä Artovaan tai muihin asukastaloihin, joiden toiminta-avustuksia ollaan pienentämässä. Artovan ja muiden asukastalojen reagoidessa asiaan, esitys jäi pöydälle ja käsitellään uudelleen seuraavassa lautakunnan kokouksessa 9.4. 

Artova on valmistelevan työryhmän toiminnasta hämmästynyt ja järkyttynyt ja pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, että nämä verrattain pienet asukastaloihin ja asukastyöhön kohdennetut toiminta-avustukset, joilla saadaan erittäin kustannustehokkaasti tehtyä valtavasti sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyä, pysyvät vähintään viime vuoden tasolla.  

Alla kirjelmä, joka laadittiin tiistaina sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Artovan kannanotto osiosta, kirjelmän lopusta löytyy myös erittely siitä mitä vuoden 2012 aikana on toiminta-avustuksen ansiosta saatu aikaa.

Täältä löytyvät
Sosiaali- ja terveysviraston sivut sekä esityslistan liite asukastalotoiminnan ja asukastyön toiminta-avustuksista, jotka ovat vain yksi pieni osa järjestöjen toiminta-avustuksista, joita sosiaali- ja terveyslautakunta järjestöille myöntää.

*****

Artova ry:n ja Arabian asukastalot ry:n kirjelmä sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Helsinki 19.3.2013

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kaupunginosayhdistys ry:n (Artova) toiminta-avustus ollaan puolittamassa ilman minkäänlaista ennakkotiedotusta tai keskustelua. Toiminta-avustus käytetään kokonaisuudessaan kokopäiväisen työntekijän palkkaukseen.

Artova ja Kääntöpaikka tekevät voimallisesti sosiaalista hyvinvointia edistävää sekä ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa, jota mikään muu taho Arabian (Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki) alueella ei toteuta. Arabian alueella ei ole esimerkiksi aluetyöntekijää, työväenopistoa tai muutakaan tahoa, joka tällaista toimintaa järjestäisi. Nuorisoasiainkeskus, peruskoulu ja leikkipuisto hoitavat tiukasti oman kohderyhmänsä, mutta eivät muuta. Artova ja Kääntöpaikka toteuttavat yhteistyössä alueen eri ikä- ja intressiryhmille suunnattuja toimintoja, jotka kiinnittävät ja sitouttavat alueen asukkaat, työntekijät, oppilaat, opiskelijat ja eri toimijat edistämään alueellista sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään sosiaalisia ongelmia. Mikäli toimintaa koordinoimaan ei pystytä jatkossa palkkaamaan kokopäiväistä työntekijää, nykyisen kaltainen toiminta ei ole mahdollista.

Arabian alueen asukasmäärä on kasvava ja alueella on runsaasti lapsiperheitä. Noin viiden vuoden sisällä olemme tilanteessa, jossa lapsiperhealue muuttuu teini-ikäisten alueeksi. Artova ja Kääntöpaikka ovat valmistautuneet määrätietoisesti eri toimenpiteillä tulevaisuuden sosiaalisten ongelmien minimoimiseen. Myöskään tätä ei pystytä jatkamaan ilman kokopäiväistä työntekijää. 

Artova ja Kääntöpaikka pitävät erittäin valitettavana, jos sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lopettaa tämänkaltaisen pitkäjännitteisen alueellisen sosiaalisen kehittämisen ja ehdotamme, että nykyinen 30 000 euron toiminta-avustus pidetään ennallaan.

Artova ja Kääntöpaikka haluavat tuoda myös tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 10.12.2012 vahvistaa alueellisia asukas- ja demokratiatiloja. Lisäksi Artova valittiin kuluvan vuoden alussa toteuttamaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa lähidemokratian alueellista pilottihanketta. Hanke toteutetaan ilman erillistä rahoitusta, joten sen jatkaminen Artovan toiminta-avustuksen puolittuessa ei ole mahdollista.

Ystävällisin terveisin,

Lauri Alhojärvi
Artova ry:n hallituksen puheenjohtaja

Leila Mäkelä
Arabian asukastalot ry:n hallituksen puheenjohtaja