Ryhmäkorjausavustus taloyhtiöille. Remonttia valmistelevat taloyhtiöt LUKEKAA TÄMÄ!

327

Ensi vuoden valtion talousarviossa on varattu määräraha ”alueellisten ryhmäkorjaushankkeiden” käynnistämiseen. Ympäristöministeriö on avannut ns. aiehakumenettelyn, jonka aikana pyritään saamaan alustavasti esille kaikki mahdolliset yhteistoimintahankkeet. Aiehakumenettely loppuu jo 30.9.2008, joten nyt on siis aika toimia ja nopeasti!

 

Rakennusalalla on kiinnitetty viime aikoina erityistä huomiota kahteen asiaa. Toisaalta kaikki tietävät, että taloyhtiöiden peruskorjaukset lisääntyvät ja toisaalta taloyhtiöiden energiatehokkuutta tulisi parantaa. Yksi tapa lähestyä näitä haasteita on pyrkiä lisäämään taloyhtiöiden alueellista ja korttelikohtaista yhteistyötä. Isommilla hankkeilla saataisiin lisää tehoa molempien haasteiden ratkaisemiseksi.

Ensi vuoden valtion talousarviossa on varattu määräraha ”alueellisten ryhmäkorjaushankkeiden” käynnistämiseen. Näin valtio on luonut kannustimen eli ”porkkanan”, jolla pyritään edistämään taloyhtiöiden välistä yhteistyötä.

Toiminta alkaa välittömästi! Ympäristöministeriö on avannut ns. aiehakumenettelyn, jonka aikana pyritään saamaan alustavasti esille kaikki mahdolliset yhteistoimintahankkeet. Aiehakumenettely loppuu jo 30.9.2008, joten nyt on siis aika toimia ja nopeasti! Vain niitä hankkeita, jotka ovat ilmoittautuneet aiehakuvaiheessa, voidaan tukea ensi vuoden aikana ”ryhmäkorjausavustuksella”. Avustuksilla tuetaan ”alueellisten ryhmäkorjaussuunnitelmien laatimista”.

Tee siis näin; Tee asiasta lyhyt selvitys, josta käy ilmi seuraavat seikat:
Mikä olisi yhteistoiminnan kohde (peruskorjaus, energiatehokkuuden parantaminen, joku muu, mikä? Ja lähetä se sähköpostilla.

Tässä vaiheessa isännöintiyritykset tai taloyhtiöt eivät sitoudu mihinkään. Kyse on varautumisesta ensi vuonna jaettavia käynnistysavustuksia varten.

Lisätietoa saat seuraavista asiakirjoista:
Lähiöohjelma 2008 – 2011 (erityisesti sivu 12) linkki: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=84967&lan=fi

MAP loppuraportti linkki: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83452&lan=sv 

Mikäli asutte remonttitukea tarvitsevassa taloyhtiössä ottakaa pikaisesti yhteyttä sähköpostitse kaupunginosayhdistys@gmail.com Kaupunginosayhdistys toimii ryhmän muodostajana mikäli useampi taloyhtiö ilmoittaa kiinnostuksesta. Jos siis remonttitarvetta on, ota pikaisesti yhteyttä!