Regissören

500
regissoren

Regissören
fiktio/fiktion, 2010
ohjaaja
/regissören: Jonas Kukkonen
24:00

Mikael yrittää saada näytelmäänsä toimimaan, mutta ihastus naispääosan esittäjään ja työtä keskeyttävät perheenjäsenet eivät tee elämää helpoksi.

Mikael försöker få sin pjäs att fungera, men förälskelsen i den kvinnliga huvudrollsinnehavaren och familjemedlemmar som orsakar avbrott i arbetet gör inte livet lätt. 

Mikael tries to make his play work, but a crush on the main actress and family members interrupting work doesn’t make life easy.


käsikirjoitus/manus: Virpi Kujala – kuvaus/filmning: Harri Räty – äänisuunnittelu/ljuddesign: Juuso Heikkilä – leikkaus/klippning: Jonas Kukkonen – tuotanto/produktionsår: Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

12:00 Kilpailunäytös 1, iso sali / Tävlingsförevisning 1, stor sal