Ratkomassa kaupunginosan mysteeriä

399
urbaani_luovuus_kesteatterikuva.jpg
urbaani_luovuus_kesteatterikuva.jpg

Metropolia Ammattikorkeakoulun Urbaani luovuus -hanke on vuodesta 2007 toiminut Artova-alueella kulttuurisin menetelmin. Näistä näkyvimpiä ovat olleet soveltavan teatterin eri muodot yhteisöissä. Nyt tänä vuonna kehitetään erityisesti sosiaalista mediaa.

Keväällä 2010 hanke julkaisee kirjan tähänastisista toimistaan ja yrittää hahmottaa ilmiötä urbaani kollektiivi, jollainen Arabia on. Tarkoituksena on koota teos, joka on hyödyksi alueen kehittämisessä ja lisää hankkeen julkisuutta.

Kirjoittajia on saatu ja värvätty opiskelijoista ja kulttuurin tutkijoista. Urbaanin alueen mysteeriä ratkovat teoreettisesti toimialajohtaja Tuire Ranta-Meyer, graduaan työstävä Maria Kangasvieri ja kokemuksellisesti kulttuurista kirjoittaa kulttuurin tohtori Giagomo Botta. Heidän keskenään hyvin erilaisia kirjoituksia yhdistää näkemys kulttuurin merkityksestä yhteisölle. Yhteisöllisellä toiminnalla on vaikutusta – se nähdään pääomana, joka pitkällä aikavälillä kehittää aluetta myös taloudellisesti kuten Kangasvieren artikkelissa todetaan. Merkittävää on myös alueen uniikin historian työstäminen ja taivuttaminen eri mediaan, mitä työtä hankkeessa on tehty ja jatketaan edelleen.

Kirjan koostaminen on ollut mitä antoisinta. Toisaalta tietää tekevänsä teosta alueesta, josta on kirjoitettu enemmän kuin kenties yhdestäkään toisesta alueesta Helsingissä – ja silti sen mysteeri tuntuu säilyvän, kuten Giacomo Botta havainnoi. Isossa osassa teosta ovatkin itse kaupunkialueen ihmiset. Haastateltavat on viety heille kokemuksellisiin paikkoihin, jossa heidät on valokuvannut Matti Kokkonen. Kirjan arvioitu julkaisu on helmikuun loppu ja teosta kannattaa tilata osoitteesta pilvi.kallio@metropolia.fi.

Pilvi Kallio
Kirjoittaja on Urbaani luovuus -hankkeen projektipäällikkö, Metropolian esittävän taiteen koulutusohjelman työläinen ja teatteri-ilmaisun ohjaaja ja toimittaja.

Kesällä 2008 Urbaani luovuus teki Yhteispihaa yhdessä Loppukiri-asukasyhteisöläisten kanssa. Kuvassa Kolmen sisaren lukuharjoitukset.

urbaani_luovuus_piknikkuva.jpg

Urbaani luovuus -hankkeen työläiset Pilvi Kallio (kesk.) ja Susanna Snellman morsiamena ja neitona Suuressa kierrätystapahtumassa 2008.

Kuvat: Pauli Konttajärvi