Perinnekeruu: Olympiasoihtuviesti 1952 – saatoitko tulta, veitkö viestiä?

287

Suomen Urheilumuseo kerää tietoa ja muistoja olympiasoihtuviestistä 1952. Viesti kulki liki 60 vuotta sitten myös teidän kotiseutunne kautta.
Syyskuussa 2011 käynnistyneen perinnekeruun tavoitteena on kerätä talteen Helsingin olympiakisojen 1952 soihtuviestiä koskevaa muistitietoa käsikirjoituksina, kuvina ja äänitteinä. Suomen Urheilumuseosäätiö julkaisee syksyllä 2012 meneillään olevaan tutkimusprojektiin ja perinnekeruuseen pohjautuvan soihtuja ja soihtuviestiä käsittelevän kirjan.

Jokainen soihtuviestitiedon tallennuksesta kiinnostunut voi lähettää aineistoa ja ottaa yhteyttä. Voit kertoa esimerkiksi:

Soihdun kantamiseen liittyviä muistoja
– Soihdunkantajaksi valitseminen, harjoittelu, vaatetus, säätila, saattueet, tunnelma, viestiosuuden vaativuus, muistoplaketti jne.
Olympiatulen saattueissa mukana kulkeneiden muistoja
– Saattueessa olleiden lukumäärä, harjoittelu, juoksijoiden valinta, säätila, tunnelma, vaatetus jne.
Katsojan viestimuistoja
– Paikalliset soihtujuhlat, matkamuistot, tunnelma, ohjelma, väkimäärä juhlissa ja reitin varrella jne.
Viestijärjestelyihin liittyviä muistoja
– Paikalliset viestiosuudet ja niiden käytännön järjestelyt, soihtujuhlien järjestelyt, varatulen kuljetus, huoltoautot, tiedotus, elo- ja valokuvaaminen, reittiopasteet jne.

Lähetä aineistot postitse osoitteeseen:
Soihtuviestin perinnekeruu
Terttu Mämmelä
Suomen Urheilumuseo
Olympiastadion
00250 HELSINKI

tai sähköpostitse osoitteeseen: terttu.mammela@stadion.fi

Lisätietoja aineiston lähettämisestä ja soihtuviestin perinnekeruusta saat Suomen Urheilumuseosta puhelimitse: erikoistutkija Terttu Mämmelä p. 09 – 434 22514 tai 044 – 761 9470, sähköpostitse: terttu.mammela(at)stadion.fi sekä Urheilumuseon verkkosivuilta: http://www.urheilumuseo.fi/Default.aspx?tabid=3378