Parhaan tiimin kokoaminen

460

SIVU TYÖN ALLA

Rekrytointi ja sitouttaminen
Miten rekrytään, perehdytys, huolellinen työntekijöiden ja aikataulun teko
Sisäinen viestintä – Kuinka pysytään onnellisina?
Viestintätapoja – Kokoukset, viestintäkanavat facebook (chat, ryhmät), sähköposti, whatsapp, puhelin, tekstari, Google Drive, Dropbox, Trello, yms…Kuinka pysytään onnellisina?
Kannustaminen, kaikki vastuussa hyvinvoinnista ja kannustuksesta, avoin vuorovaikutus, kohteliaisuus,  jos tulee ongelmia niistä puhutaan, ei kuormitetan kokouksilla kaikkia, esityslitat tiedossa etukäteen, päätetään koska kokous alkaa ja päättyy, älä hypi toisen reviirille, sitoutus ja vastuunjako läpi homman
Vastuuhenkilöt: delegoi delegoi delegoi! Sensitiivisyys, vuorovaikutus,