Oscar Lehtinen, Minimal Street Art

663
minimal

Oscar Lehtinen tekee savesta ja taikataikinasta mini-installaatioita, joita on saattanut nähdä Vaasassa, Turussa ja Kroatiassa.

”I am a street artist that make small installations made of playdough and clay. I have shared my street art mainly in Vaasa, but also in Helsinki, Turku and in Croatia. I have taken part in one exhibition last summer and this summer I will take part in a few more exhibitions around Finland.”

”Jag har sedan 2010 gjort små installationer av lera och trolldeg som jag placerat ut i stadsbilden, huvudsakligen i Vasa men också i Helsingfors, Åbo och i Kroatien. Jag har tagit del av en utställning under förra sommaren och under denna sommar kommer jag att ta del i några utställningar i olika delar av Finland.”

 

www.minimalstreetart.com