Oppilaitokset tuovat virtaa uudelle alueelle

376
vaestokehitys_2008-2018.png
vaestokehitys_2008-2018.png

Mikä Arabianrannassa houkuttelee 2015 -kyselyssä koulutusmahdollisuuksia ja osaamista arvostivat alueella työskentelevät, yrittävät ja vierailevat; asukkaiden rankinglistalla koulutuksen rooli oli vähäinen.

MIT:n professorin Michael Joroffin mielestä nimen­omaan oppilaitokset ovat alueiden kehittymisen ja kehittämisen ytimessä. Esimerkiksi Intiassa noin puolet uusista yrityksistä on opiskelijoiden perustamia.

Arabianrannan tulevaisuusseminaarissa puhunut Joroff oli myös sitä mieltä, ettei Taideteollista korkeakoulua pitäisi päästää alueelta pois.

Koulutusjärjestelmät kaipaavat kuitenkin tuulettamista. MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tutkijat tekevät parhaillaan yhteistyötä amerikkalaisten lukiolaisten kanssa luodakseen tulevaisuuden koulua.
– Miksi koulua pitäisi käydä samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten? Ja miksi opiskelun pitäisi rajoittua koulurakennusten seinien sisään, kun ympärillä on niin paljon muita paikkoja, joissa voisi oppia? Joroff pohdiskeli. Hän korosti myös, ettei uusi kaupunginosa synny rakennuksista vaan ihmisistä, jotka siellä elävät ja työskentelevät.
– Rakennusprojekteja ei pitäisi tarkastella pelkästään rakentamisen ja nopean tuoton näkökulmasta, vaan ne pitäisi suunnitella ajatellen, miten ne edistävät asukkaiden ja yritysten mahdollisuuksia luoda uutta. Tällainen ajattelutapa olisi kaikkein etu, myös rakennuttajien.
– Olennaista olisi myös ymmärtää, että ristiriidat ja kompleksisuus kuuluvat ihmiselämään. Niitä ei pitäisi pelätä eikä välttää, sillä juuri ne muodostavat kasvualustan uusille ideoille ja tulevaisuudelle.

Olkaamme siis välikaupunkilaisia!

Nyt se on sitten todistettu: arabianrantalaiset eivät ole city-ihmisiä vaan uus-maalaisia, jotka haluavat elellä tutussa kyläyhteisössä, kuljeskella luonnossa, viljellä ruokansa ja tuntea olevansa osa historian jatkumoa. Vai ovatko he sittenkin välikaupunkilaisia?

Itse asiassa Arabianrannan asukkaat arvostavat samoja asioita kuin muutkin suomalaiset: luonnonläheisyys, ulkoilumahdollisuudet ja rauhallisuus ovat kärkisijoilla yhtä lailla kaupungeissa kuin maaseudulla elävien asumistoiveissa.

Arabianrantalaisten arvostukset tulivat esiin kyselyssä, jossa kartoitettiin Arabianrannan vetovoimatekijöitä vuonna 2015. Verkkohaastatteluna toteutettuun kyselyyn osallistuneista suurin osa vastasi joko asukkaan tai alueella vierailevan roolissa. Mukana oli myös alueella työskenteleviä, yrittäviä ja opiskelevia. Kyselyn tulokset julkistettiin "What´s next, Arabianranta" -seminaarissa marraskuussa 2008.

Luonnon ja ulkoilumahdollisuuksien lisäksi Arabianrannan merkittävimmiksi vetovoimatekijöiksi nousivat hyvät liikenneyhteydet ja historia. Vähiten tärkeinä pidettiin keskustan läheisyyttä, innovatiivisuutta ja opiskelumahdollisuuksia.

Lähiössä vai kantakaupungissa?
Kaupunkikulttuuriin erikoistunut tutkija Pasi Mäenpää toteaa, että vaikka suomalaiset kuvaavat asumistoiveitaan samoilla sanoilla, he saattavat tarkoittaa hieman eri asioita.
– Metsäsuomalaisia arabianrantalaiset tuskin haluavat olla. Ennemminkin he pyrkivät ottamaan luonnon osaksi elämysperäistä kaupunkilaisuuttaan. He ovat ikään kuin välimaastossa, välikaupungissa, jossa he voivat napsia positiivisiksi katsomiaan asioita niin kantakaupunkilais- kuin lähiökulttuurista.

Juuria etsimässä?
Historia on kyselyyn vastanneiden mielestä merkittävämpi vetovoimatekijä kuin tietoverkko ja julkiset taideteokset, joilla Arabianrantaa on tehty tunnetuksi.
– Juuret ja oman alueen historian ymmärtäminen ovat tulleet tärkeämmiksi. Historia ja vintage kiinnostavat myös kuluttamisen kannalta, Mäenpää sanoo.
– Tietysti Arabia jo nimenäkin henkii historiaa. Se on valmis paikka ihmisten tietoisuudessa.

Lisätietoa
www.arabianranta.fi/asuminen/ajankohtaista > Millainen Arabianranta on vuonna 2015?
Katso myös Pasi Mäenpään artikkeli Asukaskokemus: avaraa urbanismia välikaupungissa teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu (2007).

Paljonko meitä on?
Arabianrannan väkimäärä kasvaa vuoteen 2015 saakka, jolloin alueella on lähes 7200 asukasta. Suurin harppaus
Arabianrannan asukasmäärässä näyttäisi olevan 2010–2011. Viikinranta, johon Vanhankaupunginkosken
asuinalue kuuluu, kasvaa lähes 1300 asukkaan alueeksi. Vanhankaupungin väkimäärä yli kolminkertaistuu noin
700 asukkaaseen. Toukolassa väki vähenee parilla sadalla nykyisestä 1400 asukkaasta. Vuoden 2008 luvut perustuvat 1.1.2008 tilanteeseen. Vuosien 2009–2018 luvut ovat ennusteita.
Tietolähde: Helsingin kaupungin tietokeskus, Talous- ja suunnittelukeskus ja Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Teksti: Sari Tiiro
Graafi: Designio

Kirjoittaja on Arabianrannassa asuva toimittaja, joka havainnoi yhteiskunnan ilmiöitä lähi(ö)näkökulmasta.