Mitä tapahtumaa tehtäessä tehdään?

471

SIVU TYÖN ALLA

 

Tapahtuman käynnistäminen
Projektiin perehtyminen, onko aiempia tapahtumia ollut? Voiko edellisiltä tekijöiltä saada kirjallista sekä face-to- face perehdytystä projektiin?
Tapahtuman aloitus
Projektiorganisaation hahmotteleminen.
Uusien tekijöiden rekrytointi
Vapaaehtoisten tapaaminen ja perehdytys sekä motivointi.
Sisältöä etsiessä
Ohjelman suunnittelu ja tuottaminen ehkä erillinen linkki tästä aiheesta?
lupien hankinta ehkä erillinen linkki tästä?
Mistä sähköt?
Pakun vuokraus, pakun roudausaikataulun teko
äänensuunnat, missä lavat ja  ohjelma pyörii? Taritseeko esiintyjät tietoja paikan mitoista tai muusta
Rauksaus ja purku –onko tarpeeksi työvoimaa?
Budjetin hallinta
Projektin vetovaihe:
Tarkka ennakkosuunnittelu (käsikirjoitus ja aikataulu?)
Raksauksen ja purun suunnittelu ennakolta
Päävastuuhenkilöden ja hänen vastuutyöntekijöiden päättäminen.
Talkoolaisten koordinointi
Turvallisuudesta huolehtiminen
Projektin/tapatuman jälkeen
Jätehuolto
Tapahtuman fyysinen purkaminen
Purku tuotantotiimin kanssa. Käsitellään projektin eri osa-alueet, jaetaan fiiliksiä ja varmistetaan että tuore palaute tulee sanotuksi, jotta sitä voisi hyödyntää seuraavissa projekteissa. Viimeistään kaksi viikkoa projektin jälkeen
Mahdolliset postitukset, tavaroiden lainat, kuittien tilittäminen, työtodistusten kirjoittaminen, tapahtuman jälkitiedote ja osallistujien ja yhteistyökumppanien kiittäminen.
Tuotannon karonkka?Esimerkki: Aikataulumalli AKF

Omat alasivut?
-Ohjelman tuottaminen ja 
- lupapolitiikka