Missä on Helsingin paras asukastila?

244

Vastaamalla Lähiöprojektin kyselyyn voit voittaa elokuvalippuja. Voittaja saa 4 lippua minkä lisäksi arvotaan neljälle ihmiselle 2 lippua kullekin.  Lisäksi kyselyssä toivotaan mielipiteitä Lähiöprojektin teemasivujen jutuista. 

Aikaa vastaamiseen on 8.1.2013 saakka.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti. Sen tavoitteena on edistää sellaisia toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri virastojen, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.
 
Kyselyyn

Kyselyyn pääsee myös Lähiöprojektin verkkosivulta: www.lahioprojekti.hel.fi -=> ajankohtaista

Ystävällisin terveisin
Tiina Nuto
Tiedottaja
Lähiöprojekti 
Talous- ja suunnittelukeskus, kehittämisosasto
PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 310 25 907, Gsm 040 3349093

tiina.nuto@hel.fi
www.lahioprojekti.hel.fi
www.facebook.com/Lahioprojekti