Mieskaverikoulutusta Toukolassa

469
mieskaveri2pieni.jpg
mieskaveri2pieni.jpg

Mieskaveritoiminta on yksi Pienperheyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan muodoista. Se on useiden vuosien aikana näyttänyt toimivuutensa ja tärkeytensä monen lapsen elämässä. Kavereina toimivat miehet ovat aikuisia, eri-ikäisiä miehiä, joilla on aikaa ja halua tukea lasta ja viettää aikaa tämän kanssa. Miehet ovat kavereina 4-16-vuotiaille lapsille, joilla ei ole suhdetta omaan isään tai muihin aikuisiin miehiin. Pienperheyhdistyksessä kaveritoimintaa on ollut jo yli viidentoista vuoden ajan. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Lapset ovat saaneet elämäänsä uutta sisältöä ja näkökulmaa, samoin toiminnassa mukana olevat miehet.

 

mieskaveri1pieni.jpg

Miehet käyvät 15 tunnin koulutuksen, jonka aikana he saavat kuvan Pienperheyhdistyksen toiminnasta, mieskaveritoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Kursseilla perehdytään lapsen keitykseen, kaverisuhteen aloittamiseen, omiin ja muiden odotuksiin sekä mietitään toimintaan liittyviä haasteita ja ratkaisuja niihin.

Mieskavereiden koulutus ja virkistys on tärkeää. Toiminnan aikana tarjoamme miehille mahdollisuuden jakaa yhdessä kokemuksiaan ja kysellä muilta neuvoja yhteisissä tapaamisissa. Lisäksi järjestämme mielenkiintoisia retkiä ja tutustumiskäyntejä erilaisiin harrastuksiin. 

Tällä hetkellä Pienperheyhdistyksessä mieskavereina toimii yli sata eri-ikäistä ja erilaisista asioista kiinnostunutta miestä.

Lisätietoja kurssista antaa:
Pekka Puukko, vapaaehtoistyön ohjaaja
Pienperheyhdistys ry
050-3021359
pekka.puukko@pienperhe.fi

www.pienperhe.fi

mieskaveri3pieni.jpg