Kannanotto Kalasataman ja Pasilan välille suunnitellusta raitiotieyhteydestä sekä siihen liittyvästä asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

535

Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueen asukkaat ovat jo kauan kaivanneet nykyistä nopeampaa joukkoliikenneyhteyttä Pasilan suuntaan ja nyt palvelujen kehittyessä Kalasatamassa myös Kalasatamaan suuntautuva sujuva joukkoliikenneyhteys tulee erittäin tärkeäksi. Myös vielä rakentamattoman Kyläsaaren alueen tulevien asukkaiden kannalta suunniteltu raitiotieyhteys on ensiarvoisen tärkeä. Näemme joukkoliikenneverkoston kehittämisen suunnitelmissa esitetyllä tavalla vihreänä hankkeena, joka vähentää autolla liikkumisen tarvetta alueellamme ja sujuvoittaa useiden asuinalueiden asukkaiden päivittäistä liikkumista.

Arabian aluetta ja Kumpulan kampusta lähinnä on suunnitelmassa esitetty pysäkit Hämeentien sillan alle. Nykyisillä suojatiejärjestelyillä vaihtoyhteys Kumpulan kampuksen raitiotiepysäkeiltä on huono, suojatiet sijaitsevat etäällä ja se saattaa johtaa suunnittelemattomien oikoreittien syntymiseen. Kampuksen ja Arabianrannan suunnan kevyen liikenteen yhteyksiä pysäkeille tulisikin esittää nykyistä laajemmin. Olisi ainakin syytä järjestää sillan alle pysäkin tuntumaan alue myös polkupyöriä varten.

Tulevaisuuden raitiotieyhteyden johtaminen pohjoisesta Kustaa Vaasantieltä ja Hämeentieltä Vallilanlaaksoon tulee esittää jollain tavalla jo tämän suunnitelman yhteydessä, esimerkiksi Nylanderin puistorinteen reunan mukaisesti. Koska rakentamisesta joka tapauksessa aiheutunee huomattava rakennusaikainen haitta tälle yhdelle Helsingin tärkeimmistä sisääntuloväylistä kannattaisi tarvittavan rataliittymän rakentaminen tehdä jo nyt muun rataosuuden rakennuksen yhteydessä jolloin vältytään toistuvilta tietyömailta, valmistaudutaan tuleviin Viikin ja Malmin yhteyksiin ja mahdollistetaan jo nyt suurempi asukaspotentiaali olemassa olevan rataverkon alueelta.

Hermannin rantatie ruuhkautuu helposti, ja myös sinne tulevan bussiliikenteen sujuvuuteen voisi kiinnittää huomiota. Suunnitelmissa raitiotielle on esitetty oma kaista, mitä pidämme hyvänä ratkaisuna.

Vallilanlaaksossa raitiotielinja, joka on suunniteltu vanhan radan paikalle, sopii hyvin siellä olevaan siirtolapuutarhan aidatun alueen ja kasvitieteellisen puutarhan alueen väliseen käytävään. Vallilanlaakson poikki kulkevan, kenttäalueen länsipuolisen kevyen liikenteen reitin johtaminen radan yli näyttäytyy turvallisuuden kannalta sekä maisemallisesti hyvänä ratkaisuna. 

 

25.10.2017 Helsingissä

Artova ry

Artovan Kaupunkikehitysryhmä