Vanha Verkatehdas ja ammattikorkeakoulu Metropolia

1423
37

Metropolia-ammattikorkeakoulun taide- ja viestintäoppilaitos toimii vanhassa Verkatehtaan rakennuksessa. Verkatehtaan rakennutti Helsingfors Mekaniska Väfveri 1899. 1920-1930-luvuilla verkatehdas muuttui kehräämöksi, joka valmisti kampalankaa. 1950-luvulla verkatehdas toimi Helsingin kaupungin energialaitoksen varikkona. Rakennus kunnostettiin 1999. Se on asemakaavalla suojeltu, minkä takia rakennuksen julkisivut ja savupiippu piti säilyttää. Rakennuksesta on hienot näkymät koskelle ja suvantoalueelle. Sen pihalla on Hannu Sirenin suunnittelema Varjoja-teos. Teräksinen teos julkistettiin rakennuksen vihkiäisten yhteydessä 16.4.1999.

 

 Verkatehdas

metropoliaVerkatehtaan suunnitteli oman aikansa johtava suomalainen arkkitehti Theodor Höijer, joka suunnitteli Helsinkiin kymmeniä asuintaloja ja teollisuusrakennuksia, joista huomattava osa purettiin 1950–1960-luvuilla.
 
Varjoja-teos rakennuksen sisäpihalla on tehty 16 mm:n harjateräksestä paikan päällä hitsaamalla ja sen mitat ovat: korkeus 200 – 700cm, pituus 3000 cm ja syvyys 28 cm. Teos on kustannettu rakennuksen määrärahoista.

Taiteilija itse kuvailee teostaan: ”Teoksen pyrkimyksenä on tasapainottaa pihan voimakasta kaltevuutta sekä luoda uusi, koko tilaan vaikuttava jännite, jonka vaikutus muuttuu havaintopisteiden mukaan. Vuodenaikojen vaihtelut, ensilumi, kaste ja tiivis puiden lehdistö veistoksen ympärillä luovat teokselle erilaisen ilmeen.”

Ruostunut materiaali kuvastaa ajan kulumista, mennyttä aikaa. Veistoksen immateriaalinen verkkorakenne pyrkii korostamaan sisäpihan tilakokonaisuutta. Teoksen suunnittelu lähti käyntiin marraskuussa 1996 luonnoksen tilauksella. Tilateos on syntynyt tiiviin vuoropuhelun seurauksena professori Kai Wartiaisen kanssa. Veistoksen toteutus alkoi kesäkuussa 1998 ja se valmistui saman vuoden loppuun mennessä.

 
Metropoliasta:

metropolia sisaankayntiMetropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Oppilaitos nykymuodossaan syntyi vuonna 2007 Stadian ja Evtekin yhdistyessä, mutta kulttuuri- ja taidealan ammattikorkeakouluopetusta Arabianrannan alueella on järjestetty jo 1990-luvun lopusta.

Metropoliassa on ollut 68 koulutusohjelmaa, jotka jakaantuvat seitsemään eri korkeakouluyksikköön: hyvinvointi & toimintakyky, kulttuuri & luova ala, liiketoimintaosaaminen, rakennus- ja kiinteistöala, teollinen tuotanto, terveys- ja hoitoala sekä tieto- ja viestintäteknologia. Lisäksi oppilaitos järjestää avointa AMK-opetusta.

Metropolialla on ollut pääkaupunkiseudulla 15 eri opetuspaikkaa, josta alueella sijaitsi kaksi kulttuurin ja luovan alan koulutusohjelmaa: Pop & Jazz -koulutusohjelma Arabiankadulla.

Nyt kampukset ovat keskittyneet ja Arabiassa sijaitsee monipuolinen kulttuurikampus.

www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kampukset/arabia/

Metropolian esittävän taiteen (esittävä taide, elokuva, televisio, viestintä sekä kulttuuri- ja mediatuotanto) koulutusohjelma sijaitsi Vanhankaupunginkosken kupeessa, entisessä Helsingin Villakehräämön tiloissa. Pitkään tyhjillään ollut; yli satavuotias vanha tehdaskiinteistö peruskorjattiin opetuskäyttöön. Vieressä sijaitseva puuhuvila, entinen villatehtaan isännöitsijän koti Villa Arabeski on ollut Metropolian käytössä. Välillä tila oli tyhjillään ja nyt huvilaa remontoidaan asuinkäyttöön.

Metropoliaa pidetään merkittävänä Arabian alueen kulttuurin kehittäjänä. Maankuulu Pop & Jazz Konservatorio järjestää alueella kymmeniä konsertteja.  Esitystaiteen linja järjesti useita teatteriesityksiä, muun muassa kesäteatterin Vanhankaupungin lahdella. Oppilaitoksen esittävän taiteen ohjelma toteuttaa perinteisestä koulutuksesta poikkeavaa koulutusprofiilia, jossa korostuu yhteisöllinen, soveltava ja prosessoiva draama. Oppilaitos toimii yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi 1999-2000 järjestettiin yhteisöteatterihanke yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa, jossa yhtenä tavoitteena oli tutkia voivatko taiteen keinot edesauttaa asukkaita, virkamiehiä ja päättäjiä hahmottamaan alueen kehittämistä ja kehittymistä. Kustaa Vaasan tien liikenteen meluhaittoja taas haluttiin havainnollistaa päättäjille kuorokonsertilla, jossa itse liikenteen melu oli ikäänkuin osa koko esitystä. Lisäksi esimerkiksi teatteriopiskelijat ovat käyttäneet harjoitus- ja esityspaikkoina mm. Tekniikan museota ja Arabianrannan peruskoulua. 

Esitystaiteen linja on lopetettu ja alueen uudessa kulttuurikampuksessa löytyy mm vielä esitys- ja teatteritekniikan opinnot.

Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, Art & Design City Helsinki Oy, Helsinki 2007.

 

edellinen reittipiste

seuraava reittipiste