Luovaa ajattelua, bisnestä ja toimintamalleja Artovan alueella

399
kuva_pjuttuun.jpg
kuva_pjuttuun.jpg

Artovan alueella ihmisten kekseliäisyys ja rohkeus on vaikuttanut monin tavoin sekä vapaaehtois- että liiketoimintaan.

Luoviin toimialoihin kuuluvat tekijänoikeus- ja kulttuuriset toimialat. Luovuus ei kuitenkaan ole vain kulttuuristen toimialojen yksinoikeus vaan luovuutta voi ilmetä kaikilla toimialoilla ja kaikissa ammateissa. Luovuutta on se, kun asioita tehdään ja ajatellaan uudella tavalla. Uudet ideat eivät synny väkisin, vaan ne tarvitsevat innostavan ja vapaan ilmapiirin syntyäkseen.

Luovaa ajattelua ja toimintaa

Artovan alueen asukkaiden kekseliäisyydellä ja sinnikkyydellä on saatu paljon aikaan. Asukkaiden voimin on järjestetty lukuisia tapahtumia, perustettu kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikka ja heitelty kekseliäitä ideoita ilmaan, joita on jalostettu työpajoissa. Yhteispihoilta on alkanut monen asukkaan aktiivinen toiminta alueen hyväksi. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen vaikuttaa myös ihmisten työelämään ja työtehtäviin.
Anja Kähönen osallistui Kustannusyhtiö Avaimen toimittajakurssille ja on kirjoittanut Kuohuun viime syksystä lähtien.
”Kun työpaikallani Järvenpään kirjastossa selvisi, että harrastan lehtijuttujen kirjoittamista, minulle tarjoutui mahdollisuus kirjastovirkailijan tehtävien ohella hoitaa kirjaston tiedotustehtäviä. Olen muun muassa kirjoittanut tulevista kirjailijavieraista esittelyjä Järvenpään kaupungin tiedotuslehteen sekä paikallislehtiin”, Kähönen kertoo.

Asukaskerhotilan vaikutukset
Kulttuuri- ja asukastalo Kääntöpaikalla järjestetään viikoittain yli 40 kurssia ja vetäjiä on parikymmentä. Suurin osa kursseista on asukaskerhotilan omia kursseja, jotka ovat maksullisia ja näiden kurssien vetäjille maksetaan palkkaa. Osallistujia kursseille on viikoittain yli 400. Tämän lisäksi tiloja vuokrataan asukkaiden ja yritysten käyttöön.
Saara Vanhala on kaupunginosayhdistys Artovan koordinaattori, jonka ajasta puolet kuluu asukaskerhotilan asioiden parissa ja puolet yhdistyksen asioiden hoitoon.
”Kääntöpaikan suoranaisia vaikutuksia alueen taloudelle on vielä vaikea mitata, mutta kun ihmiset tuntevat toisensa, alueen turvallisuus lisääntyy ja omaisuuteen kohdistuva ilkivaltaa vähenee. Tämä varmasti osaltaan vaikuttaa alueen arvoon ja houkuttelevuuteen asuinpaikkana”, Vanhala sanoo.

Toimintamallia muillekin alueille
Artovan alueen työpajoissa jalostetaan ideoita käytäntöön. Näiden tapaamisten pohjalta on luotu kolmivaiheinen malli yhdessä ryhmäprosessien suunnitteluun erikoistuneen konsulttifirma Elevatorin kanssa.
”Tavoitteena on hankkia lisää aktiivisia osallistujia vapaaehtoistoimintaan, luoda projekteille konkreettisia tavoitteita ja valita vetäjät, jotka ideaan sitoutuneen ryhmän kanssa toteuttavat ne”, kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Janne Kareinen kertoo.
Helsingin kaupunginosayhdistykset (Helka) ry pyrkii ottamaan käyttöön tämän konkreettisen toimintamallin muissakin kaupunginosissa ja on saanut sitä varten kaupungilta rahaa. Tällä rahalla koulutetaan 15 henkilöä toimimaan vapaaehtoisprojektien vetäjinä.

Luovuus on rohkeutta myös yritystoiminnassa

Fountain Park on Arabiassa toimiva yritys, joka tarjoaa verkkopalveluja ennakoivaan johtamiseen ja strategiatyöhön. Ohjelmien avulla kerätään tietoja suuren yleisön ajatuksista ja tulkinnoista, joita hyödynnetään päätöksenteossa ja johtamisessa.
”Ymmärsimme, että tänä päivänä on välttämättömyys saada isot joukot osallistumaan, ja tämä on mahdollista verkossa. Saattaa olla, että joukoilla on enemmän tietoa asioista kuin asiantuntijoilla tai johtajilla. Näin saadaan joukkojen viisaus avuksi arjen johtamisessa", sanoo Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi. Yrityksen kehittämiä ratkaisuja on hyödynnetty niin yrityksissä ja organisaatioissa kuin kansalaisaktivismissakin kartoitettaessa joukkojen mielipiteitä.
Fountain Parkin perustajajäsen ja yrittäjä Leila Kontkanen kokee luovan ajattelun tärkeäksi myös yritystoiminnassa: ”Kun ihminen ryhtyy tekemään jotain, hänen ajatuksensa alkavat risteilemään ja syntyy uusia ajatuksia. Luovuus ei synny tyhjästä. Tarvitaan myös rohkeutta uskaltaa irrottautua totutusta, vaikka kaikesta vanhasta ei tarvitsekaan luopua. Usein ideat rakentuvat jonkun aiemmin omaksutun asian päälle."

Heidi Söyrinki
Kirjoittaja on Arabianrannassa asuva kahden lapsen äiti, jota kiinnostaa viestintä ja yhteiskunnan ilmiöt

Kuva: Riku Nikkilä

Hämeentiellä sijaitsevassa Sarjakuvakeskuksessa järjestetään työpajoja ja kursseja lapsille sekä aikuisille. Keskuksen 450 neliömetrin tiloissa on gallerian, sarjiskaupan ja kahvilan lisäksi koulutus- ja kokoustilat, joita vuokrataan myös muuhun käyttöön.

Kuohu 4/2010