Lasten kunnallinen kerhotoiminta Helsingissä maksuttomaksi

307

Lasten kunnallinen kerhotoiminta tulee Helsingissä perheille maksuttomaksi ajalla  1.8.2011 – 31.7.2013. 

Kerhotoiminta sopii erityisesti niille alle kouluikäisille lapsille, joiden vanhempi hoitaa perheen nuorinta lasta äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla kotona.

Kerhotoimintaa järjestetään leikkipuistoissa ja päiväkodeissa. Toimintaan voi hakeutua sähköisellä hakemuksella. Hakemus ja lisätiedot löytyvät sosiaaliviraston internet-sivuilta  www.hel.fi/paivahoito

Kerhotoiminta on päivähoitolain mukaista leikkitoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Lisätietoja: päivähoidon asiantuntija Pirjo Pekkala puh. 09 310 56404