Laiturin ja kahvilan yhdistelmä kansalaisraadin kärkihankkeeksi

448

Artovan lähidemokratiapilotin kansalaisraati kokoontui 15., 22. ja 29. toukokuuta valitsemaan rantapuiston konkreettiset kehittämisehdotukset ja laatimaan julkilausuman niiden eteenpäin viemiseksi. 23 raatilaisen keskustelu kävi kiivaana, mutta lopulta kehittämisideat saatiin karsittua kymmeneen.

Suosituimmaksi ideaksi valikoitui kahvilan ja laiturin muodostama kokonaisuus. Kahvilassa olisi myös WC, ja sen yhteydessä voisi olla esimerkiksi urheiluvälinevuokrausta.

Kokonaisuuden sijainnista raati ei päässyt yksimielisyyteen, vaan se esittää julkilausumassaan sille kahta vaihtoehtoista paikkaa. Kompleksi toivotaan sijoitettavan joko Kaj Franckin kadun päähän tai rantapuiston eteläosaan urheilupuiston läheisyyteen.

Raadin mielestä Kaj Franckin kadun päässä sijaitsevalle laiturille ja sen yhteydessä olevaan kahvilaan olisi hyvät kulkureitit autolla, mikä helpottaisi tavaroiden ja jätteiden kuljettamista. Asemakaavassa laiturin paikaksi on myös merkitty Kaj Franckin kadun pää, joten laiturin rakentaminen sinne ei vaatisi kaavamuutoksia.

Toisaalta raati mietti, että puiston eteläosassa on paljon tyhjää tilaa, ja kahvila toisi sinne elävyyttä. Puiston pohjoisosa on lisäksi melko kapea, joten laiturin sijoittaminen sinne voisi tuoda jopa liikaa melua ja aktiviteettia. Eteläosassa sijaitseva laituri ja kahvila palvelisivat paremmin myös lähivuosina valmistuvien Kalasataman kerrostalojen asukkaita.

Muita laajaa kannatusta saaneita ideoita olivat muun muassa rakentamaton avoin tila ja tekonurmi.

Julkilausuma ojennetaan kaupungin päättäjille tiedotustilaisuudessa kesän jälkeen. Tiedotustilaisuuden tarkasta ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan erikseen myöhemmin. Julkilausuma pyritään saamaan lautakuntien käsittelyyn syksyn aikana.

Julkilausumaan voi tutustua tarkemmin Artovan lähidemokratiapilotin sivuilla sen valmistuttua juhannukseen mennessä.