Lähidemokratiapilotti

448

Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2012 vuodelle 2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun 10 hanketta. Alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuilmoituksessa edellytettiin, että kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen ehdotetusta pilotista sekä toteuttajasta tai toteuttajista.

Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki pääsi mukaan kokeiluun ”kantakaupungin” pilottialueena. Etuna Artovan alueen valinnassa oli alueen ihmisten innostuneisuus vaikuttaa ja toimia alueella, mikä näkyy jo olemassa olevana toimintana. Täällä saadaan todistetusti hyviä tekoja aikaan!

Artova pohjusti kokeiluun lähtemistä selvittämällä vuonna 2012 sekä työpajassa että asukaskyselyllä asukkaiden kiinnostuksen kohteita. Arabianrannan rantapuisto nousi selkeäsi yhdeksi kehittämisen kohteeksi, toisena taas asukastalot ja muut julkiset tilat. Pilotin aikana alueen ihmiset ja toimijat ovat pääroolissa rantapuiston ja asukastalotoiminnan kehittämisessä. Näiden hankkeiden myötä luodaan alueellisen vaikuttamisen työtapa, jossa alueen ihmiset sekä virkamiehet ja päättäjät tekevät aidosti yhteistyötä ja asukkailla on vaikutusvaltaa. Pilotissa testataan muun muassa deliberatiivista kansalaisraatia sekä erilaisia työpajatyöskentelyn malleja.

Pitkän tähtäimen tavoite on, että Artovan alueella asukkaat pääsevät tulevaisuudessa testaamaan osallistuvaa budjetointia. Pilotin aikana rakennetaan mallia ja edellytyksiä osallistuvan budjetoinnin toteutukselle yhteistyössä kaupungin kanssa.