Kyytöt laiduntavat Vanhankaupunginlahtea monimuotoisemmaksi

406
kyytot_pikku.jpg
kyytot_pikku.jpg

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on seurannut Vanhankaupunginlahden lintuveden kasvillisuuden muutoksia 1990-luvun alusta lähtien. Koko alueen umpeenkasvua on seurattu ilmakuvien avulla. Lisäksi on tutkittu Ruohokarinniemen niityn hoitotoimenpiteiden ja laidunnuksen vaikutuksia niittykasvillisuuden kehittymiseen.

Laidunnus on muuttanut ruoikoita niityiksi ja monipuolistanut kasvilajistoa. Kasvillisuuden muutokset vaikuttavat myönteisesti myös linnustoon.

Merkittävimmät kasvillisuuden muutokset ovat tapahtuneet Purolahden-Hakalanniemen alueella, jonka ruoikkoalueelle perustettiin vuonna 2005 uusi laidunalue. Osa laiduntamalla hoidetusta ruoikosta on muuttumassa matalakasvuiseksi ruoho- ja saraniityksi. Hoitoniityn ulkoreunassa kasvoi vielä runsaasti järviruokoa, jota laidunnus oli kuitenkin jo ehtinyt harventaa. Luhtakasvillisuutta kasvoi hoitoniityllä vesirajassa asti, mikä osoittaa että kasvillisuus on muuttumassa myös hoitoniityn kosteissa ruoikkoisissa osissa. Ennen laidunnusta paikalla oli vain tiheää, yksilajista järviruokokasvustoa.

Kuva: © Markku Mikkola-Roos

Lisätietoa ympäristökeskuksen sivulta