Kysely Artovan liikenneturvallisuuteen liittyvästä toiminnasta

370

Kaupunginosayhdistyksen Liikenne ja valaistus -toimintaryhmä keräsi kesä/syksyllä 2010 Artova-alueen asukkaiden näkemyksiä alueensa liikenneturvallisuudesta ja valaistuksesta Internetissä toteutetulla karttakyselyllä. He myös tapasivat moneen otteeseen alueen liikennesuunnittelijat ja tekivät yhteystyötä heidän kanssaan. Aalto-yliopistossa toimiva tutkija, Joanna Saad-Sulonen, on seurannut ryhmän toimintaa alusta asti. Hän pyytää nyt Artova-alueen asukkaita vastaamaan aiheeseen liittyvään jatkokyselyyn väitöstutkimustaan varten. 

Kysely löytyy tästä:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElJQmhPWkJ1MTlTdjV4ai03a2dIZWc6MA

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia. Voit vastata siihen nimettömänä. Mitään tunnistetietoja ei kerätä. Vastaaminen ei edellytä osallistumista viime kesänä ja syksynä tehtyyn turvallisuuteen liittyvän tiedon keruuseen.

Ota yhteyttä Joannaan jos haluat lisätietoja!

joanna.saad-sulonen@aalto.fi / (09) 470 30530