Kutsu Kaupunginosayhdistyksen kevätkokoukseen 24.3.

461

Tervetuloa kevätkokoukseen torstaina 24.3. klo 18:00, Arabianrannan kirjastoon, Hämeentie 135 A. Kerromme tämän vuoden suunnitelmista ja tapahtumista.

Alustuksena paneudumme Taideteollisen Korkeakoulun sijaintiin. Alustajana Aalto Yliopiston infrastruktuurista ja tiloista vastaava vararehtori Jorma Kyyrä.

Kokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, yhdistyksen tilit, tilintarkastajan lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä sääntömuutoksesta.

Ehdotamme sääntömuutosta kohtaan 6§ Hallinto. Linkki sääntöihin.

Tästä löytyvät:  Tasekirja 65.50 Kt, pdf Toimintakertomus 124.13 Kt , doc Sääntömuutosehdotus 18.50 Kt ja doc Ehdotus esityslistaksi  17.00 Kt

Tässä myös printattava juliste, jota toivomme teidän levittävän kaikkiin sopiviin paikkoihin: pdf 10.70 Kt Kevätkokous juliste

Tervetuloa!

***

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry
Kevätkokouksen 24.3.2011 ehdotus esityslistaksi
Arabianrannan kirjasto klo 18:00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Kuulumisia yhdistyksen kuluvasta vuodesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista

6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittely

7. Vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle

8. Sääntömuutos
Kohta 6§ Hallinto

9. Muut esille nousevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 12.3.2010
Hallituksen puolesta
Janne Kareinen
hallituksen puheenjohtaja