Kumpulanpuron hulevesisuunnitelman laatiminen alkaa asukastilaisuudella 4.5.2017

506

Helsingin kaupungin rakennusvirasto käynnistää hulevesiselvityksen ja -suunnitelman laatimisen Kumpulanpuron valuma- alueelle. Suunnittelualue kattaa Pohjois- ja Itä-Pasilan, Käpylän, Kumpulan ja Vallilan alueita.

Hulevesisuunnitelman tavoitteena on kartoittaa valuma-alueen nykytilan mukainen maankäyttö ja vesitalous, tiedossa olevat maankäytön muutostarpeet sekä selvittää maankäytön muutosten vaikutukset puron virtaamaan ja vedenlaatuun.

Maankäytön muutosten sekä ennustetun ilmastonmuutoksen takia hulevesien viivyttämisen tarve alueella tulee kasvamaan. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on löytää yhdessä asukkaiden kanssa tehokkaat ja soveltuvat menetelmät hulevesien hallintaan osana viihtyisää ja toimivaa asuinympäristöä.

Hulevesisuunnitelman laatiminen perustuu Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa määriteltyyn kehitystarpeeseen hulevesien laadullisen ja määrällisen hallinnan keinojen selvittämisestä Kumpulanpuron koko valuma-alueella.

Vanhankaupungin aluesuunnitelma löytyy sähköisenä rakennusviraston verkkosivuilta, kohdasta Suunnitelmat: Aluesuunnitelmat.

Suunnittelutyön alkuvaiheessa järjestetään vuorovaikutustilaisuus, jossa kartoitetaan suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kaikille avoin tilaisuus pidetään torstaina 4.5.2017 kello 18.0020.00 Käpylän peruskoulun tiloissa Hykkylän ruokalassa osoitteessa Mäkelänkatu 93.

Tervetuloa vaikuttamaan!