Artova ja Arabian Asukastalot etsivät yhtä kokoaikaista tai kahta osa-aikaista koordinaattoria

404

Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ja Arabian asukastalot etsivät yhtä kokoaikaista tai kahta osa-aikaista koordinaattoria. Yhdistykset tuottavat Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueelle paljon toimintaa ja edistävät alueen hyvinvointia.

Artova on pääjärjestäjänä isoissa kulttuuritapahtumissa kuten Arabian Katufestivaalissa ja tukee alueen yhteisöllisyyden kehittymistä.

Arabian asukastalojen tarkoituksena on edistää ja kehittää alueen asukkaiden yhteistyötä, aktivoida asukastoimintaa ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä. Toimintaa pyöritetään kahdessa asukastilassa.

Molempien yhdistysten toiminnassa on mukana lukuisia vapaaehtoisia asukkaita vuosittain.

YHTEISÖKOORDINAATTORI, Artova ry

Artova hakee yhteisökoordinaattoria 50 % työajalla. Artova on omaehtoisen ja itseorganisoituvan asukastoiminnan nuorekas pioneeri, kulttuuritoimija ja kaupunginosan kehittäjä. Työhön etsitään yhdistyksen perustoimintaa hoitavaa koordinaattoria, joka on kiinnostunut tapahtumatuotannosta ja alueen monimuotoisesta kehittämisestä.

Keskeiset työtehtävät:
Yhdistyksen kokouskäytäntöjen ja sopimusasioiden hoitaminen, taloushallinto (laskutus, palkat, seuranta) ja budjetointi. Tapahtumatuotannon tukeminen ja vapaaehtoisista koostuvien toimintaryhmien tukeminen. Yhdistyksen viestintään osallistuminen.

Tehtäviin kuuluu ajoittain myös:
Toimintakertomuksen ja -suunnitelman tekemiseen osallistuminen. Yhteistyötapaamiset sekä alueen ja kaupunginosayhdistyksen esittely. Avustusten hakeminen ja osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

Työaika on joustavasti sovittavissa. Työtehtävät painottuvat tapahtumien ja avustushakemusten määräaikojen yhteyteen.

Hakijalta edellytetään:
Omaloitteisuutta, kykeneväisyyttä itsenäiseen työntekoon, organisointikykyä ja tarkkuutta, hyviä yhteistyötaitoja sekä sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua.

Eduksi katsotaan:
Järjestökokemus ja yhdistyskäytänteiden tuntemus. Kokemus kulttuurituotannosta ja avustusten hakemisesta. Kokemus Joomla-sisällönhallintajärjestelmästä. Innostuneisuus ja alueen tuntemus.

KOORDINAATTORI, Arabian asukastalot ry

Asukastaloille haetaan koordinaattoria 50 % työajalla. Asukastalotoiminta on luonteeltaan yhteisöllistä, osallistuttavaa ja asukaslähtöistä. Koordinaattori on asukastaloilla läsnä ja kohtaa paljon alueen asukkaita. Koordinaattori tuntee asukastalojen toiminnan ja osallistuu sen käytännön pyörittämiseen.

Keskeiset työtehtävät:
Laskutus, palkat ja tiliöinti. Kursseihin ja tilavarauksiin liittyvät käytännöt. Talon ja toiminnan esittely. Ihmisten innostaminen mukaan toimintaan. Talojen ylläpidosta ja viihtyvyydestä huolehtiminen.

Tehtäviin kuuluu ajoittain myös:
Toiminnan tiedottamiseen ja markkinointiin osallistuminen sekä toiminnan suunnitteluun osallistuminen.

Työaika pääsääntöisesti klo 8-18 välillä.

Hakijalta edellytetään:
Positiivisuus ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen. Valmius tarttua erilaisiin tehtäviin. Omatoimisuutta.

Eduksi katsotaan:
Yhdistys- tai järjestötyön kokemus, kiinnostus rutiineihin, englannin kielen taito, Ms Office ja WordPress osaaminen.

Yhteydenotot ja hakemukset

Yhteisökoordinaattorin / Artovan tehtäviin liittyviä lisätietoja antaa yhdistyksen pj Christian Sannemann pe 26.2. klo 10-12, puh. 040 521 3335 ja varapj Keijo Lehikoinen ke 24.2. klo 12-15 ja ti 1.3. klo 10-14, puh. 050 400 1251.

Koordinaattorin / Arabian asukastalot ry tehtäviin liittyviä lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Jutta Kivistö puh. 050 506 7804 ti 1.3. klo 10-16.

Palkkaus: Kokoaikaisen koordinaattorin palkka on noin 2000 euroa ja 50 % työajalla noin 1000 euroa.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV tulee lähettää 4.3. mennessä osoitteeseen:
yhdistys.koordinaattori@gmail.com. Mainitse hakemuksessa oletko kiinnostunut koko- vai osa-aikaisesta tehtävästä ja jos osa-aikaisesta,
kerro kumpaa tehtävää haet. Kokoaikainen koordinaattori toimii molempien yhdistysten yhteisenä koordinaattorina.