Koirapuisto jämähti kaavoitukseen

1018
koirakuva_pikku.jpg
koirakuva_pikku.jpg

Arabianrannan koiranomistajat ovat jo vuosia kaivanneet alueelle koirapuistoa. Aktiivisten asukkaiden ansiosta Vanhankaupunginkosken sillan luo Pornaistenniemeen ja Toukolan rantapuiston alueelle suunnitellaan molempiin koirapuistoa, mutta kaupungin prosessit ovat hitaita ja monimutkaisia.

Suunnittelu ei ala, koska kaavoitus kestää
Jo kolme vuotta sitten ideoitujen koirapuistojen toteutus on jämähtänyt kaupungin kaavoitusprosessiin. 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto kokee kätensä sidotuksi, kunnes alueen kaavoitus etenee kaupunkisuunnitteluvirastossa.

”Varsinainen koira-aitauksen suunnittelu voidaan aloittaa vasta, kun alueen kaavoitusasiat ovat kunnossa. Pornaistenniemen kaavoituksessa määritetään puistoalue, johon koira-aitaus voidaan rakentaa", kommentoi asiaa rakennusviraston alueen suunnittelusta vastaava projektijohtaja Jouni Sivonen.

Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Tuomas Hakala arvioi elokuussa 2010, että Pornaistenniemen puiston kaavan luonnos valmistuu keväällä 2011. ”Sitä voidaan sen jälkeen käsitellä ja mahdollisesti jatkokehittää alueen asukkaiden kanssa”, Hakala lupaa.

Toukolan rantapuistoon rakennettavan koira-aitauksen rakennusaikataulua venyttää myös maaperän puhdistus. Alueelta joudutaan poistamaan pilaantunutta maata. Tämän puiston yhteyteen on mietitty myös uintimahdollisuutta koirille. Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö Raimo K. Saarinen arvioi kuitenkin helmikuussa 2010, että Toukolan koirapuisto rakennettaisiin jo vuoden 2011 aikana. Tämä herättää toiveita alueen koiranomistajissa.

Gammelin koirat ry perustettiin ajamaan koirapuistoa

Koirapuistoasian saaminen kaupungin suunnittelupöydälle on ollut pitkä prosessi. "Koirapuistoja ei automaattisesti suunnitella uusille asuinalueille, vaan niiden perustamisesta odotetaan kirjallisia aloitteita esimerkiksi asukas- tai kaupunginosayhdistyksiltä", toteaa Arabianrannassa asuva kaupunginvaltuutettu Sanna Hellström.

Vanhankaupunginkoskella aloite lähti asukasaktivisteilta. Keväällä 2008 alueelle perustettiin Gammelin koirat ry ajamaan koirapuistoasiaa.

”Perustimme yhdistyksen, jotta meillä olisi virallisempi asema koirapuistoa koskevissa neuvotteluissa kaupungin kanssa. Ajattelimme, että yhdistyksenä voisimme mahdollisesti myös huolehtia koirapuiston ylläpidosta”, kertoo Gammelin koirien puheenjohtaja Anna Vaihia. Koska Helsingin kaupunki vaati, että asiassa kuullaan myös koirattomien mielipidettä, hankkeelle haettiin kaupunginosayhdistys Artovan tuki.

Design-alueelle design-koirapuisto

Tavoitteena alueen koiranomistajilla on, että koirapuistosta saataisiin virikkeellinen design-puisto, jossa on omat helposti yhdistettävät alueet pienille ja isoille koirille. Koirapuistolle on jopa mietitty paria sponsoria, joiden kanssa asiasta on alustavasti keskusteltu.

”Design-koirapuistoajatus on esitelty World Design Capital 2012 -hankkeeseen yhtenä Artova-alueen kehitysideana. Tämän toivotaan luonnollisesti edistävän ja nopeuttavan asian etenemistä Helsingin kaupungin koneistossa”, kertoo koirapuistoasiaa aktiivisesti ajava alueen asukas Tero Pajunen.

Kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusarkkitehti Salla Hoppu tulee jatkossa vastaamaan asemakaavan eteenpäinviemisestä. Gammelin koirat ry kehottaa, että alueen koirapuistojen rakentamisesta lisätietoja kaipaavat tai asian edistämiseen mukaan haluavat olisivat yhteydessä yhdistykseen.

Teksti ja kuva: Merja Pyhälä
(Artikkeli on kirjoitettu osana Tutkivan journalismin kurssia)

Asiaan liittyviä linkkejä ja lisätietoja:

Artovan alueen koirayhdistys Gammelin koirat ry

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaavoituksesta vastaa
Tuomas Hakala / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaavoitusarkkitehti
Salla Hoppu / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin rakennusvirasto
Suunnittelusta vastaa
Jouni Sivonen / Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto