Kevyenliikenteen järjestelyt Arabiankatu 6:n & Tapio Wirkkalan puiston työmaan kohdalla

461
Pelkistetyt kl-reitit

Arabiankatu 6:n ja Tapio Wirkkalan puiston samanaikaiset rakennustyömaat ovat aiheuttaneet hankalan tilanteen kevyenliikenteen järjestelyille. Alla on liikennesuunnittelijan kartta siitä kuinka ongelma on yritetty ratkaista, sekä Artovan esittämät parannusehdotukset.

Täältä löytyy kulkureitti suurempana pdfkuvana.311.7 KB

Artova on kirjelmöinyt rakennustarkastuksen, työmaan vastaavien ja liikennesuunnittelijoiden kanssa järjestelyistä ja jonkin verran tilannetta on saatu parantumaan. Toivomme että ihmiset noudattaisivat varovaisuutta liikkuessaan kyseisellä reitillä. 

Tässä suunnitelma liikennejärjestelyistä sen jälkeen kun Tapio WIrkkalan puisto valmistuu. Puiston pitäisi olla valmis viimeistään syyskuun 2012 lopussa.
pdfLiikennesuunnitelma vaihe 2.836.04 KB

Artova on ehdottanut seuraavaa: 

Ehdotamme että tutkittaisiin ja toteutettaisiin pikaisesti voiko puiston viereisestä kevyenliikenteen väylästä avata esteettömän levyinen kulkuväylä. Sekä että väliaikaisen raitiovaunupysäkin eteläinen kevyenliikenteen reitti muutetaan esteettömäksi ja kyltitetään niin että ihmiset ymmärtävät siinä olevan väliaikaisen kulkureitin. Ehdotamme myös että nämä parannukset kevyenliikenteen kulkuun tiedotetaan selkein kartoin ja kyltityksin. Paikkahan on hyvin vilkas läpikulkupaikka ja nyt ihmiset ovat tottuneet käyttämään parkkipaikkaa ja ajoväylää kevyenlikenteen väylänä ja tästä on saatava ihmiset opetettua pois ennen kuin tämä aiheuttaa onnettomuuksia.

 

Lisäksi olemme ehdottaneet liikennejärjestelyissä tehtyjen parannusten jälkeen seuraavaa: 

Arabiankadulta kadonneet liikennepeilit Gunnel Nymanin kadun ja Toini Muonan kadun kohdalta tulisi palauttaa. Korkeat pensaat estävät näköyhteyden Arabiankadulle ja peilit ovat merkittävä turvallisuustekijä.

Ehdottamme että kevyenliikenteen reittiä vielä selkeytetään sinivalkoisin liikennemerkein kuten on tehty Arabian peruskoulun kohdalla. Sekä selkeällä kevyenliikenteen reittikartoilla kaikissa sopivissa kohdissa.

Lisäksi pyytäisimme että vielä kävisitte läpi Tapio Wirkkalan puiston viereisen kevyenliikenteen väylän avaamisen. Väylällähän on tällä hetkellä kaksi työmaakoppia, eikä muita rakenteita ja toisesta päästä sen kautta tuodaan rakennusaineita. Mutta varsinaista työtä tai muuta käyttöä ei näyttäisi väylällä tällä hetkellä olevan. Olisiko mahdollista että työmaakopit siirrettäisiin viereisille kadunvarsiparkkipaikoille ja kevyenliikenteen väylä suljettaisiin vain niinä hetkinä kun työmaalle tuodaan kuljetuksia?

 

MIkäli haluat olla suoraan yhteydessä asiaa hoitaviin tahoihin, yhteystiedot ovat seuraavat:  

Rakennustarkastus:
Sini Lindström
Tarkastaja
Rakennusvirasto
Palveluosasto
PL 1519
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
tel: 09-310 38968, 050-372 8210
fax: 09-310 38501
e-mail: sini.lindstrom@hel.fi

Tapio Wirkkalan puisto: 
Projektinjohtaja Jouni Sivonen
Rakennusvirasto
puh. (09)310 38443
jouni.sivonen@hel.fi
 

Arabiankatu 6:
Pertti Lehtola 
Lemminkäinen Talo Oy 
Salmisaarenaukio 2, PL 173 
00181 Helsinki 
Matkap. 040-8619801 
pertti.lehtola@lemminkainen.fi

 

 

Täältä voit seurata Tapio Wirkkalan puiston etenemistä: Raksakamera

Täältä löytyy Tapio Wirkkalan puistosta tietoa. 

Täältä löytyy Arabiankatu 6:n esityskuvia.