Ketä tiimiin mukaan?

441

Esimerkkejä titteleistä + AKF organisaatiokaavio
Tekninen tuottaja, ohjelmatuottaja
Mahdolliset mentorit, edellisten projektien vastuuhenkilöt
Vapaaehtoiset (vapaaehtoisilla viitataan pidempiaikaisiin vapaaehtoistyöntekijöihin)
Rahoittaja, taustaorganisaatio
Esiintyjät ja vieraat
Talkoolaiset  (talkoolaisilla vitataan lyhytaikaisiin vapaaehtoistyöntekijöihin, älä käytä koskaan termiä työ tai työnteko kun puhut takoolaisista) (tärkeät asiat määritellä: Vastuualue, aikataulu, työryhmän tuntemus, turvallisuusasiat, pukeutuminen, ruokailu, tauot, saapuminen ja postuminen, mahdollinen majoitus?
Erikseen vielä Vastaava tuottaja