Kerro kannusteen arvoinen vapaaehtoistoimija Helsingissä!

233

 

Ole osaltasi mukana kannustamassa!

Yli 100 000 henkilöä osallistuu vuosittain vapaaehtoistoimintaan Helsingissä. He toimivat lasten, nuorten, perheiden, vanhusten ja vammaisten – meidän kaikkien – keskuudessa.
Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunta jakaa vuosittain yhdistyksille ja muille vapaaehtoisryhmille kannusteita.

Vuonna 2012 kannusteita jaetaan 11.kerran. Kannusteet suunnataan tänä vuonna erityisesti ryhmille, jotka toteuttavat toiminnassaan EU:n vuoden 2012 teemaa ”Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus”. Kannusteen saajaksi ehdotettuja yhdistyksiä ja muita ryhmiä arvioidaan mm. toiminnan vaikuttavuuden, pitkäjänteisyyden, näkyvyyden, Helsinki-keskeisyyden ja osallistujien sitoutuneisuuden näkökulmasta.

 

KILPIKONNA -kannusteen ja kunniakirjojen lisäksi ehdottajien kesken arvotaan yllätyspalkintoja ja jaetaan lippupaketteja Helsingin taidemuseon näyttelyihin.

Ehdotukset kannusteen ansaitsevista toimijoista pyydetään toimittamaan maanantaihin 22.10.2012 mennessä. Ehdotus tehdään lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.vapaaehtoistoiminta.fi

Lomakkeen voi tulostaa ja lähettää sähköpostitse osoitteella vapaaehtoistyonneuvottelukunta@hel.f tai postitse osoitteella Vapaaehtoistyön neuvottelukunta, PL 7350, 00099 Helsingin kaupunki.

Lisätietoja ja ilmoituslomakkeita saa myös neuvottelukunnan sihteeriltä: vapaaehtoistyonneuvottelukunta@hel.fi tai puhelimitse 09 310 42837.

Kannusteiden saajat julkistetaan keskiviikkona 28.11.2012 klo 13 Vanhalla Ylioppilastalolla Vapaaehtoistyön MENU–messujen avajaisten yhteydessä.
***************
Medialle lisätietoja:
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan sihteeri Eija Bärlund-Toivonen puh. 09 310 42837

Mervi Kopomaa-Weymarn
tiedottaja
Helsingin sosiaalivirasto
Viestintä ja neuvonta
puh. (09) 310 43360
PL 7009, 00099 Helsingin kaupunki
www.hel.fi/sosv