Kaupunkiaktivistiopas on julkaistu!

311
opas kaupunkiaktivismiin

Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuri luomaan on Protoype Helsinki –verkoston yhteiskirjoittama opas kaupunkikulttuurista, viranomaisyhteistyöstä ja uusista kaupunkiaktivismin tekijöistä. Helsingin kaupunkikulttuurilla on mahdollisuus kehkeytyä entistäkin kiinnostavammaksi ja vireämmäksi tuoreen oppaan avulla.

Oppaan kymmenessä kappaleessa käsitellään uuden kaupunkikulttuurin nousua, rahoitusta ja siihen liittyvää viestintää, kaupunkiaktivismia tapahtumien, lupakäytäntöjen ja tilankäytön yhteydessä, uusia kaupunkiaktivismin tekijöitä sekä jaetun vastuun ideaa. Oppaaseen on kerätty myös tulevaan tähtääviä toimenpide-ehdotuksia. Opas on luettavissa ja ladattavissa Prototype Helsingin sivulta: http://prototypehelsinki.org/toiminta/kaupunkiaktivismiopas/.

Oppaan tarkoituksena on palvella kolmea eri kohderyhmää:

  • kaupunkikulttuurista kiinnostuneita kaupunkilaisia
  • uusia kaupunkiaktivismin tekijöitä
  • kaupungin kehityksessä mukana olevia virkamiehiä ja päättäjiä

Kirja tarjoaa näille eri ryhmille tietoa käynnissä olevasta kaupunkikulttuurin murroksesta, muutosprosessiin osallistuvien toimijoiden erilaisista rooleista ja vastuista sekä kaupunkiliikkeiden ajattelu- ja toimintatavoista.

Oppaaseen on valikoitunut kahdeksan tapausesimerkkiä Helsingistä lähinnä kirjoittajien omien kokemusten ja intressien pohjalta. Esimerkeissä käsitellään mm. Sompasaunaa, Design-koirapuistoa, Artova-mallia, Herttoniemen pop-up toripäivän tulevaisuutta, puistokirppiksiä ja Vaasankadun kävelykatukokeilua.

 

Prototype Helsinki kokoaa kaikki merkittävimmät Helsingissä toimivat, uutta kaupunkikulttuuria luovat ja kansalaisvaikuttamista edistävät tahot yhdeksi verkostoksi. Vuosina 2010-2013 Helsinkiin on noussut suuri määrä ryhmiä, liikkeitä ja toimijoita, joita yhdistää uudenlaisen kaupunkikulttuurin luominen ja osallistuvan kaupunkilaisuuden edistäminen konkreettisen toiminnan kautta. Käytännön toiminta koostuu kaupunkilaisia eri tavoin osallistavien tapahtumien järjestämisestä, kansalaisvaikuttamisesta, kaupunkiympäristön kehitystä koskevasta tutkimuksesta sekä kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä.