Artovan kannanotto Katariina Saksilaisen kadun eteläpäädyn pyöräbaanaan ja Pornaistenniemen puiston suunnitelmaluonnokseen

811

Katariina Saksilaisen kadun eteläosan ja Pornaistenniemen puiston suunnitelmaluonnos:

Pidämme Katariina Saksilaisen kadun eteläosan ja siihen liittyvän alueen kuntoon saattamista ympäristökokonaisuuden kannalta myönteisenä.Mutta niin pysäköinnin kuin pyöräilyn, kävelyn ja kalastuksen kannalta eri toimintojen selkeämpi erottelu on hyödyllistä.

Suunnitelmaan on merkitty pätkä baanaa, joka ei ala eikä pääty mistään. Tämänkaltainen merkintä kuitenkin tapaa tuoda tullessaan korkeampia pyöräilynopeuksia ja voi tuottaa turvallisuusriskejä parkkipaikkojen lähettyvillä. Sen lisäksi baana yhdistyy Matinsiltaan ja näiden erotttaminen voi olla hankalaa. Asemakaavan laajennusta kannattaa harkita siten, että pyöräreitti ja parkkipaikka erotetaan toisistaan tai vaihtoehtoisesti baana korvataan normaalilla asfaltilla ja merkitään pyöräilykaduksi.

Havainnekuva 13:ssa kadun keskellä on pieni kiveys ja sen keskellä siniraitainen tolppa. Tällaisen tekeleen asettaminen keskelle väylää on sekä turhaa että vaarallista. Myöskään keskiviivan merkintä pyörätiellä Katariina Saksilaisen kadun liittymästä itään lienee hyödytöntä. Se ei ole pätevä parkkipaikalla ja saattaa aiheuttaa siten vain sekaannuksen siirryttäessä toisesta jaksosta toiselle. Tämä on sen verran tärkeä yhteys pyöräilylle, ettei sitä tulisi lähteä tekemään epämääräisin ’baanapätkin’ vain koska sattuu olemaan sopiva katuhanke edessä.

Samalla kuitenkin Arabian rantapuistossa pyöräilyolojen jäsentäminen kunnon suunnitelmalla ja tarvittavin merkein olisi liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä toimi täysin riippumatta siitä, miten seudun pyöräilyverkko muuten rakentuu. Rantapuistossa on erään arvion mukaan reittejä risteäviä polkuja 37 kappaletta, joten risteyskohtien turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota.Parkkipaikan toteuttaminen merkitsee useiden puiden poistamista, puistosuunnitelmaan sisältyy taas vuorostaan joitakin uusia puita. Toivottavasti istutetaan sen kokoisia puita, että maiseman yleisilme säilytetään. Lisäksi pop-up toimijoille ja toiminnalle olisi syytä osoittaa siihen sopiva kenttäalue.