Kansalaisraati määritteli rantapuiston arvot

384
kansalaisraati

Luonnonläheisyyttä vai säpinää, asukkaille vai kaikille ohikulkijoille? Muun muassa näitä kysymyksiä pohti Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin kansalaisraati onnistuneesti ensimmäisessä kokoontumisessaan 15.5. Kääntöpaikalla. Keskustelua ja kysymyksiä riitti koko illaksi, ja osallistujia kiinnosti sekä rantapuiston tulevaisuus että kansalaisraati lähidemokratian mallina.

pdfAsukasraadin julkilausuma 16.6.20131.15 MB

Raadin yhteensä 30 jäsentä on valittu satunnaisotannalla poimitun 300 asukkaan joukosta siten, että raati edustaa mahdollisimman hyvin alueen eri väestöryhmiä. Raati perehtyi ensimmäisellä kerralla osallistumismenetelmään ja keskusteli pienryhmissä rantapuiston kehittämisen arvoista, jotka kirjattiin yhteisen julkilausuman luonnokseen. Toisessa tapaamisessa raadin jäsenet keskustelevat ja kommentoivat konkreettisia kehitysideoita sekä kuulevat eri hallinnonalojen asiantuntijoita.

Kansalaisraati on Yhdysvalloissa ja Saksasta 1970-luvulta lähtöisin oleva osallistuvan ja keskustelevan demokratian menetelmä. Edustavasti kootuissa kansalaisraadeissa osallistujat perehtyvät tietyn kysymyksen taustoihin ja tuottavat siitä valistuneen kansalaismielipiteen kuunnellen ja puntaroiden toistensa perusteluja. Alun perin raateja käytettiin maallikkovalamiesten tavoin antamaan esitys jostakin poliittisesti tai moraalisesti hankalasta asiakysymyksestä. Myöhemmin raateja on käytetty paikallistasolla esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Espanjassa palveluihin, liikenteeseen, ympäristöön ja kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Suomessa kansalaisraatimenetelmästä on kokemusta muun muassa Jyväskylän, Vaasan ja Mikkelin kaupungeilla.

Kuva: Jonas Sjöblom