Kaikki pallot ilmassa

404
artovan henki_sydan

Artovan Henki on nyt käynnistynyt. Tätä kirjoittaessani taloja valitaan parhaillaan Minun taloni Arabianranta -osuuden kohteiksi. Designpääkaupunkiviikonloppu hurahti vauhdikkaasti Kohtaamisia Arabianrannassa -kokonaisuuden kera. 23 kansainvälistä toimittajaa kävi tutustumassa Arabian WDC Helsinki 2012 kohteisiin. Kokonaisuus koottiin yhdessä Arabia näkyväksi -matkailuhankkeen, Tekniikan museon ja Fiskarsin kanssa. Viikonloppuna esiteltiin myös kaikki Artovan Hengen pilottiprojektit ja tapahtumat.

Minun taloni Arabianranta -osiota tuottaa Satu Onnela. Hän miettii parhaillaan mitkä taloyhtiöt viiden talon tapahtumasarjaan otettaisiin mukaan ja millä kri- teereillä. Tarkoitus on tuoda esiin millainen on yksittäisen kerrostalon reitti suun- nittelijan pöydältä asukkaidensa arkeen. Tätä tapahtumakokonaisuutta suunnitel- laan syksyksi ja siitä tulemme kertomaan varmasti myös seuraavissa Kuohui

Artovan hengen tarkoitus on kuvata ja mallintaa omaehtoinen ja itseohjautuva toimintamalli, ja tätä kuvasuta tehdään artovanhenki.fi blogipäivityksen avulla. Päivityksen ovat kategorisoituja ja ne tullaan analysoimaan ja lopuksi visualisoimaan kesäkuuhun 2013 mennessä. Tärkeä osa tätä mallintamista ovat kolmen tapahtuman tuotantoryhmien päivitykset, joista muutaman on jo tehnyt Artova Film Festival AFF:sta Susanna Snellman. Ensimmäiset tehdään varmasti jo tämän kuun aikana Suuresta Katutaidetapahtumast ja Isosta Kierrätystapahtumasta, joiden suunnittelu käynnistettiin juuri.

Suuri päätettiin nimetä uudelleen Arabian Katufestivaaliksi. Tapahtuma tullaan toteut- tamaan jälleen tuottajaharjoittelijoiden ja vapaaehtoisten yhteisinnostuksella ja intohimol- la. Tarkoituksena on, että tapahtumaan saadaan luoduksi samanlainen tuotannosta vastaava Demokratia-yksikkö kuin AFF:issa jo parhaillaan toimii. Demokratia-yksikön toiminnassa on tarkoitus saattaa toimintaan uudenlaisen projektiluontoisen ja hetkellisen osallistumisen käy- täntöjä. Mielestäni tämä on kiinnostava kokeilu tuoda uudenlainen osallistumatapa näkyviin. Täl- laisia aihealueita tulee varmasti nousemaan näkyviin useita muitakin vuoden aikana.

Artovan Hengen ohjausryhmään kuuluu Artovan hallituksesta Kati Pelkonen ja ai- emmat hallituslaiset Taina Mikkola ja Mikko Oikkonen. Ohjausryhmä on kokoon- tunut heinäkuusta 2011, kolme kertaa. Ohjausryhmässä on käyty läpi hankkeen ko- konaistilanne ja ideoitu mihin suuntaan ja kuinka Artovan Henkeä kehitetään, sekä minkä kautta toimintamallin näkyväksi tekeminen parhaiten onnistuisi. Viime tapaamisessa käyn- nistettiin selvitys mahdollisesta seminaaritoiminnasta joko Arabian Katufestivaalin yhteyteen tai syksyksi.

Janne Kareinen
Artova Hengen projektipäällikkö