Kääntöpaikan galleriassa: Kajoja 5.11. lähtien

410
nayttely_11_11

Ryhmämme on työskennellyt yhteisessä taideateljeessa osana ekspressiivisiätaideterapiaopintoja. Näyttelyn työt ovat heijastuksia ja kajoja yhteisestä prosessista ja ovat syntyneet ateljeen aikana.

Laura Klein tutkii töissään loputonta arvoitusta, ihmistä. Tätä arvoitusta hän on lähestynyttarkkaillen sitä eri puolilta: taideterapiaopintojen kautta, työssään sosiaalipsykiatrisenkuntoutuksen parissa sekä ennen kaikkea taiteensa välityksellä. Lähimmäksi vastauksia hänuskoo päässeensä taiteen avulla.

Outi Vaarnamo on eri taiteita harrastanut psykoterapeutti. Hän on viime aikoina löytänyt iloakuvataiteista. Häntä kiinnostaa erilaisten maailmojen kohtaaminen, liike kevyen ja raskaanvälillä.

Pirre Toikkanen on teatteri-ilmaisun opettaja ja työnohjaaja. Taideateljee on ollut hänelle mahdollisuus ”uuden” ilmaisukanavan avaamiseen, läsnäoloon värien, taidemateriaalienja itsensä kanssa.Työskentelyssään hän on antanut tilaa sille mikä ilmestyy ja on tottailmestyessään.

Carola Haaparinne on kiinnostunut itsessään muotoa muuttavasta muuttumattomasta.Metsän kaarna kutsui kuvan tekemiseen.Tuli hyvää tekevä hiljaisuus.

Katriina Koski-Sklar työskentelee sosiaalialalla, kolmannen sektorin palveluksessa. Hänhaluaa taiteessaan uskaltautua kokemuksellisuuden kautta lähestyä omaa epävarmuutta jatotuutta kohti. Taiteessa häntä kiinnostaa näkyminen ja eläytyminen tässä.

Eija Hyvärinen on kiinnostunut mielen toteutumattomattomistamahdollisuuksista. Häntä kiehtoo luova ajatus, joka saa hahmonkuvassa. Kuva yhdistää tietoisen ja tiedostamattoman. Se kulkeematkan kuin shamaani keskisen kautta yliseen ja aliseen.

Tuija Rekonen työskentelee psykoterapeuttina nuorisopsykiatrianpoliklinikalla. Taide merkitsee mahdollisuutta tavoittaa vaikeastiaukeavaa, mahdollisuutta pysäyttää ohikiitävä, ehkä nimetä nimeton.Taide syntyy luottamuksesta solujen viisauteen.

Avajaiset lauantaina 5.11.2011 klo 18 – 20:00
Galleria Kääntöpaikka
Intiankatu 1, Helsinki
Avoinna Maanantai klo 10-16, Keskiviikko klo 10-16
Muutoin tapahtumien ja Kääntöpaikan toiminnan yhteydessä
Näyttely avoinna 5.11.- 25.11.2011 välisenä aikana