Ihmisen vaikutus planeettaan

662

Ihmiset ja ympäristö

Ihmiskunta on matkalla kohti laajamittaista ja itseaiheutettua ympäristökatastrofia.

Kuudes sukupuuttoaalto ja biodiversiteetin katoaminen, ilmastonmuutos, viljelymaiden köyhtyminen, metsäpeitteen väheneminen, fosforin ja typen kiertokulun häiriintyminen, vesistöjen ja muun ympäristön saastuminen, kemikalisoituminen ja muovittuminen sekä ylikalastus ovat äärimmäisen hälyttäviä esimerkkejä tuhoisasta vaikutuksestamme planeetan elämää ylläpitäviin olosuhteisiin. Ihmisten yhä kasvava määrä ei varsinaisesti helpota tilannetta. 1900-luvun alkaessa maapallolla eli n. 1,6 miljardia ihmistä. Nyt lukumäärä on n. 7,5 miljardia ja väestön odotetaan vuosisadan loppuun mennessä kasvavan yli 11 miljardiin. Toivoa ei kuitenkaan ole vielä menetetty, mutta elämän tulevaisuus tällä planeetalla vaatii nopeita tekoja ja ratkaisuita meiltä kaikilta. Tämä sivusto on edesauttamassa asiaa ja pyrkii tekemään siitä helppoa.

Ylikulutuspäivä on yksi usein käytetty mittari kuvaamaan ihmisen ja luonnon välistä tilaa. Maailman ylikulutuspäivä, jona luonnonvarojen kulutuksemme ylittää maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, on koko ihmiskunnan mittakaavalla useita vuosia ollut jo elokuun alkupuolella. Suomalaisten ylikulutuspäivää on ikävä kyllä vietetty vuosikausia jo huhtikuun alkupuolella. Mikäli kaikki maailman ihmiset haluaisivat kulutuksensa osalta elää kuten suomalaiset, tarvittaisiin 3 uutta planeettaa kattamaan tarpeemme. Näin suoraa yhteyttä ei kuitenkaan ole mielekästä vetää esimerkiksi erilaisista sääolosuhteista johtuen. Lisäksi ylikulutus ei keskity suoraan biodiversiteetin häviämiseen, joka on jopa ilmastonmuutosta akuutimpi uhka, joten kestävää elämäntapaa pohdittaessa on oltava hyvä käsitys näistä eri ongelma-alueista. Ylikulutus on kuitenkin hyvä lähtökohta. Suomalaisten ylikuluttamisen suurimmat syyt piilevät ruoassa, asumisessa ja liikkumisessa.

Ruoka – miksi se on niin ongelmallista?

Ongelma: syömme liikaa liha- ja maitotuotteita. Liha- ja maitoteollisuus aiheuttaa globaalisti enemmän kasvihuonepäästöjä kuin kaikki maailman liikenne yhteensä

Ratkaisu: syö vähemmän lihaa ja suosi kasvisruokaa.


Asuminen – mikä siinä on vialla?

Ongelma: Asuntojen talvilämmitys on suomalaisten suurin yksittäinen päästöjä aiheuttava tekijä. Ongelmana on, että suurin osa asuntojen lämmitykseen käytetystä energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. esim. Helsingissä Helen tuotta kaukolämpöverkon energiasta 90 % kivihiilellä ja maakaasulla.

Ratkaisu: Lämmitä asuntosi itse esim. aurinkokeräimillä ja maalämmöllä. Painosta energiayhtiötä. Äänestä tiedostavia poliitikkoja ja ota yhteyttä päättäjiin.


Liikkuminen
– miten tämä on pielessä?

Ongelma: liikumme liikaa fossiilisia polttoaineita käyttävillä autoilla ja lentokoneilla.

Ratkaisu: vähennä autoilua ja lentämistä. Matkusta ensisijaisesti kävellen, pyörällä, julkisilla, kimppakyydeillä, yhteiskäyttöautoilla, junilla ja laivoilla.