Hätäensiapukurssi 7.4.

214

SPR:n vaatimusten mukainen 4 tunnin hätäensiapukurssi su 7.4. klo 10-14 leikkipuisto Arabiassa. Kurssilla huomioidaan erityisesti lasten ensiaputilanteet.

Kurssi sopii kaikille, ja sillä voi kerrata aikaisempia Ea1®- tai Ea2®-koulutuksia. Kouluttajana toimii ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja Elli Keisteri-Sipilä (www.kestidea.fi)

Hinta 28 euroa MLL Arabianrannan jäseniltä, 35 euroa ei-jäseniltä. Kurssimaksuun sisältyy ensiapukortti.

Ilmoittautuminen sähköpostitse mll.arabianranta@gmail.com.

Paikkasi kurssilla vahvistuu vasta, kun olet maksanut kurssin hinnan sähköpostitse saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Kurssilla käydään läpi:

– toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa

– tajuttomuus ja ensiapu

– aikuisen ja lapsen elvytys

– vierasesine hengitysteissä

– haavat ja hallitsematon verenvuoto

– myrkytykset

Järjestäjänä MLL Arabianranta

http://mllarabianranta.wordpress.com/