Fountain Park luottaa joukkojen viisauteen

398
central_park.jpg
central_park.jpg

Fountain Park on Arabianrannassa toimiva asiantuntijayritys, joka tarjoaa verkkopalveluja ennakoivaan johtamiseen ja strategiatyöhön. Verkko-ohjelmien avulla laajoilta joukoilta kerätään ideoita ja ajatuksia organisaation toiminnasta. Näitä tietoja hyödynnetään päätöksenteossa ja johtamisessa.

Yrityksen palvelujen avulla yritykset ja yhteisöt pääsevät hyödyntämään joukkojen tietoja ja ideoita. Hyvässä johtamisessa on tärkeää huomioida työntekijät ja ottaa heidät mukaan organisaation toiminnan kehittämiseen.

Palvelun ideana on se, että organisaatioiden päätöksentekoon osallistetaan asiakkaita, sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Tänä päivänä kun on lähes mahdotonta saada suurta joukkoa samanaikaisesti yhteen paikkaan.

”Kehittämiämme sovelluksia voidaan kytkeä myös yleisempiin yhteisöllisiin medioihin kuten Facebookiin ja Twitteriin. Aloittaessamme kymmenen vuotta sitten, ei vielä ollut termiä ”sosiaalinen media”. Myös omat sovelluksemme ovat yhteisöllisiä medioita. Me rakennamme ohjelmat tietyn tavoitteen ja tarkoituksen mukaisesti”, Fountain Parkin perustajajäsen ja yrittäjä Leila Kontkanen kertoo.

”Joukot voivat tietää jonkun asian paljon paremmin tai aikaisemmin kuin asiantuntijat”, lisää Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi.

Rohkeus kantaa hedelmää
Fountain Parkin perustajiin kuului eri alojen asiantuntijoita, jotka halusivat kehittää organisaatioiden johtamista. Perustajat olivat kauppatieteiden, kasvatustieteiden, viestinnän ja matematiikan
asiantuntijoita. Innoittajana oli teoreettisen tiedon, johtamiskokemusten ja omien uusien ideoiden yhdistäminen verkkosovelluksiksi.

Fountain Parkissa toimii eri alojen asiantuntijoita, joista moni on tehnyt myös akateemista tutkimusta. Haasteellisten kokeilujen jälkeen on löydetty toimiva ja innovatiivinen tapa toimia, joka poikii nyt hedelmää.
Yrityksen palveluksessa on 19 henkilöä ja sen liikevaihto on 1,8 miljoona euroa. Hankkeita on takana yli 2000 ja asiakkaita on lähes 700.

”Meillä on ollut rohkeutta kehittää toimintaa yhdessä asiakkaiden ja kilpailijoiden kanssa. Kun olemme uskaltaneet katsoa raja-pintojen taakse, on syntynyt suurimmat innovaatiot”, Lähdeniemi kertoo. Hänen mukaansa johtaminen on ykköshaasteita Suomen menestymiselle ja taloudelliselle kasvulle.

Asiakkaita löytyy niin kuntasektorilta kuin valtionhallinnosta sekä yrityksistä että järjestöistä. Toiminta on myös kansainvälistynyt vaikka myyntikonttoreita ei ulkomailla ole – eikä tarvita, kun omista menetelmistä voidaan kertoa vaikkapa kansainvälisissä tieteellisissä seminaareissa. Suomessa markkinointi hoituu erilaisissa markkinointitilaisuuksissa, joissa kerrotaan yrityksen palveluista ja metodeista.

Kontkanen ja Lähdeniemi omistavat yhdessä alle 50 prosenttia yrityksestä, loput omistaa yrityksen muu henkilöstö. Kontkasen mukaan yritys ei ole henkilöstöriippuvainen: ”Lähdimme nimenomaan rakentamaan yritystä, joka ei ole oman egomme jatke.”

150 000 ihmisen kansalaiskeskustelu verkossa
Kun Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso luonnosteli komission viisivuotiskauden agendaa vuonna 2009, hän järjesti kansalaiskeskustelun verkossa. Tämä toteutettiin Fountain Parkin verkkosovelluksen avulla. Keskusteluun osallistui 150 000 EU-maiden kansalaista ja se käytiin kuudella eri kielellä. Keskustelun tuloksien avulla selvitettiin mitä kansalaiset ajattelevat eri maissa ja mitä he odottavat tulevaisuudelta. Erilaisia ideoita syntyi yli 12 000.

”Perinteisten asioiden kuten ympäristöön ja energiaan liittyvien aiheiden lisäksi uutena asiana nousi esiin osaaminen ja koulutus. Keskustelulla oli vaikutusta, sillä nämä asiat nostettiinkin keskeiseksi aiheeksi komission strategiaan.” Kontkanen kertoo. Raportin tulokset ovat edelleen nähtävissä www.tellbarroso.eu -sivustolla. (linkki http://www.tellbarroso.eu/tellBarrosoReportFull.pdf)

Hyvä johtaja huomioi ihmiset ja tulevaisuuden
Lähdeniemellä on kokemusta huonosta johtamisesta: tarpeeksi monta huonoa johtajaa tuli nähtyä ennen Fountain Parkin perustamista. Myös Kontkasella on selkeä näkemys asiasta: ”Huono johtaminen on työntekijöiden huomioimatta jättämistä. Ihmiset haluavat vaikuttaa ja tärkeä keino on osallistaminen, jolloin ihmiset saadaan mukaan paremmin. Moderni johtaja ottaa ihmiset mukaan strategiaprosessiin.”

Yritysten on tärkeää myös ennakoida tulevaa kilpailijoita aikaisemmin. ”Tärkeää johtamisessa on hyvin vankka etunoja. Ei voida tuudittautua siihen, että 10 vuotta on mennyt hyvin ja sama meno jatkuu. Kun yrityksen menestyskäyrä lähtee alaspäin, reagoidaan vasta silloin, vaikka itse asiassa signaalit ovat olleetkin näkyvissä jo aiemmin. Toisaalta jos merkkejä on ollut aiemmin, niitä ei ole ehkä haluttu nähdä”, Kontkanen jatkaa. Johtamisen haasteet ovat siinä, miten organisaation johto osaa ennakoida ja tehdä oikeita valintoja.

Yhteinen tila synnyttää yhteistyötä
Arabian Yritystalossa sijaitsevissa Fountain Parkin yli 700 neliön toimitiloissa toimii myös neljä muuta yritystä: tietoturvapalveluita tuottava Conseils Oy, asianajotoimisto Lexhill Oy, verkkopalveluiden moniosaaja Sempre media Oy sekä käyttäjälähtöisten ympäristöjen palveluita ja tuotteita kehittävä Movense Oy. Yhteisenä kokoontumispaikkana toimii “Central Park”, keskellä avaria tiloja sijaitseva viihtyisä oleskelutila. Yhteinen tila on synnyttänyt yhteistyötä myös liiketoiminnassa. Esimerkiksi yhdessä Movense Oy:n kanssa Fountain Park toteutti Helsingin kaupungin tilaaman tutkimusprojektin What’s next Arabianranta, jossa tutkailtiin mitä Arabianrannassa tarvitaan tulevaisuudessa.

Fountain Parkin sivut: www.fountainpark.com

Teksti ja kuva: Heidi Söyrinki