Europe at Work – Europeana Collection Day Tekniikan museossa

494
yleiskuva2.JPG

Kutsumme IT-alan, graafisen teollisuuden sekä maanmittauksen nykyiset ja jo eläköityneet ammattilaiset kertomaan omasta työurastaan. Ota mukaan jokin pieni esine, valokuva, esite tai muu muistoesine, johon liittyy tarina tai muisto jostakin työurasi hetkestä, tilanteesta tai vaikkapa projektista. Tilaisuudessa saat kertoa muistosi tai tarinasi, joka voi olla joko vuosikymmenten takaa tai vaikka edelliseltä viikolta.

Osa tarinoista tallennetaan kirjallisesti Europeanan tietokantaan. Tallennettavaan tarinaan liitetään kuvitukseksi valokuva tai skannaus tuomastasi muistoesineestä. Ennen tallentamista kanssasi tehdään sopimus, että esine tai dokumentti tallennetaan luvallasi Euroopan digitaalisen kulttuurin ja taiteen keskuksen Europeanan kokoelmiin.

Europeana on arkistojen, kirjastojen ja museoiden eurooppalainen yhteistyöverkosto. Europeanalla on verkossa toimiva palvelu, joka kokoaa ja tarjoaa kulttuuriperintöä eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista. Europeanan tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön digitaalista saavutettavuutta, jotta ihmiset pääsevät käyttämään ja jakamaan kulttuuriperintöään.

Tilaisuuden aluksi Tekniikan museon kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala kertoo työn dokumentoinnista, Europeanasta ja Tekniikan museon kokoelmatyöstä.

Olemme varanneet myös aikaa yhteiselle keskustelulle oman työuran tallentamisesta sekä osallistujien muistojen jakamiselle.

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.

Tapahtuma on osa ympäri Eurooppaa järjestettäviä Europeana Collection Day -tapahtumia, joiden aiheena on tänä vuonna teollinen kulttuuriperintö ja työ.